Finanse i Prawo w doradztwie podatkowym (we współpracy i pod patronatem merytorycznym Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Oddział Dolnośląski /DO KIDP/)

Semestr letni 2018/2019, zimowy 2019/2020

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Cena
3 500,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

PLANOWANY TERMIN URUCHOMIENIA STUDIÓW: MARZEC 2019 r.

Przekazanie wiedzy z obszaru prawa, w tym prawa karnego, finansów i opodatkowania celem pogłębienia lub aktualizacji wiedzy osób, które zajmują się doradztwem podatkowym lub prowadzą rozliczenia podatkowe. Poszerzenie i aktualizacja wiedzy o bieżących zmianach w obszarze tego systemu w Polsce oraz na świecie, w tym również w obszarach obejmujących odpowiedzialność podatników. Przekazanie umiejętności prawidłowego stosowania przepisów podatkowych.

Adresaci

Format studiów został opracowany na potrzeby osób zajmujących się doradztwem podatkowym, ich pracowników oraz innych osób, które w codziennej pracy zajmują się rozliczeniami podatkowymi.

Dla doradców podatkowych wpisanych na listę doradców podatkowych studia zostały objęte dofinansowaniem DO KIDP w wysokości 30% ceny studiów.

Osoby, które zamierzają wystąpić o dofinansowanie proszone są o złożenie takiego wniosku drogą mailową do biura DO KIDP na adres: dolnoslaski@kidp.pl We wniosku, poza danymi wnioskodawcy, niezbędne jest podanie indywidualnego numeru konta do wpłat, które Uczestnik otrzymuje po rejestracji w systemie studiów podyplomowych oraz numeru wpisu na listę doradców podatkowych. DO KIDP kwotę dofinansowania przekazuje na wskazane we wniosku konto indywidualne.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Moduł I. PRAWO CYWILNE I HANDLOWE
1. System i wykładnia prawa 4
2. Prawo cywilne w doradztwie podatkowym - część ogólna 4
3. Prawo rzeczowe a obciążenia podatkowe nieruchomości 4
4. Prawo spadkowe a zobowiązania podatkowe 4
5. Zobowiązania cywilnoprawne i ich konsekwencje podatkowe 8
6. Spółki osobowe w prawie handlowym 8
7. Spółki kapitałowe w prawie handlowym 8
8. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne: zagadnienia prawno - podatkowe 8
9. Spółki hybrydowe i ich rozliczenia podatkowe i bilansowe 4
10. Elementy procedury cywilnej, rodzaje postępowań 4
Moduł II. PRAWO KARNE I KARNE SKARBOWE
11. Odpowiedzialność karna, przestępstwa gospodarcze 8
12. Postępowanie karne i karne skarbowe 8
13. Odpowiedzialność karna skarbowa 16
Moduł III. FINANSE
14. Wpływ opodatkowania na decyzje finansowe przedsiębiorstw 8
15. Elementy rynku finansowego 4
16. Instrumenty finansowe i ich opodatkowanie 4
Moduł IV. PODATKI
17. Podatek VAT w świetle aktualnego orzecznictwa 8
18. Podatki dochodowe w świetle aktualnego orzecznictwa 8
19. Kontrola podatkowa i celno - skarbowa 8
20. Procedury celne 4
21. Podatek akcyzowy 4
22. Międzynarodowe rozliczenia podatkowe 8
23. Prawo podatkowe UE, wymiana informacji podatkowych 8
24. Transakcje restrukturyzacyjne i ich opodatkowanie (aporty, przekształcenia) 8
25. Postępowanie sądowo - administracyjne 4
26. Ceny transferowe, dokumentacja podatkowa i sprawozdawczość podmiotów powiązanych 4
27. Egzamin 8
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

  • Obecność na zajęciach (wymagane min. 80% obecności);
  • Egzamin w formie testu po każdym bloku merytorycznym.
  • Egzamin końcowy.

Organizacja studiów

  • Studia organizowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych przy Katedrze Finansów.
  • Przewidywane 11 zjazdów w trybie zaocznym: sobota – niedziela, w godz. 9.00 - 16.00.

Podczas zajęć dla uczestników zapewniony będzie serwis kawowy (kawa, herbata, woda).

Kadra dydaktyczna

Praktycy, zarówno pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego, jak też doradcy podatkowi DO KIDP, a także sędziowie sądów administracyjnych, prokuratorzy i pracownicy organów Krajowej Administracji Skarbowej.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Krzysztof Biernacki
e-mail: krzysztof.biernacki@ue.wroc.pl
pok. 103, bud. A

Opiekun naukowy

dr hab. Jacek Uchman, prof. UE
Katedra Finansów
tel. 71 36 80 212
e-mail: jacek.uchman@ue.wroc.pl
bud. B

Cena

3500 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2 raty.

Studia dofinansowane w 30% przez DO KIDP dla osób posiadających tytuł i wpisanych na listę Doradców Podatkowych

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pokój 3 lub 4); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław.

Godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Łazikowska; tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl

Dodatkowych informacji w kwestiach merytorycznych udziela kierownik studiów: Krzysztof Biernacki, e-mail: krzysztof.biernacki@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2019-02-28

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich (do wglądu) + kserokopia tego dyplomu
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

Dodatkowe informacje

Planowany termin rozpoczęcia studiów: luty 2019 r.

pantone_534_invert


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa 8.00-15.00
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto