Doradztwo podatkowe (edycja 8)

Semestr zimowy 2019/2020, letni 2019/2020

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
12.10.2019 r.
Studia uruchomione
Cena
4 900,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce, celem przygotowania do egzaminów zawodowego na doradcę podatkowego. Aktualizacja wiedzy o bieżących zmianach w obszarze tego systemu w Polsce oraz na świecie. Przekazanie umiejętności prawidłowego stosowania przepisów podatkowych.

Adresaci

Format studiów został opracowany na potrzeby osób zamierzających zdawać egzamin na doradcę podatkowego lub osób, które pragną usystematyzować lub poszerzyć swoją wiedzę o systemie podatkowym w Polsce.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 200 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Elementy prawa cywilnego i handlowego 6
2. Źródła i wykładnia prawa podatkowego 2
3. Struktura instytucjonalna systemu podatkowego i KAS 8
4. Zobowiązania podatkowe 8
5. Międzynarodowe prawo podatkowe 5
6. Przepisy podatkowe Unii Europejskiej 3
7. Krajowe i międzynarodowe rozliczenia dywidend 4
8. Prawo dewizowe 2
9. Czynności sprawdzające 2
10. Ceny transferowe i porozumienia w sprawie ustalania cen transakcyjnych 8
11. Prawo celne i akcyza 8
12. Podatek VAT i PCC 24
13. Podatek CIT 16
14. Podatek PIT 16
15. Analiza podatkowa 16
16. Podatki lokalne 4
17. Podatek od spadków i darowizn, opłata skarbowa, podatek tonażowy, podatek od gier 4
18. Postępowanie podatkowe 8
19. Kontrola podatkowa i skarbowa 8
20. Postępowanie sądowo - administracyjne 4
21. Odpowiedzialność publiczna i prywatna 4
22. Postępowanie egzekucyjne w administracji 4
23. Prawo karne skarbowe 4
24. Ewidencja podatkowa 4
25. Przygotowywanie pism procesowych 4
26. Rachunkowość 8
27. Wykonywanie zawodu doradcy i etyka zawodowa 6
28. Tajemnica skarbowa i wydawanie zaświadczeń 2
29. Egzamin 8
RAZEM 200

Warunki i sposób zaliczenia studiów

  • obecność na zajęciach (wymagane min. 80% obecności);
  • egzamin końcowy (forma pisemna, zakres przedmiotowy obejmuje zagadnienia poruszane na zajęciach).

Organizacja studiów

Studia organizowane są na Wydziale Nauk Ekonomicznych przez katedrę Finansów. Studia trwają dwa semestry i odbywają się w systemie zaocznym. Zjazdy odbywają się według określonego harmonogramu w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie w godzinach od 9.00 do 16.00. W trakcie studiów przewidujemy 12 zjazdów.

W ramach studiów uczestnicy otrzymają opracowany zestaw pytań na egzamin. W miarę możliwości uczestnicy otrzymają również zestawienie przepisów podatkowych na dany rok w formie książkowej.

Kadra dydaktyczna

Pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, praktycy doradcy podatkowi zrzeszeni w Dolnośląskim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doświadczeni trenerzy i konsultanci, łączący pasje naukowe z praktyczną znajomością zagadnień.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Krzysztof Biernacki
e-mail: krzysztof.biernacki@ue.wroc.pl
pok. 103, bud. A

Opiekun naukowy

dr hab. Jacek Uchman, prof. UE
Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych
tel. 71 36 80 212
e-mail: jacek.uchman@ue.wroc.pl
bud. B

Cena

4900 PLN

Odpłatność może być rozłożona na dwie raty po 2450 zł za semestr, płatne w określonych terminach.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustalenia większej {niż przewidziana powyżej} ilości rat. Podanie takie należy wówczas złożyć przed rozpoczęciem studiów.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pokój 3 lub 4); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław.

Godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska; tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

Dodatkowych informacji w kwestiach merytorycznych udziela kierownik studiów: dr Krzysztof Biernacki, mail: krzysztof.biernacki@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2019-09-30

Termin uruchomienia studiów: 2019-10-12

Wymagane dokumenty

  • Wygenerowane z systemu (plik pdf):
  • - podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1,
  • - oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3,
  • - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu,
  • - do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
  • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
  • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię dyplomu.

Dodatkowe informacje

image001


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto