Controlling wspomagany komputerowo (edycja 9)

Semestr zimowy 2019/2020, letni 2019/2020

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
12.10.2019 r.
Studia uruchomione
Cena
4 950,00 zł

Strona WWW: http://www.cwk.ue.wroc.pl

Cele i charakterystyka studiów

Serdecznie zapraszamy na jedyne w Polsce studia podyplomowe controllingu realizowane w formie warsztatów komputerowych.

Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności skutecznej realizacji zadań controllingu z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Program studiów i komputerowe środowisko pracy controllera zostały dostosowane do realiów rynkowych, a doświadczona kadra trenerska gwarantuje najwyższą jakość prowadzonych zajęć. Potwierdzają to opinie naszych absolwentów. Zachęcamy do zapoznania się z referencjami na naszej stronie http://www.cwk.ue.wroc.pl

90% zajęć realizowanych realizowanych jest w formie warsztatów komputerowych, a więc w warunkach w jakich controllerzy realizują swoje zadania w praktyce gospodarczej. Dodatkowo dzięki praktycznym przykładom i ich komputerowej formie słuchacze mogą łatwo adaptować poznawane rozwiązania w pracy zawodowej.

Adresaci

Studia są kierowane do controllerów, analityków, pracowników działów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, którzy chcą:

doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć wiedzę i umiejętności stosowania controllingu w praktyce gospodarczej, w tym metod i narzędzi budżetowania przychodów i kosztów, planowania finansowego, analizy finansowej i raportowania wewnętrznego, zdobyć umiejętności tworzenia rozwiązań informatycznych na potrzeby realizacji zadań controllingu, w tym w szczególności w oparciu o funkcje i narzędzia arkusza kalkulacyjnego, aplikacji bazodanowych, narzędzi wspomagających zarządzanie projektami.

Program studiów został tak skonfigurowany, aby odpowiadał potrzebom controllerów na różnych poziomach zaawansowania ich wiedzy i umiejętności, w tym także kandydatom na controllerów oraz młodym adeptom tej sztuki.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do controllingu 4
2. Systemy informatyczne controllingu 4
3. [F/K] Rachunkowość - podstawowe źródło informacji controllingowej 8
4. [MS EXCEL] Przegląd funkcji i narzędzi arkusza stosowanych w controllingu 8
5. [MS EXCEL] Podstawy prowadzenia obliczeń finansowo-kosztowych w arkuszu kalkulacyjnym 8
6. [MS EXCEL] Analiza sprawozdań finansowych na potrzeby decyzyjne 8
7. [MS EXCEL] System rachunku kosztów w planowaniu i kontroli działalności 16
8. [MS EXCEL] Narzędzia rachunkowości zarządczej w procesie podejmowania decyzji strategicznych 12
9. [MS EXCEL] Krótkoterminowe rachunki decyzyjne w arkuszu kalkulacyjnym 8
10. [MS EXCEL] Strukturyzacja budżetów operacyjnych przychodów i kosztów 16
11. [MS EXCEL] Analiza i raportowanie odchyleń od wykonania budżetów 8
12. [MS PROJECT] Controlling projektów 16
13. [MS EXCEL] Raportowanie zarządcze w arkuszu kalkulacyjnym 16
14. [MS QUERY] Raportowanie zarządcze z wykorzystaniem języka SQL 16
15. [MS VBA] Podstawy automatyzacji procesu raportowania zarządczego 8
16. Seminarium – przygotowanie do opracowania projektu zaliczeniowego 4
17. Egzamin końcowy 0
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem ukończenia Studiów i uzyskania świadectwa jest: • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów • obrona pracy końcowej

Organizacja studiów

Studia trwają dwa semestry i obejmuje 160 godzin zajęć (10 zjazdów)

Rozpoczęcie IX edycji Studiów planuje się na początek października 2019 roku, a zakończenie w czerwcu 2020 roku

Zajęcia będą odbywać się w systemie zaocznym - dwudniowe sesje co dwa tygodnie (sobota w godz. 9.00 - 16.00 i niedziela w godz. 9.00 - 16.00)

Zajęcia prowadzone będą systemem warsztatowym w pracowni komputerowej wspieranym zajęciami audytoryjnymi oraz internetowym panelem studenta z dostępem do wszystkich materiałów szkoleniowych

Warsztaty odbywać będą się w sali komputerowej

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na Studiach pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, praktycy odpowiedzialni za wprowadzanie informatycznych systemów controllingu, trenerzy biznesu z wieloletnim stażem. Wśród nich wysokiej klasy eksperci controllingu i budżetowania, najlepsi w Polsce specjaliści ds. zastosowania aplikacji arkusza kalkulacyjnego i hurtowni danych w controllingu, wybitni praktycy rachunkowości zarządczej i controllingu

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Krzysztof Nowosielski, prof. UEW
tel. 71 36 80 725
e-mail: krzysztof.nowosielski@ue.wroc.pl
pok. 411, bud. H

Cena

4950 PLN

Płatność, w przypadku osób dokonujących wpłat indywidualnie, została rozłożona na 4 raty. W przypadku większej liczby rat - należy skontaktować się z Kierownikiem studiów.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu studiów, wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Wszystkie pytania dotyczące organizacji oraz programu studiów prosimy kierować do Krzysztof Nowosielskiego na nr telefonu 608 584 775

Zapisy: mgr Agnieszka Manowska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

PROSIMY O KORZYSTANIE Z FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA DOLE STRONY

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2019-09-30

Termin uruchomienia studiów: 2019-10-12

Wymagane dokumenty

  • Wygenerowane z systemu (plik pdf):
  • - podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1,
  • - oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3,
  • - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu,
  • - do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
  • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
  • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię dyplomu.dyplomu.

Dodatkowe informacje


JEDYNE TAKIE STUDIA PODYPLOMOWE W POLSCE

www.cwk.ue.wroc.pl

>>Formuła studiów oparta na warsztatach komputerowych<<

>>Praktyczne przykłady gotowe do stosowania w praktyce << obejmujące podstawowe instrumentarium controllingu z obszaru analizy finansowej, planowania, budżetowania i raportowania

>>Komfortowe warunki pracy<< przy jednoosobowych stanowiskach komputerowych, w grupie nie przekraczającej 20 osób, pakiet MS Office 2010/2013 Prof

sala_mala

>>Szeroka baza materiałów dydaktycznych<< dostępnych w wersji drukowanej i elektronicznej dostępnych poprzez stronę WWW 

>>Doświadczona kadra dydaktyczna<< pracowników akademickich oraz praktyków

>>Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych prestiżowej Uczelni<<


Serdecznie zapraszamy do zapisów

____________________________________


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto