Menedżer branży automotive (edycja 4)

Semestr letni 2018/2019, zimowy 2019/2020

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Cena
4 200,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Branża automotive jest jedną z wiodących gałęzi polskiej gospodarki, wytwarza ok. 8% PKB i zatrudnia blisko 175 tys. osób stale zgłaszając zapotrzebowanie na profesjonalnie przygotowaną kadrę kierowniczą. Celem studiów jest zdobycie najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania i praktycznych umiejętności menedżerskich potrzebnych w branży motoryzacyjnej. Program studiów pozwala na uzupełnienie kompetencji miękkich u osób z wykształceniem technicznym, a osobom bez doświadczenia branżowego pomaga poznać specyfikę sektora motoryzacyjnego. Studia Menedżer branży automotive to bardzo dobra inwestycja i szansa na rozwój kariery zawodowej w wiodącej i innowacyjnej branży. Program studiów opracowany był przy współpracy z VW Motor Polska i Sitech.

Adresaci

Studia adresowane są do osób z branży motoryzacyjnej i tych którzy planują karierę zawodową w dynamicznie rozwijającej się gałęzi przemysłu. W szczególności przydatne będą przedstawicielom obecnej kadry kierowniczej, jak również przyszłym menedżerom wszystkich szczebli zarządzania w przedsiębiorstwach całego łańcucha branży motoryzacyjnej, tj. przedstawicielom producentów samochodów, producentów podzespołów, dealerów, obsługi serwisowej, podmiotów współpracujących z branżą automotive itd.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 168 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Charakterystyka branży automotive na świecie i w Polsce 4
2. Metody analizy strategicznej i strategie firm motoryzacyjnych 8
3. Innowacje i rozwój produktu - Design Thinking 16
4. Projektowanie i doskonalenie procesów 8
5. Logistyka i współpraca z dostawcami 8
6. Lean production i lean management 8
7. Zarządzanie projektami - metodyki i narzędzia 16
8. Zarządzanie jakością i systemy znormalizowane w branży automotive (ISO 9001, TS, VDA) 12
9. Six-sigma 8
10. Business Excellence (EFQM) 16
11. Industry 4.0 8
12. Kierowanie zespołem pracowniczym 16
13. Wystąpienia publiczne i prezentacja danych 8
14. Raportowanie danych i business intelligence 8
15. Zarządzanie wiedzą i benchmarking 8
16. Motywowanie pracowników 8
17. Egzamin 8
RAZEM 168

Warunki i sposób zaliczenia studiów

  • obecność na zajęciach (min. 80%)
  • egzamin końcowy w formie sprawdzenia wiedzy i umiejętności obejmujący całość materiału.

Po zakończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez UE we Wrocławiu

Organizacja studiów

• studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów, • spotkania odbywają się według określonego harmonogramu w soboty i niedziele w godzinach od 9.00 do 16.00,

Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez praktyków branży motoryzacyjnej, m.in. zatrudnionych w VW, Sitech, Faurecia czy Wabco, a także doświadczonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz
Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą
tel. 605 068 396
e-mail: agnieszka.zarczynska@ue.wroc.pl
pok. 721, bud. Z

Cena

4200 PLN

Istnieje możliwość zapłaty w czterech ratach. Nie wymaga to osobnego podania.


Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia). Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w:

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć, jak wyżej, najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Wszelkie informacje uzyskać można również bezpośrednio u kierownika studiów: e-mail: janusz.lichtarski@ue.wroc.pl, tel. 507 017 104

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2019-01-31

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne i/lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich do wglądu + kserokopia tego dokumentu, do potwierdzenia za zgodność z oryginałem
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

Dodatkowe informacjeZapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa 8.00-15.00
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto