Recykling organiczny w teorii i praktyce (edycja 1)

online__24_


Semestr letni 2018/2019, zimowy 2019/2020

Rekrutacja do
28.02.2019 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
15.03.2019 r.
Studia uruchomione
Cena
4 950,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem Studiów jest zapoznanie Uczestników z aktualnymi trendami, perspektywami, wymagania prawnymi oraz dostępnymi technologiami dotyczącymi zagospodarowania odpadów biodegradowalnych, które nieodzownie towarzyszą procesom przemysłowym oraz działalności bytowej człowieka.

Adresaci

Studia są kierowane do osób zainteresowanych tematyką ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania odpadów płynnych i stałych w procesach biologicznych, które chciałyby:

 • doskonalić swoją wiedzę z zakresu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych;
 • poznać aktualne trendy i możliwości poddania odpadów organicznych recyklingowi;
 • zapoznać się z praktyczną realizacją procesów recyklingu organicznego w zakładzie przemysłowym Studia są kierowane do osób zainteresowanych tematyką ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania odpadów płynnych i stałych w procesach biologicznych, które chciałyby:
 • doskonalić swoją wiedzę z zakresu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych;
 • poznać aktualne trendy i możliwości poddania odpadów organicznych recyklingowi;
 • zapoznać się z praktyczną realizacją procesów recyklingu organicznego w zakładzie przemysłowym

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Podstawowe zagadnienia z ochrony środowiska 8
2. Przegląd rodzajów odpadów z przemysłu spożywczego 8
3. Koncepcje „zero waste” i „circular economy” 8
4. Przegląd wymagań prawnych dotyczących zagospodarowania komunalnych odpadów biodegradowalnych i spożywczych kategorii 3 8
5. Przegląd wymagań prawnych dotyczących zagospodarowania odpadów z wybranych gałęzi przemysłu spożywczego 12
6. Recykling organiczny - wymagania i możliwości realizacji 8
7. Procesy biologiczne wykorzystywane na potrzeby recyklingu organicznego 16
8. Przedstawienie wybranej technologii: oczyszczani ścieków/kompostowni/biogazowni 16
9. Wizyta studyjna w zakładzie przemysłowym 8
10. Wizyta studyjna w zakładzie przemysłowym (2) 8
11. Bilans finansowy i energetyczny instalacji OZE na przykładzie biogazowni 8
12. Wprowadzenie do projektowania inżynierskiego i technologicznego 6
13. Przygotowanie schematu ideowego i opisu wybranego procesu recyklingu organicznego 20
14. Przegląd wymagań BAT/BREF dotyczących wybranych działów 8
15. Odnawialne źródła energii- rodzaje, technologie, system wsparcia i perspektywy 8
16. Dostępne możliwości wsparcia dla realizacji inwestycji ochrony środowiska 4
17. Planowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska 6
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

1. przygotowanie i obrona pracy końcowej, polegającej na wykonaniu projektu (schemat blokowy i opis) wybranego procesu recyklingu organicznego;

2. egzamin końcowy w formie pisemnej z zakresu poruszanego na Studiach.

Organizacja studiów

 • Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny,
 • 10 zjazdów, sobota-niedziela,
 • dodatkowe usługi – dwa wyjazdy do zakładów przemysłowych.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną będą stanowić przedstawiciele instytucji zewnętrznych, będących praktykami w zakresie ochrony środowiska, recyklingu organicznego.

Zajęcia dydaktyczne z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego prowadzić będą: dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, prof. UE, Katedra Inżynierii Bioprocesowej oraz dr inż. Przemysław Seruga, Katedra Inżynierii Bioprocesowej.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr inż. Przemysław Seruga
Katedra Chemii Bioorganicznej
e-mail: przemyslaw.seruga@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

dr hab. inż. Małgorzta Krzywonos, prof. UEW
Katedra Chemii Bioorganicznej
tel. 71 36 80 872
e-mail: malgorzata.krzywonos@ue.wroc.pl
pok. 301, bud. H

Cena

4950 PLN

Możliwość płatności w 2 ratach.

Kontakt i zapisy

mgr Agnieszka Łazikowska Centrum Kształcenia Ustawicznego,

tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl; pok. 4, bud. CKU, Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ; Centrum Kształcenia Ustawicznego ; ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2019-02-28

Termin uruchomienia studiów: 2019-03-15

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich (do wglądu) + kserokopia tego dyplomu
 • kserokopia dokumentu tożsamości

Dodatkowe informacje

W tytule przelewu proszę wpisać: Recykling organiczne w teorii i praktyce


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto