Menedżerskie studia podyplomowe - Management 3.0

Semestr zimowy 2019/2020, letni 2019/2020

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
16.11.2019 r.
Studia uruchomione
Cena
4 490,00 zł

Strona WWW: http://www.management30.ue.wroc.pl

Cele i charakterystyka studiów

PIERWSZE TAKIE STUDIA PODYPLOMOWE W POLSCE!

REKRUTACJA NA KOLEJNĄ EDYCJĘ ROZPOCZĘŁA SIĘ

Link do systemu rekrutacji:

https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,1564,menedzerskie_studia_podyplomowe_management_3_0.html

Management 3.0 jest odpowiedzią na warunki, w jakich funkcjonuje współczesny biznes. Opiera się na teorii złożonych systemów adaptacyjnych. Koncepcja ta na nowo definiuje przywództwo, natomiast zarządzanie czyni odpowiedzialnością grupową. Współczesne organizacje potrzebują menedżerów, którzy rozumieją, jakie mechanizmy zachodzą w funkcjonowaniu biznesu, aby sprostać wyzwaniom, stymulować rozwój organizacji, doskonaląc przy tym potencjał i wzmacniając zaangażowanie pracowników. Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku są studia podyplomowe w ofercie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Oferta studiów podyplomowych Management 3.0 jest pierwszą taką ofertą w Polsce! Głównym celem studiów jest dostarczenie wiedzy, rozwój umiejętności oraz kompetencji osobistych i społecznych z zakresu nowoczesnego zarządzania i przywództwa. Dobór tematyki zajęć pozwoli Słuchaczom rozpoznać teoretyczne i praktyczne aspekty zwinnego zarządzania. Pomoże także poznać wartości, którymi kierują się członkowie organizacji i którymi powinien kierować się przywódca, aby osiągać cele – zarówno w kontekście całej organizacji/zespołu, jak i indywidualnym. Studia w swoim zakresie merytorycznym bazują na unikalnym połączeniu społeczno-psychologicznych kompetencji menedżera z wiedzą na temat zarządzania współczesną organizacją.

Adresaci

Oferta studiów skierowana jest do:

 • liderów zespołów,
 • kierowników projektów i członków zespołów projektowych,
 • menedżerów działów (w tym HR), dyrektorów,
 • coachów i trenerów,
 • każdego, kogo interesuje zwinne zarządzanie, zwiększanie zaangażowania pracowników i nowoczesne przywództwo.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Od Management 1.0 do Management 3.0 4
2. Podstawy teorii systemów złożonych 4
3. Założenia filozofii Agile w zarządzaniu 8
4. Akredytowane szkolenie Agile PM Foundation. Gra symulacyjna 16
5. Budowanie stylu przywództwa ukierunkowanego na cel 16
6. Komunikacja głównym narzędziem menedżera 16
7. Wewnętrzna motywacja członków zespołu – jak ją rozpoznać 16
8. Nowoczesne wytyczne budowania struktury organizacyjnej 8
9. Empowerment jako wartość w kulturze pracy organizacji i zespołu 8
10. Coachingowy model prowadzenia i energizowania zespołu 16
11. Nowoczesne sposoby rozwoju kompetencji jednostek i zespołu 16
12. Idea ciągłego doskonalenia w praktyce zarządzania. Stymulowanie innowacyjności 16
13. Radzenie sobie z trudnościami i trening uważności menedżera 8
14. Egzamin końcowy 8
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecność na 80% zajęć,
 • egzamin końcowy (test z pytaniami zamkniętymi).

Po ukończeniu studiów Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Ma także możliwość zdania w trakcie studiów akredytowanego egzaminu i uzyskania certyfikatu Agile PM Foundation.

Organizacja studiów

 • Studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym (sobota-niedziela, w godz. 9:00-16:00).
 • Zajęcia są prowadzone przy użyciu metod aktywizujących.
 • Słuchacze otrzymują pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne oraz dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Miejsce odbywania się zajęć : campus Uniwersytetu Ekonomicznego.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią uznani praktycy zarządzania zasobami ludzkimi i kierowania zespołami, trenerzy, psycholodzy, konsultanci oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu posiadający duże doświadczenie szkoleniowo-doradcze. Szkolenie akredytowane Agile PM Foundation połączone z symulacją KINSHASA prowadzi firma OMEC (Open Management Education Center)

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Katarzyna Piwowar-Sulej, prof. UEW
tel. 71 36 80 411
e-mail: katarzyna.piwowar-sulej@ue.wroc.pl
pok. 123, bud. D

Cena

4490 PLN

4190 PLN – cena promocyjna przy płatności jednorazowej
4490 PLN – cena regularna (obejmuje 160 godzin zajęć, w tym akredytowane szkolenie Agile PM Foundation z grą symulacyjną)

Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach (pierwsza – przed pierwszym zjazdem, druga – w styczniu 2020). Podanie o rozłożenie płatności na raty należy złożyć w Centrum Kształcenia Ustawicznego wraz z innym dokumentami koniecznymi do zakończenia procesu rejestracji.
Informacja dla osób chętnych do przystąpienia do egzaminu i uzyskania certyfikatu AgilePM Foundation: cena studiów nie obejmuje egzaminu Agile PM Foundation. Opłata za egzamin dokonywana jest na konto instytucji akredytowanej - firmy OMEC (Open Management Education Center). Koszt egzaminu: ok. 820 PLN.

Kontakt i zapisy

PROSIMY O KORZYSTANIE Z FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA DOLE STRONY

Dokumenty po wcześniejszej rejestracji i wypełnieniu oraz wydrukowaniu formularza zgłoszeniowego, należy złożyć osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Punkt obsługi szkoleń i studiów podyplomowych czynny w godzinach przedstawionych na stronie: http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

W sprawach merytorycznych kontakt z Kierownikiem studiów: Dr hab. prof. UE Katarzyna Piwowar-Sulej, tel. 503-129-991, e-mail: katarzyna.piwowar-sulej@ue.wroc.pl

Biuro Centrum Kształcenia Ustawicznego: Mgr Agnieszka Manowska, tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl, pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 53-307 Wrocław

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2019-10-30

Termin uruchomienia studiów: 2019-11-16

Wymagane dokumenty

 • Wygenerowane z systemu (plik pdf):
 • podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1,
 • oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu,
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię dyplomu.

Dodatkowe informacje

Rozpoczęcie studiów planowane jest na listopad 2019. O terminie pierwszego zjazdu uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo.

W ramach studiów podyplomowych oferujemy:

 1. Świadectwo ukończenia studiów na uczelni z bogatą tradycją.

 2. Unikalną formułę studiów polegającą na połączeniu społeczno-psychologicznych kompetencji menedżera z wiedzą na temat zarządzania współczesną organizacją.

 3. Akredytowane szkolenie Agile PM Foundation.

 4. Możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskania certyfikatu Agile PM Foundation.

 5. Przyjazną atmosferę pracy i partnerskie relacje z ekspertami (konsultacje z ekspertami podczas całych studiów a także po ich zakończeniu).

 6. Zajęcia z doświadczoną kadrą (wykładowcami akademickimi, praktykami, psychologami, trenerami, konsultantami).

  Szkolenie akredytowane będzie realizowane przez firmę: logoomec_klasyczne

  omec_opis


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

sobota
8:30-14:30

niedziela
8:30-13:30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto