Organizacja i zarządzanie uczelnią (studia zamknięte dla pracowników UEW, edycja 2)

Semestr zimowy 2019/2020, letni 2019/2020

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
16.11.2019 r.
Studia uruchomione
Kontakt
Aleksandra Kaczmarczyk
tel. 713680452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Studia podyplomowe realizowane w ramach projektu PORTAL - Zintegrowany Program rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu organizacji i zarządzania w uczelni wyższej z uwzględnieniem wieloaspektowych uwarunkowań szkolnictwa wyższego, przy wykorzystaniu praktycznych przykładów i studiów przypadku. Studia są adresowane dla kadry kierowniczej i pracowników administracji. W toku studiów słuchacze zdobywają kwalifikacje dotyczące zastosowania różnorodnych instrumentów do rozbudowy i doskonalenia efektywnego systemu zarządzania w strukturach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Studia uwzględniają uwarunkowania prawne, organizacyjne, finansowe, projektowe oraz odnoszące się do kompetencji miękkich.

Adresaci

W studiach będą uczestniczyć kierownicy administracyjni komórek organizacyjnych uczelni. Dzięki temu będzie można uzyskać synergiczny efekt wymiany doświadczeń. Efekty tego rodzaju kształcenia zostaną wykorzystane na rzecz uczelni, ponieważ uczestnicy w ramach projektu końcowego wypracują rozwiązania dotyczące ich obszarów zawodowych i usprawniające funkcjonowanie UE jako całości. Studia dadzą możliwość wypracowania praktycznych możliwości wdrażania i rozwijania procedur doskonalenia organizacji i zarządzania UE w sposób ukierunkowany na realizację jej celów strategicznych.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Rola, cele i zadania uczelni w rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy 8
2. Organizacja uczelni - od struktur funkcjonalnych do macierzowych 8
3. Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania uczelnią 8
4. System rachunkowości a potrzeby informacyjne kadry menedżerskiej 8
5. Architektura systemu sprawozdawczości i raportowania finansowego 8
6. Rachunek kosztów w procesie oceny i planowania działalności uczelni 8
7. Controllingowa koncepcja sterowania wynikami uczelni 8
8. Strukturyzacja budżetów przychodów i kosztów uczelni - ujęcie organizacyjne i projektowe 8
9. Ocena procesów inwestycyjnych w zarządzaniu uczelnią 8
10. Zarządzanie zespołem i pracą w zespołach na uczelni 8
11. Negocjacje wewnątrzorganizacyjne i międzyroganizacyjne jako stały element procesu zarządzania uczelnią 8
12. Efektywna komunikacja na uczelni - organizacja, metody, techniki 8
13. Otoczenie prawne uczelni 8
14. Wpływ Ustawy o szkolnictwie wyższym na funkcjonowanie uczelni 8
15. Wpływ prawa pracy na funkcjonowanie uczelni 8
16. Prawo zamówień publicznych a sprawność funkcjonowania uczelni 8
17. Metodyki zarządzania projektami 8
18. Zarządzanie projektami dydaktycznymi i naukowymi na uczelni 8
19. Przedsiębiorczość akademicka i start-upy 8
20. Egzamin końcowy 0
RAZEM 152

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecność na zajęciach (80%)
 • egzamin końcowy i prezentacja projektu

Organizacja studiów

 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu co 2-3 tygodnie w godz. 9.00-16.00

Kadra dydaktyczna

 • doświadczeni najlepsi pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego
 • zaproszeni eksperci z zakresu zarządzania uczelnią

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
tel. 607440204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
bud. Z

Kontakt i zapisy

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

Zgłoszenia na studia należy dokonywać po zalogowaniu do systemu (na dole strony formularz zgłoszeniowy)

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2019-10-31

Termin uruchomienia studiów: 2019-11-16

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich/licencjackich (do wglądu)
 • kserokopia tego dyplomu
 • dowód osobisty - do wglądu
 • ankieta samooceny (do pobrania poniżej)

Dodatkowe informacje

Ankieta samooceny 

logo_fe_wiedza_edukacja_rozwoj_rgb_1znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_rgbeu_efs_rgb_1


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto