IT Talent Acquisition (edycja 1)

Semestr letni 2018/2019, zimowy 2019/2020

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Cena
3 900,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Celem Studium jest kompleksowe zrozumienie problematyki pozyskania, utrzymania oraz dostosowanego do indywidualnych potrzeb rozwoju pracowników z branży IT. Program Studium bazuje na wysokich kompetencjach formalnych i realnych doświadczeniach biznesowych praktyków, przez co jest odzwierciedleniem obecnie występującego rynku pracy w branży IT. Charakter studiów daje możliwość uzyskania atrakcyjnego zawodu w obszarze IT i HR, poszerzenia kompetencji twardych i miękkich w zakresie rekrutacji, selekcji, rozwoju pracowników IT. Interdyscyplinarny charakter studiów daje możliwość nabycia nie tylko wiedzy, gotowych narzędzi, ale również unikalnych umiejętności weryfikacji i określenia poziomu najbardziej poszukiwanych obecnie języków programowania, kreowania ścieżek kariery zgodnych z różnicami indywidualnymi, motywacją i wartościami specjalistów branży IT.

Adresaci

Po ukończeniu Studium absolwent może pracować jako:

  • menedżer na różnych szczeblach zarządzania na rynku IT
  • specjalista HR w firmach sektora MŚP i korporacjach międzynarodowych
  • specjalista ds. pozyskiwania talentów IT
  • rekruter techniczny
  • ekspert d/s projektów IT finansowanych ze środków unijnych i krajowych

Umiejętności zdobyte w trakcie Studium mogą być szczególnie cenne również dla przedsiębiorców/ właścicieli agencji rekrutacyjnych dla branży IT

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 156 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do ZZL dla branży IT 4
2. Analiza obecnego rynku pracy pod kątem branży IT 8
3. Koncepcja ITA – podstawowe zagadnienia, współczesne metody rekrutacji 4
4. Prawne aspekty zatrudniania specjalistów IT w kontekście prawa pracy 8
5. Ochrona wartości niematerialnych 8
6. Pozapłacowe czynniki motywacyjne 8
7. Wstęp do różnic kulturowych 8
8. Psychologia różnic indywidualnych 8
9. Warsztaty z weryfikacji znajomości języka angielskiego podczas selekcji w branży IT 8
10. Metodologia weryfikacji doświadczenia i kompetencji specjalistów z branży IT - Java development 8
11. Metodologia weryfikacji doświadczenia i kompetencji specjalistów z branży IT - Front-end (HTML/CSS, Angular, React, Vue, Javascript itp.) 8
12. Metodologia weryfikacji doświadczenia i kompetencji specjalistów z branży IT - Back-end (.NET, PHP, Ruby, Python itp. ) 8
13. Metodologia weryfikacji doświadczenia i kompetencji specjalistów z branży IT - Mobile development (iOS, Android) 4
14. Metodologia weryfikacji doświadczenia i kompetencji specjalistów z branży IT - Metodologie Agile Software Development 4
15. Metodologia weryfikacji doświadczenia i kompetencji specjalistów z branży IT - Testerzy oprogramowania (QA) 4
16. Metodologia weryfikacji doświadczenia i kompetencji specjalistów z branży IT - wprowadzenie do bezpieczeństwa systemów informatycznych (IT security) 8
17. Relokacja specjalistów IT spoza UE 8
18. Budowanie zespołu i redukowanie konfliktów zadaniowych 4
19. Utrzymywanie spójności w zespole, work-life balance 4
20. Budowanie zespołów nastawionych zadaniowo 4
21. Wypalenie zawodowe i wpływ na fluktuacje kadr 4
22. Coaching jako metoda rozwoju pracowników i budowania tożsamości z pracodawcą 8
23. Employer branding w branży IT 8
24. Praktyczne warsztaty z rekrutacji/sourcingu z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi IT 8
25. Egzamin końcowy 0
RAZEM 156

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem ukończenia studium jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego, który zostanie przeprowadzony na koniec II semestru w wyznaczonym terminie. Dodatkowym warunkiem zaliczenia studiów będzie udział w zajęciach na poziomie nie niższym niż 75% czasu zajęć.

Organizacja studiów

Nauka prowadzona jest w trybie zaocznym; jeden zjazd dwudniowy w miesiącu: sobota - 9:00 - 16:00 niedziela - 9:00 - 16:00 Liczba godzin dydaktycznych: 156

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami studium są osoby, które posiadają duży dorobek naukowy i praktyczne doświadczenie w działalności doradczej i szkoleniowej. Są to pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego, praktycy pracujący w organizacjach międzynarodowych oraz konsultanci świadczący usługi dla branży IT. Oprócz pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zajęcia na Studium prowadzić będą:

Jarosław Kozłowski Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Informatyki. Psycholog i ekonomista: absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (2002), Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (2004) Absolwent studiów podyplomowych: Psychologia Transportu (UKSW w Warszawie), Nowoczesne Technologie Webowe i Mobilne (WSB we Wrocławiu), Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Szkole Praw Człowieka. Absolwent Filologii Angielskiej o specjalizacji Business English (WSB Wrocław, 2018). Posiada Certified Trainer Associate in the Art of Neuro-Linquistic Programming No 530 (2001-2004). Od 12 lat przedsiębiorca, inicjator, twórca firm w branży IT, prawnej i psychologicznej. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (2007-2013) oddział we Wrocławiu. Współtwórca klastera zrzeszającego podmioty zaangażowane w działania na rzecz rozwoju lokalnego rynku. W 2013 wygrał konkurs „Inwestuj w innowacje” w ramach Akceleratora Innowacji organizowanego przez T-Park, w 2010 roku wygrał także konkurs organizowany przez Business Center Club w ramach konkursu „Akademicka przedsiębiorczość na Dolnym Śląsku”. Prywatnie pasjonat sportów walki, propagator zdrowego stylu życia i krytycznego myślenia. Prowadził zajęcia: DSWE we Wrocławiu: Testy, Wywiady, Rozmowy Kwalifikacyjne; Assessment Centre. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: Psychologia Społeczna, Kształtowanie Kadry Menadżerskiej, Psychologia Zarządzania. Prawa Człowieka. Uniwersytet SWPS we Wrocławiu: Warsztaty z zakresu psychologii stosowanej w ramach studiów podyplomowych (Psychologia Transportu).

Robert Wachowiak Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydział Automatyki i Robotyki. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Inżynierii Oprogramowania i narzędzi biznesu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od wielu lat zajmuje stanowiska menedżerskie (Senior IT, SharePoint Developer, ADF Developer, Business Intelligence obecnie Dyrektor Departamentu Systemów Finansowych. Od wielu lat związany z branżą bankową w zakresie krytycznych systemów finansowych. Odpowiedzialny za wdrażanie rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego.

Michał Kucharski Absolwent Dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podyplomowych Studiów Public Relations w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z branżą Public Relations związany od 2003 roku. Swoją karierę zawodową rozpoczynał od pracy dziennikarskiej w redakcjach Słowa Polskiego, Wieczoru Wrocławia oraz Polska The Times, rozgłośniach radiowych – RMF FM, Polskim Radiu Wrocław i Radiu RAM oraz firmie producenckiej ADZ Film. W 2003 roku przeszedł na drugą stronę barykady, początkowo jako dyrektor kreatywny w Agencji Nova Public Relations, a po roku już w założonej przez siebie firmie Nova Media Group. Od 2013 roku zarządza grupą firm związanych z kreacją i zarządzaniem marką skupionych pod szyldem Parat Group. Na swoim koncie ma współpracę m.in. z E. Wedel, Cadbury, LG, Mondelez, Toyotą, Tesco, Deutsche Bank oraz Ministerstwem Gospodarki.

Anna Napieralska Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, trener. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu SWPS. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu Moderator. Obecnie studiuje podyplomowo w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Specjalizuje się w terapii osób dorosłych, diagnozie kompetencji zawodowych oraz w szkoleniach z zakresu kompetencji psychologicznych, społecznych i biznesowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Magdalena Sendecka Międzynarodowy akredytowany Coach ICF(Profi Coaching School; Szczecin), absolwentka psychologii ( Uniwersytet Wrocławski), właścicielka firmy Ambasada ROZWOJU oraz inicjatorka i współzałożycielka organizacji pozarządowej T(H)REE COACHES. Trener rozwoju osobistego i umiejętności interpersonalnych. Audytor Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Posiada uprawnienia do prowadzenia coachingów grupowych i zespołowych oraz pracy z narzędziem CYM (Change Your Mind). Wykorzystuje w pracy elementy mentoringu. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zakresie sprzedaży a także zarządzania rozwojem, zmianą i polityką personalną firmy (m.in. Mercedes Benz Wrocław, NZOZ Wrocław). Kreatorka wielu projektów rozwojowych, entuzjastka nieszablonowych rozwiązań, pasjonatka wspierania ludzi w rozwijaniu ich indywidualnego potencjału. Pracuje w oparciu o standardy międzynarodowej organizacji – International Coach Federation.

Oksana Konior Absolwentka kierunku Zarządzanie WSB oraz na UE we Wrocławiu. Od ponad trzech lat działa w branży IT a od dwóch lat prowadząca firmę RelocateYou Sp. z o.o., zajmującą się rekrutacją oraz relokacją pracowników z branży IT. Specjalizuję się w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców z poza UE, wyrobieniem dla nich zezwoleń o pracę, przeprowadzeniem testu rynku pracy, a także otworzeniem przez cudzoziemców firm. Biegle mówi w języku ukraińskim, rosyjskim, polskim i angielskim.

Monika Chutnik Mgr socjologii (2005) UW w Łodzi, mgr ekonomii (2002) UW w Łodzi, leadership coach, konsultant międzykulturowy i trener przywództwa, dyrektor zarządzająca firmy ETTA Global Leadership Consulting projektuje i realizuje rozwiązania pozwalające liderom i organizacjom osiągać wyższy poziom funkcjonowania w międzynarodowym środowisku. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje międzynarodowe organizacje takie jak Hewlett-Packard, Nokia Siemens Networks, General Electric, czy Ernst&Young. Jako konsultant pracowała m.in. dla IBM, Microsoft, Volvo IT, Orange, Polkomtel, Capgemini, Medicover. Członek Honorowy SIETAR Polska – Society for Intercultural Education, Training, and Research. Licencjonowany konsultantem Intercultural Readiness Check, Virtual Performance Assessment®, Stylów Myślenia i Działania FRIS®, Extended DISC® oraz Profiler®. Autorka i współautorka publikacj takich jak ” Building Cultural Competence: Innovative Activities and Models”, „Performance Through Relationships. Towards a Cohesive Virtual Intercultural Team,” “Leading a Virtual Intercultural Team. Implications for Virtual Team Leaders.”, czy “Cooperation through diversity – communication tools in a virtual work environment”. Ceniona jest za otwarte podejście, absolutne skupienie na uzgodnionych celach treningu i umiejętność tworzenia dobrej atmosfery w pracy. Mieszkała w Finlandii i Niemczech, pracuje w języku polskim, angielskim i niemieckim. Jako trener i coach pracowała w 14 krajach oraz wirtualnie dla klientów z całego świata.

Grzegorz Mazur Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (Nowoczesne technologie Webowe i Mobilne) oraz studiów podyplomowych (Android i iOS) na Politechnice Wrocławskiej. Pracował w korporacjach międzynarodowych oraz mniejszych firmach tworzących oprogramowanie. Posiada również doświadczenie w przekazywaniu wiedzy i praktycznym szkoleniu ludzi dorosłych. Prowadzi szkolenia od 6 lat (w tym w IT od 4 lat). Właściciel firmy szkoleniowej od 4 lat. Zwolennik korzystania z praktycznych aplikacji (web/mobile) do zdobywania nowych umiejętności praktycznych. Twórca i kierownik merytoryczny praktycznych programów nauczania dla uczelni i firm.

Dr Jarosław Greser Doktor nauk prawnych, adwokat. Od 11 lat współpracuje z przedsiębiorstwami w zakresie obsługi prawnej, w szczególności w obszarze praw autorskich i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Prowadzi od strony prawnej procesy komercjalizacji wiedzy w branży chemicznej, spożywczej i nowych technologii. Pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu specjalizujący się w zagadnieniach związanych z ochroną i wdrażaniem innowacji oraz prawnych regulacji Internetu Rzeczy. Trener certyfikowany przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, specjalizujący się z szkoleniach z zakresu prawa i przedsiębiorczości. Prowadzi szkolenia dla organów administracji publicznej, firm oraz organizacji pozarządowych.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Łukasz Haromszeki
Katedra Zarządzania Kadrami
tel. 71 36 80 672
e-mail: lharomszeki@ue.wroc.pl
pok. 819, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Marzena Stor, prof. UEW
Katedra Zarządzania Kadrami
e-mail: marzena.stor@ue.wroc.pl
pok. 818, bud. Z

Cena

3900 PLN

Nie ma wpisowego. W szczególnych przypadkach opłatę za studia można rozłożyć na więcej niż 2 raty

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy 8-15 (oprócz środy)

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Informacje na temat Studium: dr Łukasz Haromszeki - Kierownik - 792 647 007

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2019-01-31

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia (wg wzoru który będzie dostępny na stronie lub generowane przez system)
  • formularz zgłoszeniowy (wg wzoru który będzie dostępny na stronie lub generowany przez system – załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

Dodatkowe informacjeZapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto