Zarządzanie Projektami (w tym szkolenie akredytowane PRINCE2® Foundation, edycja 20)

online__21_


Semestr letni 2018/2019, zimowy 2019/2020

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
23.03.2019 r.
Studia uruchomione
Cena
4 100,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

alt text

ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ

START JUŻ W PAŹDZIERNIKU 2019 R.!

INFORMACJE O NAJNOWSZEJ EDYCJI ---> KLIKNIJ TUTAJ


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O STUDIACH I REKRUTACJI:

Krzysztof Ćwik

e-mail: krzysztof.cwik@ue.wroc.pl

tel. +48 602 29 08 24

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI to kolejna już edycja prowadzonych od 2010 roku studiów podyplomowych o tej tematyce na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności i kompetencji, niezbędnych w pracy związanej z zarządzaniem projektami. Są to zarówno elementy "twarde" (m.in. metodyki, narzędzia), jak i "miękkie" (m.in. przywództwo, motywowanie), co w sumie składa się na kluczowe kompetencje kierownika, lidera, koordynatora projektu. Właśnie takiego "połączenia" szukają u swoich potencjalnych pracowników przedsiębiorstwa i instytucje, dla których podejście projektowe staje się coraz powszechniejszą praktyką.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI to studia, których program zawiera AKREDYTOWANE SZKOLENIE PRINCE2 FOUNDATION

Podstawowe zalety ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI to:

POŁĄCZENIE "twardych" i "miękkich" elementów zarządzania projektami

• program jest wynikiem zarówno DOŚWIADCZEŃ zebranych przez wiele lat prowadzenia studiów i szkoleń związanych z zarządzaniem projektami, jak i SUGESTII PRACODAWCÓW I PRAKTYKÓW

• większość zajęć prowadzona jest w formie warsztatów (również komputerowych) z pokazaniem praktycznej strony prezentowanych treści (analiza CASE STUDIES)

• kurs ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WG PRINCE2® ma wymiar akredytowanego szkolenia i w pełni przygotowuje do EGZAMINU PRINCE2® FOUNDATION

• słuchacze Studiów otrzymują certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu akredytowanym z PRINCE2, a chętni będą mieli możliwość przystąpienia do organizowanego egzaminu PRINCE2® FOUNDATION w promocyjnej cenie (nie zawiera się w opłacie za Studia). DOTYCHCZASOWA ZDAWALNOŚĆ TEGO EGZAMINU PRZEZ SŁUCHACZY STUDIÓW TO 100%!

• zajęcia prowadzi SPRAWDZONA KADRA prowadzących z dużym doświadczeniem szkoleniowym i praktycznym

• zajęcia w MNIEJSZYCH GRUPACH - bez tłoku i chaosu, łatwiej o bezpośredni kontakt z prowadzącym szkolenie i innymi słuchaczami

• Studia kończą się egzaminem w formie testu - świadectwo ukończenia studiów potwierdza więc posiadanie kluczowej wiedzy związanej z zarządzaniem projektami

Dodatkowe korzyści z wyboru ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI:

• świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w kraju

• dostęp do zasobów bibliotecznych Uniwersytetu,

• dostęp do światowych baz naukowych, m.in. EBSCO oraz Web of Knowledge,

Adresaci

Studia kierowane są do osób, które pracują lub chciałyby w przyszłości pracować w charakterze realizatora, lidera, koordynatora lub kierownika projektu. Układ i treść programu zostały tak przygotowane, aby uczestnikami Studiów mogli być zarówno ci, którzy jeszcze nie zetknęli się z praktyką i teorią zarządzania projektami, jak i ci, którzy chcą poszerzyć, usystematyzować i formalnie potwierdzić już posiadaną wiedzę z tego zakresu.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 179 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Metody i narzędzia zarządzania projektami
1. Zarządzanie projektami wg PRINCE2® (szkolenie akredytowane) 18
2. Podstawy zarządzania projektami 8
3. Standard PMI 16
4. Standard IPMA 8
5. Zwinne metodyki zarządzania projektami (SCRUM, KANBAN, LEAN DEV.) 12
6. Informatyczne wspomaganie zarządzania projektami (Microsoft® MS Project) 16
7. Ryzyka w projekcie - analiza i zarządzanie 8
8. "Intertax" - warsztaty projektowe 8
9. Gry decyzyjne 8
Kierowanie zespołem projektowym
10. Przywództwo i budowanie zespołu projektowego 8
11. Procesy komunikacji w projekcie 4
12. Wirtualne zespoły projektowe 4
13. Socjotechnika i wywieranie wpływu 4
14. Motywowanie w zespole projektowym 8
15. Zarządzanie konfliktem w zespole projektowym 4
Środowisko organizacyjne zarządzania projektami
16. Podstawy wiedzy menedżerskiej 8
17. Strategiczne zarządzanie projektami 8
18. Aspekty finansowe zarządzania projektami 8
19. Struktury organizacyjne realizacji projektów 6
20. Kultura organizacyjna 6
21. Skuteczne negocjacje 8
Egzamin końcowy
22. Egzamin końcowy 4
RAZEM 182

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecność na zajęciach (m.in. 70%)

• egzamin końcowy w formie testu

Organizacja studiów

• zajęcia odbywają się w SOBOTY i NIEDZIELE (od godziny 9.00 do 16.00)

• słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów

• materiały w formie cyfrowej lub drukowanej

• Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Zajęcia odbywają się w Uniwersytecie Ekonomicznym lub w innych salach szkoleniowych na terenie Wrocławia

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są zarówno przez osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie zarządzania projektami, które zdobywali jako project managerowie, konsultanci i certyfikowani trenerzy biznesowi wielu krajowych i międzynarodowych korporacji (m.in. Siemens Polska, SISMS, Atos, IBM, Lodestone Management Consultants, B2B Consulting, ISiZ), jak i pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego z dużym doświadczeniem konsultingowym i szkoleniowym.

Certyfikowane szkolenie z zakresu PRINCE2® prowadzą trenerzy z firmy szkoleniowo-doradczej INPROGRESS®, która jako jedyna w Polsce jest akredytowana aż w trzech Instytutach Egzaminacyjnych (http://inprogress.pl).

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Krzysztof Ćwik
Katedra Teorii i Organizacji Zarządzania
tel. 602 290 824
e-mail: krzysztof.cwik@ue.wroc.pl
pok. 810, bud. Z

Cena

4100 PLN

Odpłatność może być rozłożona na dwie, trzy lub cztery raty, płatne w podanych przez kierownika Studiów terminach.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia). Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego (pok. nr 4) Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław Tel. 713680949

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć, jak wyżej, najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. UWAGA: brak dokumentów złożonych w terminie będzie mogło skutkować skreśleniem z listy.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2019-03-20

Termin uruchomienia studiów: 2019-03-23

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne i/lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich do wglądu + kserokopia tego dokumentu, do potwierdzenia za zgodność z oryginałem
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • Obcokrajowcy z UE oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni, składają dodatkowo: http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html

Dodatkowe informacje

Z uwagi na wymogi instytucji akredytujących i certyfikujących liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają, że w przypadku wyczerpania limitu miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed wyznaczonym terminem.

O przyjęciu na Studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowane terminy zjazdów w 1. semestrze studiów (plan może ulec drobnym modyfikacjom):

1) 23-24 III

2) 13-14 IV

3) 18-19 V

4) 25-26 V

5) 15-16 VI

6) 29-30 VI

Nasi partnerzy i współpracownicy:

pobrany_plik

logo

logo_1

b2b_logo


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto