Nowoczesne zarządzanie placówkami oświatowymi edycja 4

Semestr letni 2018/2019, zimowy 2019/2020

Rekrutacja do
15.04.2019 r.
Termin upłynął
Cena
3 900,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem Studiów jest przygotowanie menedżerów oświaty do zarządzania szkołą i innymi placówkami oświatowymi. Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności do samodzielnego i nowoczesnego kierowania instytucjami oświatowymi w warunkach reformy oświatowej.

Adresaci

Studia są kierowane do osób, które zajmują się problematyką oświatową, w szczególności do osób pełniących lub zamierzających ubiegać się o pełnienie funkcji kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych, animatorów działań i pracowników organizacji oświatowych, pracowników służb nadzoru i doradztwa pedagogicznego oraz pracowników samorządowej oraz rządowej administracji oświatowej.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Struktura organizacyjna placówek oświatowych i instytucje wspomagające placówki oświatowe 8
2. Prawo oświatowe. Karta nauczyciela 12
3. Prawo pracy 12
4. Prawo cywilne 8
5. Etyka menedżera placówki oświatowej 8
6. Wprowadzenie do zarządzania 8
7. Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oświatowych 16
8. Psychologia w zarządzaniu placówkami oświatowymi 12
9. Zarządzanie finansami w oświacie 16
10. Programy unijne w polskim systemie oświaty 8
11. Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością placówki oświatowej 12
12. Marketing usług edukacyjnych 8
13. Komputerowe wspomaganie dydaktyki i zarządzania szkołą 16
14. Innowacyjne zarządzanie w placówkach oświatowych 16
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem ukończenia Studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdany egzamin końcowy.

Organizacja studiów

Studia trwają dwa semestry i obejmuje 160 godzin zajęć - 10 zjazdów. Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym – dwudniowe sesje sobotnio-niedzielne w godz. 9.00 – 16.00. PLANOWANE ROZPOCZĘCIE kwiecień 2019 /po zebraniu grupy/

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzić będą wybitni teoretycy i praktycy z zakresu kierowania placówkami oświatowymi. Współpracują z nami pracownicy naukowi z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doświadczeni menedżerowie placówek oświatowych oraz prawnicy.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Wioletta Turowska
Katedra Rachunkowości, Controllingu, Informatyki i Metod Ilościowych
e-mail: wioletta.turowska@ue.wroc.pl
pok. 410, bud. H

Cena

3900 PLN

Studia są płatne w II ratach przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w każdym semestrze.
Na wniosek słuchacza istnieje możliwość rozłożenia płatności za studia na więcej niż 2 raty.

Kontakt i zapisy

Centrum Kształcenia Ustawicznego mgr Agnieszka Łazikowska tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław

telefon do Kierownika studiów - 602 22 67 47

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2019-04-15

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA, tłumaczenie przysięgłe dyplomu.

Dodatkowe informacje

Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji wymaganych od osób pełniących lub ubiegających się o stanowiska kierownicze we wszelkiego typu placówkach oświatowych, wg Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r (Dz.U. Nr 184, poz. 1436).

helion_edukacja


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa 8.00-15.00
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00
sobota - 8.30-14.30
niedziela - 8.30-13.30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto