Project Management (certyfikaty PRINCE2® Foundation i IBM® CRC, wieczorowe,) (edycja 34)

Semestr zimowy 2019/2020, letni 2019/2020

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
22.10.2019 r.
Studia uruchomione
Cena
3 900,00 zł
Kontakt
mgr Anna Kozak
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

OSTATNIE MIEJSCA NA STUDIACH

ZDOBĄDŹ KWALIFIKACJE W NAJBARDZIEJ EFEKTYWNY SPOSÓB, POŚWIĘCAJĄC NA ZAJĘCIA 4 POPOŁUDNIA W MIESIĄCU. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM JEST KLUCZEM DO SUKCESU W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI I ŻYCIU OSOBISTYM.

NAJPOPULARNIEJSZY KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU.

Oferujemy Państwu jeden z najlepszych programów studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami w Polsce, który powstał w oparciu o najnowsze wymagania stawiane Project Managerom. Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności w obszarze zarządzania projektami (Project Management). Program studiów obejmuje szeroki spektrum zagadnień, od podstaw zarządzania projektami, przez najbardziej popularne metodyki i narzędzia PM, aspekty personalne i finansowe prowadzenia projektów, do zaawansowanych metodyk zarządzania projektami informatycznymi oraz narzędzi informatycznych wspomagających pracę menedżera projektu. Studia mają nachylenie praktyczne – większość zajęć odbywa się w formie warsztatów. Studia oferują wiele korzyści dla słuchaczy:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, jednej z najlepszych uczelni ekonomicznych w kraju
 • nowatorski program studiów ukierunkowany na wykształcenie umiejętności niezbędnych w pracy menedżera projektu
 • wyselekcjonowaną grupę wykładowców, ekspertów w poszczególnych obszarach, z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami z wiodących firm projektowych m.in. IBM, Atos, Volvo
 • licencje na dostęp akademicki do oprogramowania wspomagającego zarządzanie projektami: MS Project 2016, MS Project 2016 Server, MS Visio 2016 (wartość licencji to kilka tysięcy złotych)
 • możliwość nawiązania wielu cennych kontaktów oraz wymiany doświadczeń

Uczestnicy studiów po zdaniu pozytywnie egzaminu otrzymują dodatkowo certyfikat CORPORATE READINESS CERTIFICATE wydany przez IBM.

SILNE STRONY STUDIÓW:

 • wszystkie przedmioty oferowane w ramach studiów są UKIERUNKOWANE na zarządzanie projektami,
 • wszystkie przedmioty prowadzone są przez osoby mające WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE w projektach, wielu pracuje na wysokich stanowiskach w korporacjach (dyrektorzy biur zarządzania projektami, doradcy zarządów),
 • moduł Metodyka PRINCE2 w pełni przygotowuje do egzaminu PRINCE2 FOUNDATION i pozwala na przystąpienie do organizowanego egzaminu PRINCE2® FOUNDATION w konkurencyjnej cenie (nie zawiera się w opłacie za Studia). Słuchacze poprzednich edycji osiągnęli 100% zdawalność egzaminu, przy średnim wyniku 78%, co potwierdza wysoki poziom merytoryczny szkolenia.
 • osoby, które zdadzą egzamin otrzymują CERTYFIKAT IBM CRC,
 • studia kończą się egzaminem podsumowującym studia wraz z case study, a nie pisaniem pracy końcowej, co pozwala na podniesienie EFEKTYWNOŚCI studiów. Słuchacze przygotowują kompletną dokumentację projektową dla wybranego projektu, która później jest oceniana przez ekspertów. W tych studiach nawet egzamin ma za zadanie rozwinąć umiejętności.

Wybierając program studiów PROJECT MANAGEMENT wybierasz najwyższej jakości program studiów prowadzony przez topowych wykładowców.

STUDIA W LICZBACH:

 • 1 pod względem popularności program studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • 33 edycji studiów w ciągu pięciu lat
 • 18 obszarów zarządzania projektami
 • 160 godzin programu studiów
 • 1000 słuchaczy na studiach
 • 95% słuchaczy POLECIŁOBY te studia znajomym (dane z ankiet ewaluacyjnych)
 • 97,3% słuchaczy POLECIŁOBY te studia znajomym, w ostatnich trzech zrealizowanych edycjach (dane z ankiet ewaluacyjnych)

OPINIE STUDENTÓW Z POPRZEDNICH EDYCJI (dane z ankiet ewaluacyjnych):

 • "Program studiów w obecnym kształcie jest optymalny, wyczerpująco przedstawia tematykę Zarządzania projektami"
 • "Praktyczne zadania i gry - super. Chyle czoło. Moment integracji tez wspaniały i w dobrym czasie."
 • "Bardzo ciekawe i pomocne studia, o czym może świadczyć zatrudnienie co najmniej 2 osób z naszej grupy (w tym mojej skromnej osoby:)) na stanowisku Koordynatora Projektu w dużych firmach. Dodam, że obaj nie mieliśmy wcześniejszego doświadczenia w zakresie PM. Niech to będzie najlepszą rekomendacją."
 • "Studia są dobrze dobrane pod względem bloków tematycznych i treści, znacznie uzupełniły moją wiedzę w zakresie zarządzania projektami, możliwość zdania egzaminu PRINCE 2 Foundation to dodatkowy atut."
 • "Bardzo dobry kontakt elektroniczny (maile), zaangażowani prowadzący przekazujący swoje doświadczenie zawodowe. Zjazdy dobrze rozłożone w czasie"
 • "Bardzo podobały mi się i były dobrze zorganizowane oraz zaplanowane praktyczne elementy zajęć w tym gry menadżerskie. Zajęcia te były bardzo dobrze dobrane."
 • "Prowadzenie zajęć przez praktyków - przedstawicieli biznesu, większość z tych osób w ciekawy sposób przedstawiała swoje spostrzeżenia w prezentowanych tematach"
 • "Organizacja studiów jest ma bardzo wysokim poziomie - nowocześnie, rewelacyjne udostępnianie materiałów."
 • "Brak uwag, od strony organizacyjnej i merytorycznej studia spełniły wszystkie moje oczekiwania."
 • "Studia w dużej mierze dają mocne podstawy na działanie dla osób chcących się zajmować projektami w przyszłości."
 • "Generalnie bardzo jestem zadowolony ze studiów. Świetne zajęcia i na pewno czuję, że uzupełniły moją wiedzę z zakresu prowadzenia projektów. Bardzo dziękuję za wspólny czas!"

Postaw na sprawdzony program studiów wypracowywany od kilkunastu edycji. Poddawany wielokrotnie ocenie zarówno osobom zajmującym się zawodowo zarządzaniem projektami jak i słuchaczom studiów, którzy po każdej edycji wyrażają swoje opinie.

WYBIERZ UZNANY PROGRAM STUDIÓW, ZA KTÓRYM STOI DOŚWIADCZENIE

Adresaci

Studia adresowane są zarówno do osób prowadzących i koordynujących różnego typu projekty w małych i dużych przedsiębiorstwach oraz jednostkach sektora publicznego oraz do osób pragnących rozwinąć umiejętności w zakresie zarządzania projektami.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 8
2. Standard PMI 16
3. Metodyka PRINCE 2 - szkolenie przygotowujące do PRINCE2 Foundation 16
4. Metodyki zwinne - AGILE 16
5. MS Project - Informatyczne wsparcie Project Managera 12
6. Kierowanie zespołem projektowym 8
7. Team Building 4
8. Zarządzanie ryzykiem w projektach 8
9. Zarządzanie jakością i audyt projektów 8
10. Komunikacja i negocjacje w zespole projektowym 8
11. Motywowanie i wynagradzanie zespołów projektowych 4
12. Budżetowanie i controlling projektów 8
13. Zarządzanie portfelem programów i projektów 8
14. Zarządzanie projektami inwestycyjnymi wg FIDIC 8
15. Project Management Game 8
16. Top Team Game 4
17. PM case study 8
18. Egzamin końcowy 8
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności zajęciach (min. 80% obecności), • egzamin końcowy

Organizacja studiów

 • studia prowadzone są w języku polskim,
 • uczestnicy otrzymają podstawowe materiały promocyjno-informacyjne,
 • studia obsługiwane są przez platformę internetową, na której zamieszczane są materiały dydaktyczne i dodatkowe źródła.
 • studia odbywają się w systemie wieczorowym (dwa dni w tygodniu (wtorek, czwartek) średnio co dwa tygodnie), w godzinach 16.45-20.00 plus jeden weekend na końcu studiów.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz oraz praktycy prowadzący różnego typu projekty w firmach o światowym zasięgu (m.in. IBM, Atos, Volvo). Wszyscy zaangażowani w studia wykładowcy i trenerzy uzyskują najwyższe oceny w systematycznie przeprowadzanych ankietach ewaluacyjnych.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Marek Wąsowicz
Katedra Projektowania Systemów Zarządzania
e-mail: marek.wasowicz@ue.wroc.pl

Cena

3900 PLN

PROMOCJA dla osób, które zapiszą się i złożą dokumenty do 20 października 2019 roku.
Cena obniżona z 5 000 zł na 3 900 zł

W opłatę wliczone jest:

 • udział we wszystkich zajęciach na studiach
 • koszt egzaminu i certyfikatu IBM Corporate Readiness Certificate
 • licencje akademickie na dostęp do oprogramowania

Kontakt i zapisy

mgr Anna Kozak, Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 949, e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl, l pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2019-10-20

Termin uruchomienia studiów: 2019-10-22

Wymagane dokumenty

 • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich+kserokopia tego dyplomu
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
 • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu + kserokopie tych dokumentów
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjna, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

PROMOCJA dla osób, które zapiszą się i złożą dokumenty do 20 października 2019 roku.

Cena obniżona z 5 000 zł na 3 900

Opłatę za studia należy wnieść:
do 15 października 2019 roku - 3 900 zł

Istnieje możliwość zapłaty w czterech ratach. Nie wymaga to osobnego podania

- 1 000 zł płatne do 15 października 2019
- 1 000 zł płatne do 15 grudnia 2019
- 1 000 zł płatne do 15 lutego 2020
- 900 zł płatne do 30 kwietnia 2020

Wpłaty powinny być dokonywane na indywidualne konto, które jest dostępne po zalogowaniu się do serwisu. Tytułem: Nazwisko Imię


Część zjazdów będzie alternatywna w zależności od podgrupy, bo będą odbywać się zajęcia laboratoryjne.

Dla osób chętnych możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego PRINCE2® Foundation - opłata nie jest uwzględniona w opłacie za studia, jednakże w związku z pozycją na rynku możemy zapewnić bardzo konkurencyjną cenę dla słuchaczy studiów "Project Management", wynikającą z negocjowania warunków cenowych z jednostkami certyfikującymi.

TERMINY ZJAZDÓW:

22.10.2019    16.45-20.00
24.10.2019    16.45-20.00
05.11.2019    16.45-20.00
07.11.2019    16.45-20.00
19.11.2019    16.45-20.00
20.11.2019    16.45-20.00 wyjątkowo środa
26.11.2019    16.45-20.00
28.11.2019    16.45-20.00
10.12.2019    16.45-20.00
12.12.2019    16.45-20.00
07.01.2020    16.45-20.00
09.01.2020    16.45-20.00
21.01.2020    16.45-20.00
23.01.2020    16.45-20.00

reszta zjazdów na okres luty-czerwiec zostanie podana wkrótce

Studia Project Management to aktualnie najpopularniejszy kierunków studiów podyplomowych oferowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

W ciągu trzech lat uruchomiliśmy 27 edycji w których uczestniczyło/uczestniczy 1 000 osób. Były to osoby, z różnym doświadczeniem w zarządzaniu projektami. Słuchczami studiów były zarówno osoby, które miały już za sobą zrealizowane projekty, ale także osoby, które w momencie podejmowania decyzji o wyborze studiów planowało dopiero podjęcie wyzwań z zarządzania projektami.

Jest to marka znana i ceniona na rynku studiów podyplomowych.

quality

Wysoka popularność programu jest efektem ciągłego dbania o jakość zajęć oferowanych na studiach. Staramy się monitorować w jaki sposób realizowany jest program i stale go doskonalić wprowadzając nowe aspekty i rezygnując z tych, które nie sprawdziły się. W ten sposób uzyskujemy program studiów, który z powodzeniem konkuruje z podobnymi programami na uczelniach zagranicznych.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny kontaktu:

poniedziałek - piątek 
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto