Accounting and Financial Management ([EN] edycja 9)

Semestr zimowy 2019/2020, letni 2019/2020

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
05.10.2019 r.
Studia uruchomione
Cena
4 990,00 zł
Kontakt
Aleksandra Kaczmarczyk
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Accounting and Financial Management to dwu-semestralne studia podyplomowe realizowane w całości w języku angielskim, w trybie weekendowym.

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw w międzynarodowym otoczeniu biznesowym. Słuchacze otrzymają nowoczesną wiedzę, która ułatwi rozumienie procesów finansowych zachodzących w globalnych organizacjach oraz umiejętności i kompetencje ukierunkowane na prowadzenie różnych analiz, interpretację danych finansowo-księgowych oraz podejmowanie decyzji.

The Accounting and Financial Management is a two-semester part-time postgraduate programme conducted fully in English. The aim of the post-graduate studies is to provide students with knowledge and skills in accounting and corporate finance in the international business environment. Students will receive a modern expertise, which will facilitate the understanding of the financial processes taking place in the global organizations and the skills and competencies directed to conduct various analyzes, interpretation of financial data and decision-making.

Adresaci

Studia są przeznaczone dla pracowników firm, przedsiębiorstw i instytucji finansowych działających w globalnym otoczeniu biznesowym, którzy w pracy posługują się językiem angielskim. W szczególności dla pracowników pionów finansowo-księgowych, menedżerów finansowych, controllerów, analityków finansowych, osób zajmujących się należnościami i zobowiązaniami, rozliczeniami finansowymi oraz wszystkich zainteresowanych finansami, rachunkowością.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest tytuł magistra lub licencjata

The studies are designed for employees of companies and financial institutions operating in the global business environment who speak English in their work. In particular, The programme is designed to address the needs of financial analysts, employees involved in financial and accounting departments, financial managers, controllers, employees who deal with accounts receivable and accounts payable and for anyone interested in finance and accounting.

This programme is addressed to alumni of master or bachelor degree studies

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Analysis of Financial Instruments 8
2. Analysis of Financial Statements 8
3. Basics of Accounting 4
4. Controlling 8
5. Corporate Valuation and Value-Based Management 8
6. Cost Accounting 12
7. Financial Accounting 24
8. Financial Institutions 8
9. Financial Market 8
10. Fund Accounting 12
11. International Financial Reporting Standards 16
12. Investment Appraisal and Capital Budgeting 8
13. Managerial Accounting 12
14. Operating Budgeting and Financial Planning 8
15. Short-Term Financial Management and Working Capital Management 8
16. Strategic Financial Decisions 8
17. Final Exam 0
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

  • Obecność na zajęciach (80%)
  • Krótki egzamin na podstawie dostarczonych zagadnień

Students are assessed on the basis of attendance and short examination

Organizacja studiów

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i warsztatów. Zajęcia będą odbywać się w trybie sobotnio-niedzielnym (średnio co trzy tygodnie w godz. 9:00-16:00). Po rozpoczęciu studiów słuchacze otrzymają szczegółowy harmonogram zajęć.

Classes will be conducted in the form of lectures and workshops. Classes will take place in the weekend mode (on average every three weeks, hours 9:00 am – 4 pm). After the start of study students will receive a detailed schedule.

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami na studiach Accounting and Financial Management są doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktycy, posiadający duże doświadczenie w działalności szkoleniowo-doradczej na rzecz praktyki gospodarczej.

The lecturers are experienced professors of the University of Economics in Wroclaw and practitioners who have extensive experience in training and consulting for business practice.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607440204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607440204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
bud. Z

Cena

4990 PLN

Istnieje możliwość zapłaty w 2 lub 4 ratach (albo w większej ilości rat) po złożeniu podania do kierownika.

There is a possibility to pay in installments

Kontakt i zapisy

mgr Aleksandra Kaczmarczyk, tel. 71 36 80 452 pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów:

Aleksandra Kaczmarczyk Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

Zgłoszenia na studia należy dokonywać po zalogowaniu do systemu (na dole strony formularz zgłoszeniowy)

Wszelkich informacji udziela Bartłomiej Nita, tel. 607 440 204 e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl

Applications to the programme should be made after logging into the system (there is the application form at the bottom of the page) The application documents (after printing and signing) should be submitted:

Aleksandra Kaczmarczyk Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

For any information, please contact Bartłomiej Nita: tel. 607 440 204, e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2019-10-04

Termin uruchomienia studiów: 2019-10-05

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia / an application for studies
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) / an application form (attachment no 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3) / the declaration of coverage of costs (individual or from an employer - attachment no 2 or no 3)
  • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich + ksero dyplomu lub odpisu / for inspection - a diploma of the Master's, Bachelor's or engineer's diploma + copy
  • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię) / for inspection - ID card; (if the documents are sent by post or delivered by third parties, then a photocopy of it)

Dodatkowe informacje

Faktury wystawiane są na pisemną prośbę słuchacza (płatnika) przesłaną na adres email:

magdalena.baranska@ue.wroc.pl. W mailu prosimy o podanie danych potrzebnych do wystawienia fv oraz informacji o wysokości opłaty (całość czy opłata semestralna).

TERMINY ZJAZDÓW

05.10.2019

06.10.2019

19.10.2019

20.10.2019

16.11.2019

17.11.2019

07.12.2019

08.12.2019

11.01.2020

12.10.2020


For foreign candidates from UE and Polish candidates with a not Polish diploma, additionally:

- original of a diploma (MA or BA)

- certified translation of a diploma

- apostille

- certified translation of an apostille

Studenci spoza Unii Europejskiej są również bardzo mile widziani (prosimy o bezpośredni kontakt). Students from outside the European Union are also very welcome (please contact directly with Bartlomiej Nita).

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację w mowie i piśmie. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim.Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto