Ekspert usług księgowych (we współpracy z TaxAGroup) (edycja 4)

Semestr zimowy 2019/2020, letni 2019/2020

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
19.10.2019 r.
Studia uruchomione
Cena
4 600,00 zł
Kontakt
Anna Kozak
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Uaktualniony program. Studia przy współpracy kancelarii doradztwa podatkowego TaxAGroup (https://taxagroup.pl).

Szczegółowa informacja o studiach u kierownika studiów pod numerem tel. 600 421 451.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy z zakresu organizacji i prowadzenia biura rachunkowego w celu świadczenia usługowego prowadzenia ksiąg. Program studiów nastawiony jest na przygotowanie słuchaczy do efektywnego wykorzystanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR), ksiąg rachunkowych, przygotowania sprawozdania finansowego, sprawozdań podatkowych oraz rozliczeń w ramach ZUS. W programie studiów uwzględniono zajęcia praktyczne w laboratorium komputerowym (praktyczna obsługa programy finansowo-księgowego, programu PKPiR.

"Deregulacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 2014: Każdy (posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, niekaralność w zakresie określonych przestępstw i ubezpieczenie OC) może od 10 sierpnia 2014 r. usługowo prowadzić księgi rachunkowe i ewidencje podatkowe, sporządzać deklaracje podatkowe dla klientów i udzielać im porad podatkowych. Nie ma już obowiązku posiadania certyfikatu księgowego Ministerstwa Finansów uprawniającego przed tą datą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych." więcej informacji: http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/141403,Deregulacja-uslugowego-prowadzenia-ksiag-rachunkowych-2014.html

Adresaci

Studia kierowane są w szczególności do osób, które chcą założyć biuro rachunkowe i zdobyć niezbędną wiedzę do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 205 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Odpowiedzialność i etyka zawodu księgowego 3
2. Formy prawne działalności biura rachunkowego 6
3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów 12
4. Rachunkowość jednostek non profit i stowarzyszeń 6
5. Prowadzenie ksiąg rachunkowych 18
6. Wynagrodzenia i lista płac 12
7. Ubezpieczenia społeczne 6
8. Sprawozdawczość finansowa 6
9. Analiza finansowa 6
10. Kalkulacja kosztów 6
11. Inwentaryzacja 6
12. Zamknięcie roku 6
13. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 18
14. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 18
15. Podatek od towarów i usług (VAT) 18
16. Transakcje transgraniczne (WNT, WDT, TT, import, eksport) 6
17. Podatki lokalne 6
18. Podatek u źródła 3
19. Ordynacja podatkowa 6
20. Kontrola podatkowa 3
21. Podatkowa ewidencja komputerowa - PKPiR (lab) 6
22. Rachunkowość komputerowa - program F-K (lab) 18
23. Deklaracje podatkowe (CIT,VAT,PIT) - (lab) 6
24. Zajęcia organizacyjne 3
25. Seminarium - konsultacje 1
26. Egzamin końcowy 0
RAZEM 205

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecności na zajęciach
 • przygotowanie i obrona projektu - egzamin końcowy

Organizacja studiów

 • studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym (sobota-niedziela)
 • zajęcia odbywają się co dwa tygodnie
 • program studiów jest zatwierdzany przez Radę Wydziału
 • słuchacze otrzymują zestaw książek związanych z tematyką studiów
 • miejsce odbywania się zajęć : campus Uniwersytetu Ekonomicznego
 • o inauguracji studiów słuchacze zostaną poinformowani drogą mailową

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach prowadzi zespół, składający się z najwyższej klasy wykładowców – specjalistów zatrudnionych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz doświadczonych praktyków z wieloletnim stażem w tym:

 • biegli rewidenci
 • doradcy podatkowi
 • biegli sądowi
 • przedstawiciele Urzędu Skarbowego Zajęcia prowadzone są w połączeniu aspektów teoretycznych z problemami praktyki zawodowej.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. inż. Michał Biernacki, prof. UEW
Katedra Rachunkowości Finansowej, Podatków i Audytu
tel. 71 36 80 423
e-mail: michal.biernacki@ue.wroc.pl

Cena

4600 PLN

Możliwa płatność w dwóch, czterech, sześciu lub ośmiu ratach

Kontakt i zapisy

mgr Anna Kozak Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 949, e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

Wszelkie informacje uzyskać można również bezpośrednio u kierownika studiów: dr inż. Michał Biernacki, e-mail: michal.biernacki@ue.wroc.pl, telefon: 600 421 451

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2019-09-29

Termin uruchomienia studiów: 2019-10-19

Wymagane dokumenty

 • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich+kserokopia tego dyplomu
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
 • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu + kserokopie tych dokumentów
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjna, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

Łączymy praktykę z torią !!

Studia prowadzone przy współpracy z dostawcą oprogramowania  finansowo-księgowo-kadrowo-płacowego

logoreset

taxagroup


W ramach programu przewiduje się zajęcia wyjazdowe

(1 zjazd sob-niedz) w okolicach Wrocławia/ Opola.

Złożenie dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto