HR Business Partner edycja 7

Semestr letni 2018/2019, zimowy 2019/2020

Data uruchomienia
23.02.2019 r.
Za 4 dni
Cena
4 500,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Rekrutacja zakończona, trwają zapisy na listę rezerwową (za pomocą formularza na dole strony, decyduje kolejność zgłoszeń).

Koncepcja HR Business Partnera wpłynęła na sposób postrzegania roli służb personalnych przedsiębiorstw. Ten zaproponowany przez Dave’a Urlicha model działania stał się światowym standardem jeśli chodzi o rozwiązania organizacyjne w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w wielu firmach. Nie chodzi tu jedynie o zmianę nazwy HR managera czy specjalisty personalnego na HR Business Partnera, potrzebna jest zmiana sposobu myślenia oraz rzeczywiste działania służb personalnych ukierunkowane na wsparcie organizacji w osiąganiu celów biznesowych. Dopiero wtedy można mówić o nowoczesnej i efektywnej funkcji HR w organizacji. Studia podyplomowe zaprojektowane w oparciu o koncepcję HR Business Partnera składają się z czterech podstawowych modułów: strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, procesy zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, transformacja i zmiana, podnoszenie efektywności personelu. Celem studiów jest przygotowanie i podniesienie kompetencji uczestników w zakresie skutecznej pracy w roli HR Business Partnera w organizacji. Stawiamy przede wszystkim na praktyczne aspekty HR. Stąd też celowy dobór obsady prowadzących zajęcia. Wśród prowadzących znajdą Państwo praktyków z takich firm jak: Google, Deloitte, TAURON, BSH, HRM PARTNERS, BAMA czy EIT+. Studia prowadzone są w języku polskim.

Adresaci

Studia adresowane są do menadżerów i specjalistów HR chcących podnieść swoje umiejętności i wiedzę w zakresie wsparcia biznesu i kadry kierowniczej firmy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Jesteśmy również otwarci na kandydatów zaczynających, bądź planujących karierę w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 166 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Rola i kompetencje HR Partnera 6
2. Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim 8
3. Projektowanie organizacyjne 6
4. Systemy kompetencyjne i ścieżki kariery (projektowanie i administrowanie) 6
5. Zarządzanie procesem rekrutacji i selekcji 8
6. Zarządzanie talentami 4
7. Zarządzanie wynikami i systemy ocen pracowniczych 6
8. Projektowanie systemów wynagrodzeń i rewizja wynagrodzeń 8
9. Kształtowanie kultury organizacyjnej 6
10. Budowanie marki pracodawcy 6
11. Społeczna odpowiedzialność biznesu 4
12. Controling personalny i narzędzia pomiaru efektywności funkcji personalnej 8
13. Narzędzia badania postaw pracowniczych 4
14. Psychologia kierowania 6
15. Przywództwo 2.0. 6
16. Zarządzanie zmianami i ludźmi w zmianie 6
17. Komunikacja w organizacji 6
18. Budowanie zespołów pracowniczych (coaching i mentoring) 6
19. Networking 2.0 4
20. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach międzynarodowych 4
21. Zarządzanie konfliktem i mediacje 6
22. Skuteczne negocjacje 8
23. Prawne aspekty zzl w firmie 6
24. Design thinking w zarządzaniu zasobami ludzkimi 4
25. Metody i narzędzia lean HR 8
26. Zarządzanie projektami 8
27. Organizacja i techniki studiowania 2
28. Seminarium 2
29. Egzamin końcowy 4
RAZEM 166

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • Obecność na zajęciach (min. 70%),
 • przygotowanie i prezentacja projektu zaliczeniowego.

Organizacja studiów

 • Studia prowadzone są w języku polskim.
 • Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (od godziny 9:00 do 16:15), liczba zjazdów: ok 12.
 • Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów.
 • Studia obsługiwane są przez platformę internetową, na której zamieszczane są materiały dydaktyczne i dodatkowe źródła.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią uznani praktycy zarządzania zasobami ludzkimi z takich firm jak: Google, Deloitte, TAURON, BSH, HRM PARTNERS, BAMA czy EIT+ oraz posiadający duże doświadczenie szkoleniowe pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Witold Szumowski
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
tel. 71 36 80 652, 606 215 836
e-mail: witold.szumowski@ue.wroc.pl
pok. 809, bud. Z

Cena

4500 PLN

Cena studiów to 4 500,00 PLN brutto, płatna w dwóch ratach.

Promocja!!! W przypadku dokonania rejestracji do dnia 31 grudnia 2018r., oraz wniesienia jednorazowej opłaty, cena wynosi 3900 PLN brutto.

Płatność za studia następuje po uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu (login i hasło, jak przy rejestracji na studia). Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

mgr Alina Sofińska

Centrum Kształcenia Ustawicznego,

tel./fax: 71 36 80 949,

e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl,

bud. CKU pok. 4

Pani Alina Sofińska udziela informacji związanych ze Studiami oraz przyjmuje dokumenty aplikacyjne.

Dokumenty w formie papierowej należy składać w pok. 4 w bud. CKU (ul. Kamienna 43) w godzinach podanych na stronie:

http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Dodatkowych i szczegółowych informacji o Studiach udziela także ich Kierownik:

dr Witold Szumowski

Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania

+48 606 215 836

witold.szumowski@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć, jak wyżej, najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Terminy

Termin uruchomienia studiów: 2019-02-23

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne i/lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich do wglądu + kserokopia tego dokumentu, do potwierdzenia za zgodność z oryginałem
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Obcokrajowcy z UE oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni, składają dodatkowo: http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html

Dodatkowe informacje

Kluczowi prowadzący

Piotr Sierociński - dyrektor generalny HRM partners S.A. - wiodącej polskiej firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz benchmarkingu płac. Od ponad 25 lat czynnie zajmuje się problematyką HR: w latach 1990-1995 szef personalny dużej firmy produkcyjnej, od 1996 roku działa w konsultingu HR (Neumann Management Institute, Andersen, Deloitte, od 11 lat w HRM partners). W tym czasie brał udział / kierował ponad 300 projektami - głównie z zakresu budowy systemów motywacyjnych oraz strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Jest częstym uczestnikiem konferencji branżowych z zakresu HR oraz komentatorem rynku pracy i usług HR.

Anna Sternik-Dudka - HR Manager z 18 letnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym w czołowych polskich spółkach oraz międzynarodowych firmach produkcyjnych. Absolwentka Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych ,,Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" oraz ,,International Human Resources Management". Obecnie pracuje jako HR Manager w polskiej spółce amerykańskiej firmy chemicznej Stepan. Posiada szeroką, praktyczną znajomość zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze ,,miękkim" jak i ,,twardym". Odpowiadała za kształtowanie i realizację wspierających strategię biznesową procesów ZZL, takich jak: rekrutacja i selekcja pracowników, zarządzanie wynikami pracy, ocena i rozwój pracowników, zarzadzanie talentami, wynagrodzenia i benefity, relacje pracownicze, współpraca z partnerami społecznymi (związki zawodowe, rady pracownicze), administracja kadrowo-płacowa. Uczestniczyła w przeprowadzaniu zmian organizacyjnych, zarówno w formalno-organizacyjnym jak i psychologicznym aspekcie zmiany (komunikacja, motywowanie), m.in:  łączenie spółek i przebudowa kultury organizacyjnej w przejętych zakładach, optymalizacja systemów wynagrodzeń, restrukturyzacja zatrudnienia, outplacement. Prowadziła projekty outsourcingu administracji kadrowo-płacowej, a także wdrożenia systemów IT wspierających zarządzanie ,,twardym" i ,,miękkim" HR. Prowadziła szereg szkoleń m.in. z zakresu: outplacementu, organizacji i zadań działu personalnego oraz wartościowania pracy i wynagradzania pracowników. Pasjonatka zarządzania procesowego w organizacji.


Małgorzata Czachor - absolwentka socjologii, prawa  oraz studiów podyplomowych w zakresie psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. W swojej karierze zawodowej miała szczęście pracować  w wielonarodowym środowisku jak i wymagających branżach – produkcyjnej, motoryzacyjnej czy energetycznej - z powodzeniem realizując ambitne cele takie jak:  budowanie organizacji od fazy green field,  łączenie i integracja spółek w związku z akwizycjami jak i  restrukturyzacja organizacji, kosztów i zatrudnienia.

Zaangażowana jest na co dzień w prowadzenie działań rozwojowych w zakresie przywództwa, przy wykorzystaniu m.in. badań inteligencji emocjonalnej, ewaluacji 360 stopni, feedbacku, development center, coachingu, mentoringu.

Justyna Jagiełło-Bradley - Absolwentka Stosunkow Miedzynarodowych i Pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim, po studiach pracowała w firmie doradztwa personalnego, rekrutując managerow i specjalistów dla lokalnych i międzynarodowych klientów. Od sześciu lat zarządza globalnymi procesami rekrutacji w firmie Google. Stworzyła struktury HR dla dwóch nowych organizacji biznesowych w ramach firmy, pracowała z globalnymi i regionalnymi zespołami w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Stanach Zjednoczonych, Indiach i Argentynie. Przygotowuje i zarządza szkoleniami, miedzy innymi współtworzyła trening z zakresu rekrutacji, który przechodzą wszyscy pracownicy firmy.

Agnieszka Schubert - absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (d. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu) - kierunku zarządzanie i marketing o specjalności ekonomika produkcji. Obecnie jest Dyrektorem Personalnym w Bama Europa Sp. z o.o., przedsiębiorstwie produkujacym wyroby cukiernicze dla międzynarodowych sieci fast-food. Przed objęciem tego stanowiska pracowała jako HR Manager w centrum usług wspólnych międzynarodowego koncernu zajmującego się ochroną zdrowia, gdzie m.in. odpowiadała za stworzenie i wdrożenie systemu ocen pracowniczych, systemów motywacyjnych oraz dobór odpowiednich kadr. Wcześniej była Dyrektorem ds. Handlowych, a następnie Dyrektorem Generalnym w QNH BV Polska. Pracowała ponad 10 lat w firmach konsultingowych, zajmując się między innymi rekrutacją i oceną pracowników, projektami tworzenia optymalnych zespołów, szkoleniami z zakresu kompetencji miękkich, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży i profesjonalnej obsługi klienta (m.in. dla Aquapark Wrocław), czy budowaniem systemów ocen i rozwoju pracowników.

Marta Rot - obecnie manager HR we Wrocławskim Centrum Badań EIT+. Wcześniej konsultant efektywności organizacyjnej (OE) w Netii i długoletni manager HR w Telefonii Dialog. Od kilkunastu lat wspiera kadrę menedżerską w podejmowaniu działań i decyzji związanych z pracą z ludźmi. Zarządza zarówno twardą administracją personalną jak i projektami z zakresu doskonalenia personelu i budowania kultury organizacyjnej. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, od lat rozwijająca swoje kompetencje w obszarze HR. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego oraz z zarządzania kadrami. Certyfikowany trener biznesu ze szkoły Moderatora, asesor AC/DC, konsultant OE/OD. Pasjonat „podwodnego” patrzenia na relacje międzyludzkie w organizacji i ich wpływ na efektywność firmowego świata. Uczennica Johna Scherera, autorytetu w zakresie tworzenia efektywnych zespołów w organizacji, uznanego przez Stephena Covey’a za jednego ze 100 najlepszych amerykańskich liderów rozwoju osobistego.

Katarzyna Jagodzinska - obecnie pracuje w Instytucie Przedsiębiorstw w Uniwersytecie Neuchatel w Szwajcarii, gdzie specjalizuje się w zarządzaniu międzynarodowym biznesem koncentrując się na takich obszarach, jak międzynarodowy rozwój biznesu i zarządzanie międzynarodowymi zasobami ludzkimi. Prowadzi wykłady z negocjacji oraz zarządzania konfliktami międzynarodowymi zarówno w języku angielskim, jak i francuskim. Uzyskała stopień naukowy doktora prawa międzynarodowego. Prowadziła badania na Wydziale Prawa, Nauk Politycznych i Ekonomii na Uniwersytecie Sophia Antipolis w Nicei we Francji, na Uniwersytecie w Strasburgu we Francji, w Trinity College w Dublinie w Irlandii, na Uniwersytecie we Freiburgu w Niemczech oraz na Wydziale Prawa, Zarządzania i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ma kilkuletnie doświadczenia jako Operations Manager dla międzynarodowych firm farmaceutycznych z siedzibą w Strasburgu, Paryżu i Dubaju.

Konstanty Dobiejewski - radca prawny i partner associate w kancelarii Deloitte Legal we Wrocławiu. Ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie dysponuje ponad 10 – letnim doświadczeniem w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i samorządowych. Pracą oddziału Kancelarii kieruje samodzielnie od 4 lat. Jednocześnie koordynuje średnio 40 projektów realizowanych na terenie całej Polski dla lokalnych i zagranicznych klientów w 3 językach. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa spółek handlowych. Wspiera klientów w przekształceniach i połączeniach, dopasowując między innymi dokumentację pracowniczą oraz struktury wynagradzania do nowych wyzwań biznesowych. Konstanty uczestniczył, jako prowadzący, w szkoleniach oraz webcastach z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy oraz jest autorem wielu publikacji w tym zakresie.

Krzysztof Dzioba - radca prawny i project manager w kancelarii Deloitte Legal we Wrocławiu. Ukończył Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w kancelariach obsługujących podmioty międzynarodowe i lokalne StartUp’y. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa administracyjnego, własności intelektualnej oraz prawa spółek handlowych. Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa samorządowego i kontraktowego. Wspiera rozwój inwestycji zagranicznych na terenie Polski, współpracując z klientami z Hiszpanii, Finalndii, Korei i Chin.

Witold Szumowski - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu. Karierę zawodową rozpoczął od pracy na stanowisku kierownika sprzedaży w dużej firmie produkcyjnej, Następnie przez kilka lat prowadził działalność naukową oraz dydaktyczną w Katedrze Projektowania Systemów Zarządzania AE we Wrocławiu. Od 2002 do 2007 roku związany z firmą konsultingową HRK PARNERS – TOWERS PERRIN ALIANCE PARTNER. W latach 2007 – 2008 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej największej na Dolnym Śląsku firmy wytwarzającej energię ze źródeł odnawialnych. W tym samym czasie kierował działem personalnym w jednej z największych firm regionu. Jako konsultant brał udział w realizacji szeregu projektów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Obecnie pracownik naukowy w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz niezależny konsultant.

Terminy zjazdów w I semestrze, letnim 2018/19:

 • 23-24 lutego 2019r.,
 • 9-10 marca 2019r.,
 • 23-24 marca 2019r.,
 • 6-7 kwietnia 2019r.,
 • 11-12 maja 2019r.,
 • 25-26 maja 2019r..


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00
sobota 8.30-14.30
niedziela 8.30-13.30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto