Finanse i Rachunkowość (z akredytacją ACCA) (edycja 4)

Semestr zimowy 2019/2020, letni 2019/2020

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
12.10.2019 r.
Studia uruchomione
Cena
9 000,00 zł
Kontakt
Anna Kozak
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Akredytacja - Studia podyplomowe - II stopień

ZAPISY ZOSTAŁY UKOŃCZONE. W SPRAWIE WOLNYCH MIEJSC (LISTY REZERWOWEJ) PROSZĘ O KONTAKT Z KIEROWNIKIEM STUDIÓW.

Zalogowanie w systemie nie gwarantuje miejsca na studiach. ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW POTWIERDZA CHĘĆ UCZESTNICTWA W STUDIACH.

Kwalifikacje ACCA są rozpoznawalne w branży finansowej na całym świecie, dlatego członkowie ACCA mają otwartą drogę do kariery wszędzie tam, gdzie poszukiwani są najlepsi specjaliści z zakresu rachunkowości i finansów.

Kwalifikacja ACCA podzielona jest na trzy poziomy:

• Applied Knowledge - 3 egzaminy

• Applied Skills - 6 egzaminów

• Strategic Professional (podzielony na dwa moduły: Essentials oraz Options) - 4 egzaminy z 6

• Doświadczenie – to wymóg potwierdzenia swoich kompetencji i posiadania min.3-letniego doświadczenia zawodowego w pracy w finansach/księgowości

• Etyka – to obowiązkowy moduł o odpowiedzialności i etyce w biznesie

ACCA daje kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej i finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków.

Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów posiadają akredytację the Chartered Association of Certified Accountants (ACCA) dla 9 przedmiotów. Akredytowane są następujące moduły (Applied Knowledge - 3 egzaminy, Applied Skills - 6 egzaminów):

• AB Accountant in Business

• MA Management Accounting

• FA Financial Accounting

• LW Corporate and Business Law

• PM Performance Management – jako przedmiot „Performance management”

• TX Taxation – jako przedmiot „Podatki w rachunkowości”

• FR Financial Reporting – jako przedmiot „Ewidencja i sprawozdawczość międzynarodowa”

• AA Audit and Assurance – jako przedmiot „Audyt finansowy”

• FM Financial Management – jako przedmiot „Business Analysis”

Zajęcia odbywają się w języku polskim poza przedmiotami "Performance management" i „Business Analysis”. Egzaminy są przeprowadzane w języku danego przedmiotu.

Adresaci

Studia są przeznaczone dla osób, które chcą rozpocząć proces uzyskiwania certyfikatu ACCA (uzyskać zwolnienia z 9 modułów).

W szczególności są przeznaczone dla:

 • kandydatów na głównych księgowych
 • dyrektorów finansowych CFO
 • kandydatów na menedżerów i dyrektorów finansowych
 • kontrolerów i biegłych audytorów
 • analityków finansowych

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 226 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Makroekonomia (Macroeconomics) 8
2. Podstawy rachunkowości (Basics of Accounting) 16
3. Rachunkowość finansowa (Financial Accounting) 24
4. Prawo handlowe i cywilne (Corporate and Civil Law) 16
5. Rachunek kosztów (Cost Accounting) 16
6. Rachunkowość zarządcza (Management Accounting) 8
7. Statystyka i ekonometria (Statistics and Econometrics) 8
8. Zarządzanie strategiczne (Strategic Management) 8
9. Podatki w rachunkowości (Taxes in Accountancy) 24
10. Business Analysis 16
11. Performance Management 32
12. Ewidencja i sprawozdawczość międzynarodowa (International Accounting and Reporting) 32
13. Audyt finansowy (Financial Audit) 16
14. Zajęcia organizacyjne (Introduction Course) 2
15. Egzamin końcowy 0
RAZEM 226

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecność na zajęciach

egzaminy końcowe :

 • Podstawy rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Prawo handlowe i cywilne
 • Rachunkowość zarządcza

egzaminy końcowe zgodne z specyfiką egzaminów ACCA:

 • Podatki w rachunkowości
 • Performance management - egzamin w języku angielskim
 • Business Analysis - egzamin w języku angielskim
 • Ewidencja i sprawozdawczość międzynarodowa
 • Audyt finansowy

Organizacja studiów

 • studia są organizowane na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów przy akredytacji ACCA Global
 • program studiów jest zatwierdzany przez ACCA Global
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele przez 2 semestry
 • słuchacze otrzymują zestaw książek związanych z tematyką studiów

Kadra dydaktyczna

 • pracownicy dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego
 • audytorzy i biegli rewidenci
 • praktycy posiadający certyfikat ACCA
 • mecenasi i eksperci prawa podatkowego

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. inż. Michał Biernacki, prof. UEW
Katedra Rachunkowości Finansowej, Podatków i Audytu
tel. 71 36 80 423
e-mail: michal.biernacki@ue.wroc.pl

Cena

9000 PLN

Możliwość rozłożenia opłaty na 3 raty

Kontakt i zapisy

Studia Podyplomowe "Finanse i Rachunkowość (ACCA) "

mgr Anna Kozak Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 949, e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

Wszelkie informacje uzyskać można również bezpośrednio u kierownika studiów: dr hab. inż. Michał Biernacki,prof. UE e-mail: michal.biernacki@ue.wroc.pl, telefon: 600 421 451

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2019-09-16

Termin uruchomienia studiów: 2019-10-12

Wymagane dokumenty

 • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich+kserokopia tego dyplomu
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
 • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu + kserokopie tych dokumentów
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjna, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

W ramach programu przewiduje się zajęcia wyjazdowe

(1 zjazd sob-niedz) w okolicach Opola lub WrocławiaZapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny kontaktu:

poniedziałek - piątek 
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto