Finanse i Prawo w doradztwie podatkowym (we współpracy i pod patronatem merytorycznym Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Oddział Dolnośląski /DO KIDP/, edycja 1)

Semestr zimowy 2019/2020, letni 2019/2020

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Cena
4 500,00 zł
Kontakt
Agnieszka Łazikowska
tel. 7136 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Przekazanie wiedzy z obszaru prawa, w tym prawa karnego, finansów i opodatkowania celem pogłębienia lub aktualizacji wiedzy osób, które zajmują się doradztwem podatkowym lub prowadzą rozliczenia podatkowe. Poszerzenie i aktualizacja wiedzy o bieżących zmianach w obszarze tego systemu w Polsce oraz na świecie, w tym również w obszarach obejmujących odpowiedzialność podatników. Przekazanie umiejętności prawidłowego stosowania przepisów podatkowych.

Adresaci

Format studiów został opracowany na potrzeby osób zajmujących się doradztwem podatkowym, ich pracowników oraz innych osób, które w codziennej pracy zajmują się rozliczeniami podatkowymi.

Dla doradców podatkowych wpisanych na listę doradców podatkowych studia zostały objęte dofinansowaniem DO KIDP w wysokości 30% ceny studiów.

Osoby, które zamierzają wystąpić o dofinansowanie proszone są o złożenie takiego wniosku drogą mailową do biura DO KIDP na adres: dolnoslaski@kidp.pl We wniosku, poza danymi wnioskodawcy, niezbędne jest podanie indywidualnego numeru konta do wpłat, które Uczestnik otrzymuje po rejestracji w systemie studiów podyplomowych oraz numeru wpisu na listę doradców podatkowych. DO KIDP kwotę dofinansowania przekazuje na wskazane we wniosku konto indywidualne.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Moduł I. PRAWO CYWILNE I HANDLOWE
1. System i wykładnia prawa 4
2. Prawo cywilne w doradztwie podatkowym - część ogólna 4
3. Prawo rzeczowe a obciążenia podatkowe nieruchomości 4
4. Prawo spadkowe a zobowiązania podatkowe 4
5. Zobowiązania cywilnoprawne i ich konsekwencje podatkowe 8
6. Spółki osobowe w prawie handlowym 8
7. Spółki kapitałowe w prawie handlowym 8
8. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne: zagadnienia prawno - podatkowe 8
9. Spółki hybrydowe i ich rozliczenia podatkowe i bilansowe 4
10. Elementy procedury cywilnej, rodzaje postępowań 4
Moduł II. PRAWO KARNE I KARNE SKARBOWE
11. Odpowiedzialność karna, przestępstwa gospodarcze 8
12. Postępowanie karne i karne skarbowe 8
13. Odpowiedzialność karna skarbowa 16
Moduł III. FINANSE
14. Wpływ opodatkowania na decyzje finansowe przedsiębiorstw 8
15. Elementy rynku finansowego 4
16. Instrumenty finansowe i ich opodatkowanie 4
Moduł IV. PODATKI
17. Podatek VAT w świetle aktualnego orzecznictwa 8
18. Podatki dochodowe w świetle aktualnego orzecznictwa 8
19. Kontrola podatkowa i celno - skarbowa 8
20. Procedury celne 4
21. Podatek akcyzowy 4
22. Międzynarodowe rozliczenia podatkowe 8
23. Prawo podatkowe UE, wymiana informacji podatkowych 8
24. Transakcje restrukturyzacyjne i ich opodatkowanie (aporty, przekształcenia) 8
25. Postępowanie sądowo - administracyjne 4
26. Ceny transferowe, dokumentacja podatkowa i sprawozdawczość podmiotów powiązanych 4
27. Egzamin 8
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • Obecność na zajęciach (wymagane min. 80% obecności);
 • Egzamin w formie testu po każdym bloku merytorycznym.
 • Egzamin końcowy.

Organizacja studiów

 • Studia organizowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych przy Katedrze Finansów.
 • Przewidywane 11 zjazdów w trybie zaocznym: sobota – niedziela, w godz. 9.00 - 16.00 (średnio co 2 tygodnie, 2 razy w miesiącu).

Kadra dydaktyczna

Praktycy, zarówno pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego, jak też doradcy podatkowi DO KIDP, a także sędziowie sądów administracyjnych, prokuratorzy i pracownicy organów Krajowej Administracji Skarbowej.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Krzysztof Biernacki
e-mail: krzysztof.biernacki@ue.wroc.pl
pok. 103, bud. A

Opiekun naukowy

dr hab. Jacek Uchman, prof. UE
Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych
tel. 71 36 80 212
e-mail: jacek.uchman@ue.wroc.pl
bud. B

Cena

4500 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2 raty:
I rata - 2 225,00 zł do 31.10 2019r.
II rata - 2 225,00 zł do 28.02.2020r.

Nie ma wpisowego.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia). Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Studia dofinansowane w wysokości 30% ceny przez DO KIDP dla osób posiadających tytuł i wpisanych na listę Doradców Podatkowych

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pokój 3 lub 4); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław.

Godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska; tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

Dodatkowych informacji w kwestiach merytorycznych udziela kierownik studiów: Krzysztof Biernacki, e-mail: krzysztof.biernacki@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2019-09-15

Wymagane dokumenty

 • Wygenerowane z systemu (plik pdf):
 • - podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1,
 • - oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3,
 • - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu,
 • - do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię dyplomu.

Dodatkowe informacje

Planowany termin rozpoczęcia studiów: październik 2019 r.

pantone_534_invert


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

sobota
8:30-14:30

niedziela
8:30-13:30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto