English for IT Professionals and IT Managers ([EN] edycja 1)

Semestr letni 2018/2019, zimowy 2019/2020

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Cena
4 900,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Celem Studium jest dostarczenie słuchaczom wiedzy na temat specjalistycznego słownictwa wykorzystywanego w branży IT oraz wykształcenie i doskonalenie umiejętności swobodnego komunikowania się w języku angielskim w środowisku VTC (Virtual Team Collaboration), tak aby współpraca z zespołami oraz klientami w zglobalizowanym otoczeniu biznesowym odbywała się w sposób płynny i bez przeszkód. Branża IT w Polsce przeżywa obecnie rozkwit, jednak jedną z głównych barier wejścia na rynek globalny jest bariera językowa, na którą przede wszystkim składa się niewystarczający poziom znajomości języka angielskiego, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Dlatego głównym celem Studium jest rozwój praktycznych umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem słownictwa charakterystycznego dla branży IT przydatnego podczas spotkań online, prezentacji oprogramowania, negocjacji, konferencji, przygotowywania dokumentacji projektowej, a także nieformalnych rozmów z klientem i zespołem. Wymagany poziom znajomości języka angielskiego B1.

Adresaci

Studia przeznaczone są w szczególności dla:

 • programistów,
 • Scrum masterów,
 • analityków biznesowych,
 • testerów,
 • deweloperów FE i BE,
 • team leaderów, a także dla kadry zarządzającej wyższego szczebla w branży IT,
 • CTO,
 • kierowników projektów oraz
 • dyrektorów sprzedaży w działach IT, którzy na co dzień chcą efektywnie komunikować się ze specjalistami IT i klientami z całego świata.

Po ukończeniu Studium, słuchacz będzie w stanie swobodnie komunikować się w międzynarodowych zespołach IT, a także współpracować z partnerami biznesowymi z całego świata. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat poświadczający nabycie umiejętności komunikacyjnych potrzebnych do pracy w międzynarodowym środowisku.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 164 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Introduction / Integration workshop 8
2. Software Development Methodologies - Agile vs. Waterfall 12
3. English for Software Developers 16
4. Databases & UML 8
5. Formal language in agreements, writing e-mails 8
6. Intercultural communication 16
7. IT business development & startups & team management 8
8. B2B contracts and job agreements for IT Services 8
9. Business Inteligence Systems 8
10. Software licencing (management & purchasing) and GDPR 8
11. Effective communication for team leaders and IT managers 16
12. Software Quality Assurance 8
13. Data Science 8
14. Recruitment and selection process in IT / Soft skills 8
15. Mobile Apps & Devices & Cloud Computing 8
16. IT tools for improving learning process 8
17. Future trends in IT: Blockchain / AI / Crypto / IoT 8
18. Final Exam 0
RAZEM 164

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem ukończenia studium jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego, który zostanie przeprowadzony na koniec II semestru w wyznaczonym terminie oraz przygotowanie i prezentacja projektu końcowego. Dodatkowym warunkiem zaliczenia studiów będzie udział w zajęciach na poziomie nie niższym niż 75% czasu zajęć.

Organizacja studiów

Nauka prowadzona jest w trybie zaocznym; jeden zjazd dwudniowy w miesiącu: sobota - 9:00 - 16:00 niedziela - 9:00 - 16:00 Liczba godzin dydaktycznych: 164

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami studium są osoby, które posiadają duży dorobek naukowy i praktyczne doświadczenie w działalności doradczej i szkoleniowej. Poza pracownikami naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zajęcia prowadzą eksperci z branży IT z wieloletnim doświadczeniem z biegłą znajomością języka angielskiego, co gwarantuje charakter praktyczny przekazywanej wiedzy z zakresu aktualnych zagadnień dominujących obecnie na rynku IT. Wśród zewnętrznych praktyków zajęcia prowadzić będą m.in.:

Beata Błaszczyk Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Od 11 lat związana z branżą IT, w latach 2006 - 2012 lektor języka angielskiego prowadzący szkolenia dla firm. Tłumacz tekstów specjalistycznych oraz publikacji z branży IT dla wydawnictwa Helion S.A. Autorka książki „English 4 IT. Praktyczny kurs języka angielskiego dla specjalistów IT i nie tylko” - bestsellera wydawnictwa Helion S.A., sprzedanego dotychczas w liczbie ponad 8000 egzemplarzy. Dotychczas realizowała projekty dla klientów z sektora telekomunikacyjnego, bankowości i energetycznego, głównie w obszarze Business Intelligence i hurtowni danych, pełniąc rolę analityka, projektanta systemów BI, kierownika projektu, Scrum Mastera i Release Managera. Obecnie jest Delivery Managerem w Globalnym Centrum Rozwiązań IT firmy Roche Polska, gdzie dostarcza rozwiązania z zakresu Business Intelligence i Data Science.

Piotr Woźnica Magister filologii angielskiej na UAM w Poznaniu, doktor nauk humanistycznych w kierunku fonetyki akustycznej i fonologii. W latach 2009-2013 wykładowca akademicki na UAM w Poznaniu. Od 7 lat zawodowo zajmuje się inżynierią oprogramowania, przetwarzaniem języka naturalnego i data science we współpracy z Samsung Electronics, Wydziałem Matematyki i Informatyki UAM oraz Globalnym Centrum Rozwiązań IT firmy Roche Polska. Specjalizuje się w rozumieniu języka naturalnego, data miningu i modelowaniu predykcyjnym.

Łukasz Fabian Od 5 lat pomaga programistom, project managerom, SCRUM Masterom, analitykom biznesowym, CTO i właścicielom firm IT w rozwijaniu ich umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, tak aby mogli brać udział w najlepszych międzynarodowych projektach. Branżę IT zna od środka, gdyż sam aktywnie współtworzył kilka projektów. Właściciel platformy językowej www.englishpro.it - miejsca, które pomaga profesjonalistom z branży IT rozwijać praktyczny angielski potrzebny w codziennych sytuacjach tak, aby mogli rozwijać się na globalnym rynku IT. Magister Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prywatnie podróżnik i fan nowych technologii.

Monika Chutnik Mgr socjologii (2005) UW w Łodzi, mgr ekonomii (2002) UE w Łodzi, leadership coach, konsultant międzykulturowy i trener przywództwa, dyrektor zarządzająca firmy ETTA Global Leadership Consulting projektuje i realizuje rozwiązania pozwalające liderom i organizacjom osiągać wyższy poziom funkcjonowania w międzynarodowym środowisku. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje międzynarodowe organizacje takie jak Hewlett-Packard, Nokia Siemens Networks, General Electric, czy Ernst&Young. Jako konsultant pracowała m.in. dla IBM, Microsoft, Volvo IT, Orange, Polkomtel, Capgemini, Medicover. Członek Honorowy SIETAR Polska – Society for Intercultural Education, Training, and Research. Licencjonowany konsultantem Intercultural Readiness Check, Virtual Performance Assessment®, Stylów Myślenia i Działania FRIS®, Extended DISC® oraz Profiler®. Autorka i współautorka publikacj takich jak ” Building Cultural Competence: Innovative Activities and Models”, „Performance Through Relationships. Towards a Cohesive Virtual Intercultural Team,” “Leading a Virtual Intercultural Team. Implications for Virtual Team Leaders.”, czy “Cooperation through diversity – communication tools in a virtual work environment”. Ceniona jest za otwarte podejście, absolutne skupienie na uzgodnionych celach treningu i umiejętność tworzenia dobrej atmosfery w pracy. Mieszkała w Finlandii i Niemczech, pracuje w języku polskim, angielskim i niemieckim. Jako trener i coach pracowała w 14 krajach oraz wirtualnie dla Klientów z całego świata.

Jarosław Kozłowski Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Informatyki. Psycholog i ekonomista: absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (2002), Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (2004) Absolwent studiów podyplomowych: Psychologia Transportu (UKSW w Warszawie), Nowoczesne Technologie Webowe i Mobilne (WSB we Wrocławiu), Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Szkole Praw Człowieka. Absolwent Filologii Angielskiej o specjalizacji Business English (WSB Wrocław, 2018). Posiada Certified Trainer Associate in the Art of Neuro-Linquistic Programming No 530 (2001-2004). Od 12 lat przedsiębiorca, inicjator, twórca firm w branży IT, prawnej i psychologicznej. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (2007-2013) oddział we Wrocławiu. Współtwórca klastera zrzeszającego podmioty zaangażowane w działania na rzecz rozwoju lokalnego rynku. W 2013 wygrał konkurs „Inwestuj w innowacje” w ramach Akceleratora Innowacji organizowanego przez T-Park, w 2010 roku wygrał także konkurs organizowany przez Business Center Club w ramach konkursu „Akademicka przedsiębiorczość na dolnym Śląsku”. Prywatnie pasjonat sportów walki, propagator zdrowego stylu życia i krytycznego myślenia. Prowadził zajęcia: DSWE we Wrocławiu: Testy, Wywiady, Rozmowy Kwalifikacyjne; Assessment Centre. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: Psychologia Społeczna, Kształtowanie Kadry Menadżerskiej, Psychologia Zarządzania. Prawa Człowieka. Uniwersytet SWPS we Wrocławiu: Warsztaty z zakresu psychologii stosowanej w ramach studiów podyplomowych (Psychologia Transportu).

Grzegorz Mazur Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (Nowoczesne technologie Webowe i Mobilne) oraz studiów podyplomowych (Android i iOS) na Politechnice Wrocławskiej. Pracował w korporacjach międzynarodowych oraz mniejszych firmach tworzących oprogramowanie. Posiada również doświadczenie w przekazywaniu wiedzy i praktycznym szkoleniu ludzi dorosłych. Prowadzi szkolenia od 6 lat (w tym w IT od 4 lat). Właściciel firmy szkoleniowej od 4 lat. Zwolennik korzystania praktycznych aplikacji (web/mobile) do zdobywania nowych umiejętności praktycznych i językowych. Twórca praktycznych programów nauczania dla uczelni i firm.

Tomasz Łobodziec Absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Legnicy i Ośrodka Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczyciel, kulturoznawca, pracownik kreatywny z prawie dwudziestoletnim stażem pracy w branży reklamowej. Współpracował z wieloma firmami z branży IT, także o charakterze międzynarodowym. Wielbiciel filmu, nowych technologii, kultury amerykańskiej i muzyki.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Łukasz Haromszeki
Katedra Zarządzania Kadrami
tel. 71 36 80 672
e-mail: lharomszeki@ue.wroc.pl
pok. 819, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Marzena Stor, prof. UE
Katedra Zarządzania Kadrami
e-mail: marzena.stor@ue.wroc.pl
pok. 818, bud. Z

Cena

4900 PLN

Nie ma wpisowego. W szczególnych przypadkach opłatę za studia można rozłożyć na więcej niż 2 raty

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia). Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy 8-15 (oprócz środy)

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Informacje na temat Studium: dr Łukasz Haromszeki - Kierownik - 792 647 007, lukasz.haromszeki@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2019-01-31

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia (wg wzoru który będzie dostępny na stronie lub generowane przez system)
 • formularz zgłoszeniowy (wg wzoru który będzie dostępny na stronie lub generowany przez system – załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

Dodatkowe informacjeZapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa 8.00-15.00
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto