Kadry i płace (edycja 23)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr letni 2018/2019, zimowy 2019/2020

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
02.03.2019 r.
Studia uruchomione
Cena
3 900,00 zł
Kontakt
Anna Kozak
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

GRUPA POTWIERDZONA. TERMINY ZJAZDÓW NA DOLE STRONY

Zalogowanie w systemie nie gwarantuje miejsca na studiach. ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW POTWIERDZA CHĘĆ UCZESTNICTWA W STUDIACH. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZŁOŻENIA.

Zajęcia w godz. 9.00-14.15 ( w większości zjazdów) niekiedy zajęcia do godz.17:00

Szczegółowa informacja o studiach u kierownika studiów pod numerem tel. 600 421 451

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z polityką kadrową, prawem pracy, a także zapoznanie z wiedzą z zakresu przepisów kadrowo-płacowych, rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, zatrudnianiem cudzoziemców. Słuchacze będą mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności obsługi systemu informatycznego ukierunkowanego na ewidencję i rozliczanie czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń z tytułu różnych stosunków pracy, rozliczenia prowadzone na drodze firma-ZUS, obsługę programu finansowo-księgowego w aspekcie ewidencji wynagrodzeń, a także programu Płatnik.

Studia Podyplomowe "Kadry i Płace" są NAJCHĘTNIEJ WYBIERANYMI STUDIAMI z zakresu kadrowo-płacowego w okresie ostatnich 3,5 latach (21 edycji w ciągu 3,5 lat).

Adresaci

Adresatami studiów są osoby mające zamiar podjąć pracę w działach kadrowo-płacowych, a także pracownicy działów HR, Zarządzania personelem lub też Kadr, którzy chcieliby rozszerzyć i zaktualizować swoje umiejętności oraz wiedzę z dziedziny kadrowo-płacowej.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 193 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. MSR 19 Świadczenia pracownicze 3
2. Ewidencja księgowa wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych 12
3. Programy finansowo-księgowe – zajęcia na komputerze 9
4. Program kadrowo-płacowy R2Płatnik/Symfonia Kadry i Place– zajęcia na komputerze 18
5. Płatnik ZUS – zajęcia na komputerze 6
6. Psychologia w controllingu personalnym 6
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych 21
8. Podróże służbowe 3
9. Wynagrodzenie ze stosunku pracy i z tytułu umów cywilno- prawnych 15
10. Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 3
11. Dokumentacja na potrzeby ZUS 6
12. Świadczenia pozapłacowe 3
13. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3
14. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 3
15. Wynagrodzenia chorobowe i zasiłki 6
16. Czas pracy 6
17. Urlopy pracownicze 6
18. Zarządzanie kadrami w korporacjach międzynarodowych 3
19. System oceniania pracowników 6
20. Pozamaterialne narzędzia motywowania 3
21. Kodeks pracy (stosunek pracy) 6
22. Mobbing w środowisku pracy 3
23. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 6
24. Wprowadzenie do prawa cywilnego 3
25. Umowy cywilno-prawne 12
26. Odpowiedzialność materialna, porządkowa i za powierzone mienie 3
27. Potrącenia komornicze 3
28. Zwolnienia grupowe 3
29. Związki zawodowe 3
30. Bezpieczeństwo i higiena pracy 3
31. Zatrudnianie cudzoziemców 6
32. Seminarium - konsultacje 1
33. Egzamin końcowy 0
RAZEM 193

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • przygotowanie i obrona projektu - egzamin końcowy
 • udział w zajeciach

Organizacja studiów

 • studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym (sobota-niedziela)
 • zajęcia odbywają się z zachowaniem przerwy dwutygodniowej
 • program studiów jest zatwierdzany przez Radę Wydziału
 • słuchacze otrzymują zestaw książek i materiałów związanych z tematyką studiów
 • miejsce odbywania się zajęć : campus Uniwersytetu Ekonomicznego - nowy budynek CKU
 • jeden zjazd (12h) wyjazdowy
 • o inauguracji studiów słuchacze zostaną poinformowani drogą mailową

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach prowadzi zespół, składający się z najwyższej klasy wykładowców – specjalistów w danym zagadnieniu, zatrudnionych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz w szczególności doświadczonych praktyków z wieloletnim stażem w przedsiębiorstwach, jak również przedstawicieli ZUS, adwokatów, prawników, pracowników korporacji międzynarodowych, a także przedstawicieli organów związkowych oraz pracowników mających wieloletnie doświadczenie z problematyką cudzoziemców w Polsce

Zajęcia prowadzone są w połączeniu aspektów teoretycznych z problemami praktyki zawodowej.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. inż. Michał Biernacki, prof. UEW
Katedra Rachunkowości Finansowej, Podatków i Audytu
tel. 600 421 451
e-mail: michal.biernacki@ue.wroc.pl
pok. 523, bud. Z

Opiekun naukowy


Cena

3900 PLN

Możliwa płatność od 2 do 8 rat - po złożeniu podania na 1 zajęciach.

Kontakt i zapisy

Studia Podyplomowe "Kadry i Płace"

mgr Anna Kozak Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 949, e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

Wszelkie informacje uzyskać można również bezpośrednio u kierownika studiów: dr inż. Michał Biernacki, e-mail: michal.biernacki@ue.wroc.pl, telefon: 600 421 451

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2019-02-08

Termin uruchomienia studiów: 2019-03-02

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane:
 • -oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA
 • -tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • -apostille
 • -tłumaczenia apostille

Dodatkowe informacje

Łączymy praktykę z teorią !!

Studia prowadzone przy współpracy z dostawcą oprogramowania kadrowo-płacowego R2płatnik

logoreset


W ramach programu przewiduje się zajęcia wyjazdowe

(1 zjazd sob-niedz) w okolicach Opola.

Złożenie dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

Terminy zjazdów: 02.mar 03.mar 16.mar 17.mar 23.mar 24.mar (Turawa) 06.kwi 07.kwi 13.kwi 14.kwi 18.maj 19.maj 25.maj 26.maj 15.cze 16.cze 22.cze 23.cze
Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto