Wycena nieruchomości (edycja 4)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr letni 2018/2019, zimowy 2019/2020

Rekrutacja do
31.03.2019 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
06.04.2019 r.
Studia uruchomione
Cena
5 600,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Studia podyplomowe z zakresu „Wycena nieruchomości” przygotowują absolwentów do racjonalnego gospodarowania nieruchomościami, w tym przede wszystkim do określenia ich wartości. Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości” przygotowuje do pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych oraz do prowadzenia własnych firm, a także do wyceny nieruchomości.

 • Wiedza: W ramach realizowanych studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości” absolwent nabywa wiedzę prawną, ekonomiczną i techniczną niezbędną do wyceny nieruchomości. Wiedza ta uzupełniana jest o umiejętności interdyscyplinarne z zakresu doradztwa na rynku nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a także zarządzania nieruchomościami.
 • Umiejętności: Absolwent studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości” potrafi zidentyfikować stan prawny i techniczny nieruchomości, przeprowadzić analizę rynku nieruchomości dla potrzeb wyceny, dokonać wyboru właściwego podejścia, metody i techniki wyceny, sporządzić dokument z wyceny tzn. operat szacunkowy.
 • Postawy/kompetencje: Postawy i kompetencje nabyte przez absolwentów studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości” pozwalają na wykonywanie czynności z zakresu wyceny nieruchomości.

Po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości” absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości” spełnia wymogi minimum programowego zawartego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (poz. 826).

Adresaci

Studia podyplomowe z zakresu „Wycena nieruchomości” kierowane są do osób zainteresowanych uzyskaniem państwowych uprawnień w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego, jak również do tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu rynku nieruchomości oraz praktycznych aspektów związanych z wartością nieruchomości i metodami jej wyceny. Studia podyplomowe z zakresu „Wycena nieruchomości” dedykowane są także dla pracowników banków, pracowników jednostek samorządowych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych w których aktywa nieruchomościowe wpływają na wartość podmiotu.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 302 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Część ogólna prawa cywilnego 8
2. Podstawy prawa rzeczowego 12
3. Podstawy prawa zobowiązań 8
4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego 4
5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego 4
6. Źródła informacji o nieruchomościach 10
7. Gospodarka przestrzenna 6
8. Gospodarka nieruchomościami 12
9. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze 10
10. Gospodarka rolna, leśna i wodna 4
11. Ochrona danych osobowych 2
12. Zamówienia publiczne 4
13. Podstawy ekonomii 6
14. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości 8
15. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji 8
16. Elementy finansów i bankowości 6
17. Podstawy matematyki finansowej 6
18. Podstawy statystyki i ekonometrii 10
19. Elementy rachunkowości 4
20. System opodatkowania nieruchomości 8
21. Podstawy budownictwa 10
22. Przegląd technologii w budownictwie 6
23. Proces inwestycyjny w budownictwie 4
24. Eksploatacja nieruchomości 6
25. Podstawy kosztorysowania 4
26. Status prawny rzeczoznawcy majątkowego 4
27. Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych 2
28. Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego 2
29. Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości 4
30. Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny 6
31. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce 26
32. Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych 10
33. Wycena nieruchomości zurbanizowanych 10
34. Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami 8
35. Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych 6
36. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych 22
37. Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością 4
38. Wycena masowa 2
39. Dokumentacja procesu wyceny 4
40. Doradztwo na rynku nieruchomości 4
41. Kurs asertywności 8
42. Seminarium i egzamin 10
43. Egzamin końcowy 0
RAZEM 302

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecności na zajęciach (wymagana jest 80% obecność na zajęciach)
 • zaliczenie wszystkich przedmiotów (zal.)
 • egzamin końcowy (test na ocenę z bloku przedmiotów, który zostanie przeprowadzony na koniec II semestru według udostępnionej listy zagadnień obejmującej pełen zakres materiału)

Organizacja studiów

 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej
 • w trakcie każdego semestru odbywa się 10 zjazdów: sobota (godz. 9-17), niedziela (godz. 8.30-17)
 • uczestnicy otrzymują powielone konspekty stanowiące treść zajęć
 • uczestnicy mogą korzystać z zasobów czytelni oraz Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, także przez Internet: www.bg.ue.wroc.pl

Kadra dydaktyczna

Osoby prowadzące zajęcia to wykwalifikowani, doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ponadto w charakterze wykładowców-ekspertów wystąpią rzeczoznawcy majątkowi.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Piotr Hajduga
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej
tel. 71 36 80 862
e-mail: piotr.hajduga@ue.wroc.pl
pok. 306b, bud. B

Opiekun naukowy

dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UEW
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej
tel. 71 36 80 839
e-mail: alicja.zakrzewska-poltorak@ue.wroc.pl
pok. 307a, bud. B

Cena

5600 PLN

 • brak wpisowego
 • 5600 PLN – jednorazowa opłata za dwa semestry, wniesiona w terminie do 06.04.2019
 • możliwość opłaty w ratach – 2 raty x 2800 zł – pierwsza rata do 06.04.2019 r. oraz druga rata do 05.10.2019 r.

Rabaty:

 • dla klientów instytucjonalnych, w przypadku gdy liczba osób z jednej organizacji uczestniczących w danej edycji studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości” jest większa niż trzy – cena po rabacie 5200 PLN
 • dla absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, tj. osób, które w ciągu dwóch lat przed rozpoczęciem studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości” ukończyły studia lub szkolenia organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – cena po rabacie 5200 PLN

Opłaty proszę dokonywać po otrzymaniu informacji od Kierownika studiów o uruchomieniu studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości”.

Kontakt i zapisy

mgr Agnieszka Łazikowska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2019-03-31

Termin uruchomienia studiów: 2019-04-06

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane:
 • oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu.

Dodatkowe informacje

Planowane terminy zjazdów:

1. 06-07.04.2019 r.

2. 13-14.04.2019 r.

3. 27-28.04.2019 r.

4. 18-19.05.2019 r.

5. 25-26.05.2019 r.

6. 01-02.06.2019 r.

7. 15-16.06.2019 r.

8. 22-23.06.2019 r.


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto