Inżynieria procesów produkcyjnych (edycja 6)

Semestr zimowy 2019/2020, letni 2019/2020

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
12.10.2019 r.
Studia uruchomione
Cena
4 790,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest przygotowanie pracownika do pełnienia funkcji inżyniera procesu produkcyjnego, który potrafi kompleksowo planować i obsługiwać proces produkcyjny, posługując się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi oraz najnowszymi koncepcjami i metodami zarządzania procesem.

Absolwent studiów będzie:

 • posiadał wiedzę nt. nowoczesnych koncepcji zarządzania procesem,
 • potrafił posługiwać się narzędziami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie procesem produkcyjnym,
 • znał metody służące do projektowania i optymalizacji procesu produkcyjnego oraz potrafił je wykorzystywać w codziennej pracy,
 • potrafił usprawnić komunikację pomiędzy poszczególnymi działami obsługującymi proces produkcyjny, szczególnie pomiędzy pracownikami produkcyjnymi a kierownictwem.

Adresaci

Studia kierowane są do wszystkich osób, które pracują lub chcą pracować na stanowiskach: inżynier produkcji, inżynier procesu, kierownik produkcji, menedżer produkcji lub pokrewnych, oraz tych, którzy chcą doskonalić i rozwijać swoje umiejętności w zakresie kompleksowego planowania i obsługi procesu produkcyjnego.

Słuchacze muszą mieć ukończone studia I lub II stopnia na dowolnym kierunku, niekoniecznie posiadać tytuł inżyniera!

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 164 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Podejście procesowe w pracy inżyniera 4
2. Struktura procesu produkcyjnego 4
3. Projektowanie procesu produkcyjnego 24
4. Logistyka procesu produkcyjnego 8
5. Nowoczesne koncepcje zarządzania procesem produkcyjnym 8
6. Narzędzia stosowane w zarządzaniu jakością produktu 8
7. Systemy zapewnienia jakości produktu 8
8. Narzędzia informatyczne stosowane w zarządzaniu procesem produkcyjnym 8
9. Optymalizacja procesu produkcyjnego z wykorzystaniem metod informatycznych 24
10. Kontrola procesu produkcyjnego 12
11. Rachunek kosztów procesów produkcyjnych 8
12. Bezpieczeństwo informacji 4
13. Zarządzanie pracą w zakładzie produkcyjnym 16
14. Kształtowanie warunków pracy w zakładzie produkcyjnym 6
15. Proces produkcyjny a środowisko 6
16. Case study - projekty 12
17. Egzamin 4
RAZEM 164

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów (obecność, wykonanie zadań przewidzianych programem przedmiotu), wykonanie projektu oraz zdanie egzaminu końcowego (forma ustna - prezentacja projektu oraz pytania z listy pytań przekazanych słuchaczom z wyprzedzeniem).

Organizacja studiów

Studia są organizowane na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym, który od wielu lat kształci inżynierów z dobrym przygotowaniem ekonomicznym oraz ekonomistów z wiedzą inżynierską.

Studia rozpoczynają się w październiku 2019 r, a kończą w czerwcu 2020 r. Zajęcia będą się odbywać w systemie zaocznym – soboty i niedziele w godz. 9-16.

Ze względu na komfort pracy zajęcia będą prowadzone w małych grupach (do 20 osób), zarówno w formie wykładów i ćwiczeń, ale także w systemie warsztatowym w pracowniach komputerowych.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także przez praktyków, zajmujących się zagadnieniami poruszanymi w ramach studiów.

Trenerami są m.in.:

 • Paweł Nowakowski – firma AMC Advanced Manufacturing Consulting Sp. z o.o. http://amc.waw.pl/ zajmuje się modelowaniem i doskonaleniem procesów produkcyjnych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi do modelowania i symulacji procesów biznesowych w koncepcji Przemysłu 4.0.

 • Mariusz Marciniak – certyfikowany OpEx Six Sigma Master Black Belt, firma OpEx Group http://www.e-opex.pl/ zajmująca się optymalizacją procesów z wykorzystaniem planowania eksperymentów DoE oraz opartą na metodach Six Sigma i Lean Manufacturing. Doświadczony szkoleniowiec zakresu doskonalenia i optymalizacji procesów.

 • Kamila Gościniak-Wronkowska - Koordynator Kaizen w Dziale Ciągłego Doskonalenia w firmie Leoni https://www.leoni-polska.com/pl/, która jest światowym producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie zarządzania energia i danymi. Pani Kamila to także certyfikowany trener biznesu.

 • Jarosław Maćków – inżynier projektu w firmie z branży medycznej. Zarządza projektami i nadzoruje ich realizację.

 • Maja Maciejewska - senior inżynier ds. zarządzania jakością w firmie firmie LG Display w branży elektroniki użytkowej, praktyk Kaizen Institute.

a także doświadczeni pracownicy UEW, współpracujący z praktyką przemysłową, m.in.:

 • dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych, prof. UE, Katedra Pracy i Kapitału, Kierownik studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Zajmuje się zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcyjnych. Opiekun naukowy studiów.

 • prof. dr hab. Stanisław Czaja, Katedra Ekonomii Ekologicznej – ekspert prawa środowiskowego, zajmuje się m.in. projektowaniem, wdrażaniem i oceną instrumentów prawnych i finansowo-ekonomicznych wykorzystywanych w gospodarce, w tym ochronie środowiska przyrodniczego.

 • dr hab. Piotr Szymański, prof. UE, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa – logistyka procesu produkcyjnego;

 • dr Andrzej Bodak i dr inż. Magdalena Borowska, Katedra Pracy i Kapitału – zarządzanie pracą w zakładzie produkcyjnym;

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr inż. Ewa Walaszczyk
tel. 71 36 80 270
e-mail: ewa.walaszczyk@ue.wroc.pl
pok. 412, bud. H

Opiekun naukowy

dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych, prof. UEW
e-mail: anna.cierniak-emerych@ue.wroc.pl
pok. 123, bud. D

Cena

4790 PLN

Płatności, w przypadku osób dokonujących wpłat indywidualnie, zostały rozłożone na 4 raty.
W przypadku większej liczby rat - należy skontaktować się z Kierownikiem studiów.

Opłata za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu studiów, wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji

Kontakt i zapisy

mgr Agnieszka Manowska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Kontakt do kierownika studiów (organizacja i program studiów):

e-mail: ewa.walaszczyk@ue.wroc.pl; tel. 71 36 80 270; 602 497 782

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2019-09-10

Termin uruchomienia studiów: 2019-10-12

Wymagane dokumenty

 • Wygenerowane z systemu (plik pdf):
 • - podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1,
 • - oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3,
 • - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu
 • - do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię dyplomu. dyplomu.)

Dodatkowe informacje

Zapraszamy na jedyne studia podyplomowe dotyczące inżynierii procesów produkcyjnych!!

Zajęcia komputerowe obejmujące praktyczne przykłady modelowania i optymalizacji procesów produkcyjnych

Komfortowe warunki warsztataty komuterowe przy jednoosobowych stanowiskach

Materiały dydaktyczne dostępne dla słuchaczy w formie elektronicznej

Doświadczona kadra dydaktyczna pracowników akademickich i praktyków

Świadectwo ukończeniu studiów podypolomowych prestiżowej Uczelni

Słuchacze studiów mają prawo do:

- korzystania z biblioteki UE (DCINiE)

- korzystania z konsultacji z prowadzącymi zajęcia

- konsulatcji projektów w ramach zajęć 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!! ILOŚĆ  MIEJSC OGRANICZONA!!Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

sobota
8:30-14:30

niedziela
8:30-13:30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto