Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw (Wrocław, edycja 7)

Semestr zimowy 2019/2020, letni 2019/2020

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
19.10.2019 r.
Studia uruchomione
Cena
3 950,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych jest:

 • pogłębianie wiedzy z zakresu istoty i znaczenia koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw dla uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynkach Europy i rynku globalnym.
 • przekazanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności w obszarze analizy, planowania, konfigurowania, integracji, koordynacji i kontroli łańcuchów dostaw, w tym wykorzystania tradycyjnych i nowoczesnych rozwiązań zarządczych (koncepcji, metod, narzędzi) w celu poprawy skuteczności i efektywności zarządzania łańcuchami dostaw.
 • pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu praktycznych i teoretycznych aspektów zarządzania zasobami materialnymi i niematerialnymi w łańcuchu dostaw oraz doboru i doskonalenia infrastruktury technicznej i informatycznej łańcuchów dostaw, przy jednoczesnym propagowaniu idei współpracy w tym zakresie, opartej na partnerstwie.

Korzyści dla słuchaczy:

 • Jedne z nielicznych studiów w Polsce z zakresu analizy, planowania, konfigurowania, integracji, koordynacji i kontroli łańcuchów dostaw.
 • Studia prowadzone we współpracy z Trans.eu Group S.A. - jedną z największych elektronicznych platform logistycznych w Europie.
 • Możliwość uczestnictwa w wizytach studyjnych, poszerzających wiedzę z zakresu logistyki o aspekty praktyczne.
 • Zajęcia prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych UE we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, AGH w Krakowie oraz praktyków z wieloletnim doświadczeniem w obszarze logistyki.
 • Wykłady z wybitnymi naukowcami m.in.:
 • prof. J. Witkowski - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 • prof. T. Nowakowski - Politechnika Wrocławska.

Adresaci

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy:

 • chcą zdobyć oraz usystematyzować wiedzę w zakresie logistyki przedsiębiorstwa i zarządzania łańcuchem dostaw,
 • chcą zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw,
 • zajmują stanowiska menadżerskie w obszarze logistyki,
 • koordynują funkcjonowanie łańcuchów dostaw,
 • mają doświadczenie zawodowe.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 174 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Strategie łańcucha dostaw 16
2. Zarządzanie procesami logistycznymi 8
3. Zarządzanie zespołem w łańcuchu dostaw 6
4. Logistyczna obsługa klienta 6
5. Prognozowanie popytu 14
6. Projektowanie wirtualnych sieci dostaw 6
7. Zasoby ludzkie w zarządzaniu łańcuchem dostaw 4
8. Negocjacje w logistyce i łańcuchu dostaw 6
9. Analiza i planowanie projektów logistycznych 16
10. Logistyka ostatniej mili 8
11. Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw 8
12. Giełdy transportowe 6
13. Planowanie transportu 8
14. Sterowanie zapasami i magazynowanie 6
15. Wsparcie IT w logistyce (SAP) 14
16. Infrastruktura logistyczna w Europie 6
17. Koszty logistyki 6
18. Sales and Operations Planning (S&OP) 4
19. Gra strategiczna / wizyta studyjna 6
20. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w logistyce 8
21. Ekologistyka 4
22. Odpowiedzialność społeczna (CSR) w przedsiębiorstwach logistycznych 4
23. Weryfikacja wiedzy i umiejętności 4
RAZEM 174

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest:

 • obecności na zajęciach (min. 80 % obecności),
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (egzamin pisemny).

Organizacja studiów

 • miejsce prowadzenia zajęć Wrocław,
 • studia prowadzone są w języku polskim,
 • studia organizowane przez Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki,
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (zwykle w godz. 9.00 - 16.00), średnio 1-2 zjazdy w miesiącu,
 • uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych UE we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, AGH w Krakowie oraz praktyków z wieloletnim doświadczeniem w obszarze logistyki (m.in. Selena, TransEU). Możliwość spotkania z wybitnymi naukowcami:

 • Prof. dr hab. Jarosław Witkowski - Absolwent Wydziału Handlu, Transportu i Usług AE w Katowicach. Od 1998 roku kieruje Katedrą Zarządzania Strategicznego i Logistyki UE we Wrocławiu. W latach 2005-2012 pełnił funkcję Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą. Wiedzę i doświadczenie z zakresu logistyki oraz zarządzania łańcuchami dostaw zdobywał podczas licznych stypendiów i staży zagranicznych. M.in. jest absolwentem European Doctoral Programme, zorganizowanego przez Copenhagen Business School w Danii i Lund University w Szwecji. W latach 1995-1997 był stypendystą Rządu Japonii na Uniwersytecie Hitotsubashi w Tokio oraz Tokijskim Uniwersytecie Studiów Zagranicznych, gdzie prowadził badania, które zaowocowały nagrodzoną książką pt. "Logistyka firm japońskich". Jest autorem około 150 publikacji naukowych z zakresu ekonomiki transportu, logistyki i strategicznego zarządzania łańcuchami dostaw oraz wykonawcą licznych projektów badawczych na zlecenie przedsiębiorstw i instytucji w kraju i zagranicą.

 • Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski - jest profesorem Politechniki Wrocławskiej. Pełni funkcję dyrektora Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej oraz kierownika Zakładu Logistyki i Systemów Transportowych. Specjalizuje się w zagadnieniach eksploatacji obiektów technicznych, badaniach i ocenie systemów transportowych oraz analizie systemów logistycznych. Obecnie prace naukowe koncentrują się m. in. na problemach modelowania i badania systemów transportu intermodalnego z wykorzystaniem fazowego modelu Markowa oraz zagadnieniach metod oceny systemów logistycznych w aspekcie relacji czasowych zachodzących miedzy elementami łańcucha dostaw. Jest autorem i współautorem blisko 300 publikacji naukowych i opracowań dla przemysłu, w tym książek: „Miejsce transportu kolejowego w łańcuchach i sieciach logistycznych”, „Transport intermodalny w sieciach logistycznych”, „Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski” oraz monografii: „Metodyka prognozowania niezawodności obiektów mechanicznych” i „Niezawodność systemów logistycznych”. W latach 2007- 2012 pełnił funkcję przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Logistics and Transport” oraz redaktorem działu Eksploatyka w czasopiśmie PAN „Zagadnienia Eksploatacji Maszyn”.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Tomasz Kołakowski
tel. 75 75 38 215
e-mail: tomasz.kolakowski@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Jarosław Witkowski
tel. 75 75 38 215
e-mail: jaroslaw.witkowski@ue.wroc.pl

Cena

3950 PLN

Opłata za studia w dwóch ratach. W szczególnych przypadkach możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu płatności.

 I rata 2000,00 PLN - płatna do 10.10.2019;
 II rata 1945,00 PLN - płatna do 15.02.2019.

Płatności proszę dokonywać na Indywidualne Konta Słuchaczy widoczne w panelu użytkownika.

Odbiorca:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120, 52-345 Wrocław
Tytułem:
EZiT, Studia Podyplomowe Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw, Tomasz Kołakowski

Kontakt i zapisy

Dokumenty po wcześniejszej rejestracji i wypełnieniu oraz wydrukowaniu formularza zgłoszeniowego, należy złożyć osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław

Punkt obsługi szkoleń i studiów podyplomowych czynny w godzinach: http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Informacje o studiach i kontakt we Wrocławiu: mgr Agnieszka Manowska, tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

W przypadku pytań merytorycznych - kontakt z kierownikiem studiów: tomasz.kolakowski@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2019-10-06

Termin uruchomienia studiów: 2019-10-19

Wymagane dokumenty

 • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu,
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
 • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię)

Dodatkowe informacje

7 edycja studiów z nowym partnerem Trans.eu Group S.A. - jedną z największych w Europie elektronicznych platform logistycznych

image001

Więcej o Partnerze: https://www.trans.eu/pl/  


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

sobota
8:30-14:30

niedziela
8:30-13:30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto