Handel Zagraniczny (edycja 34)

Semestr letni 2018/2019, zimowy 2019/2020

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Cena
4 800,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

 1. W obszarze wiedzy: Określenie miejsca handlu zagranicznego i eksportu w polityce gospodarczej i doktrynie ekonomicznej. Zidentyfikowanie i określenie miejsca i funkcji procesów integracyjnych i liberalizacyjnych w kształtowaniu światowego systemu handlu. Przekazanie wiedzy o funkcjach handlu zagranicznego w oparciu o przeprowadzenie wieloaspektowego przeglądu teorii i modeli wykorzystywanych w praktyce rozwoju gospodarczego.
 2. W obszarze umiejętności: wykształcenie umiejętności interpretacji zjawisk handlowych, wykształcenie umiejętności kalkulacji transakcji kupna – sprzedaży w obrotach zagranicznych i kalkulacji ceny, nabycie wiedzy z zakresu praktycznego wykorzystania formuł handlowych i doboru form zapłat do specyfiki transakcji.

Adresaci

Studia adresowane są do osób, które pragną zdobyć/poszerzyć wiedzę z zakresu handlu zagranicznego: osoby zarządzające/pracownicy działów handlu/zakupów/marketingu, a także właściciele firm, którzy już prowadzą lub planują rozpocząć wymianę międzynarodową.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 195 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Ekonomika, organizacja i technika handlu zagranicznego 18
2. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 18
3. Marketing w handlu zagranicznym 21
4. Cła i procedury celne 12
5. Giełdy w gospodarce światowej 27
6. Negocjacje handlowe i protokół dyplomatyczny 18
7. Rozliczenia w handlu zagranicznym 24
8. Transport i spedycja międzynarodowa 9
9. Logistyka międzynarodowa 9
10. Prawo dewizowe 6
11. Prawo w handlu zagranicznym 12
12. Polityka walutowa 21
RAZEM 195

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • wymagana jest 80% obecność na zajęciach
 • wszystkie przedmioty zaliczane są na stopień (egzamin pisemny).

W trakcie egzaminu końcowego słuchacze dodatkowo odpowiadają na pytania według udostępnionej listy pytań obejmującej pełen zakres materiału.

Organizacja studiów

 • Wydział Nauk Ekonomicznych.
 • w trakcie studiów odbędzie się ok. 13 zjazdów: sobota (godz. 9-16), niedziela (godz. 9-16), co 2 tygodnie.
 • uczestnicy otrzymują powielone konspekty do każdego przedmiotu.
 • organizacje współpracujące: Urząd Celny we Wrocławiu.

Kadra dydaktyczna

 • pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego
 • pracownicy Urzędu Celnego we Wrocławiu

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Małgorzata Domiter, prof. UE
e-mail: malgorzata.domiter@ue.wroc.pl
pok. 208, bud. B

Cena

4800 PLN

Odpłatność może być rozłożona na dwie raty po 2400 zł za semestr, płatne w określonych terminach. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustalenia większej {niż przewidziana powyżej} ilości rat. Podanie o rozłożenie płatności na raty należy wówczas złożyć przed rozpoczęciem studiów.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

dr hab. Małgorzata Domiter, prof. UE, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, malgorzata.domiter@ue.wroc.pl, 71/3680179

mgr Agnieszka Łazikowska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 949, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2019-01-31

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu

Dodatkowe informacje


  Zapisy zamknięte.

  Powrót

  Kontakt

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Centrum Kształcenia Ustawicznego
  ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
  53-307 Wrocław

  Znajdź nas na facebooku

  wróć do strony głównej UE

  Godziny pracy

  poniedziałek 8.00-15.00
  wtorek 10.00-17.00
  środa 8.00-15.00
  czwartek 10.00-17.00
  piątek 8.00-15.00

  Kursy i szkolenia

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

  Logowanie

  Nie pamiętam hasła

  Nie masz konta?

  Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

  Załóż konto
  ×

  Przejdź do...

  Moje konto