Advanced Project Management (certyfikat PMI® i PRINCE2® Practitioner, we współpracy z PMI Poland Chapter, edycja 1)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr letni 2018/2019, zimowy 2019/2020

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
23.03.2019 r.
Studia uruchomione
Cena
5 000,00 zł
Kontakt
mgr Anna Kozak
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Rekrutacja na edycję jesienną Advanced Project Management - edycja 2

PIERWSZY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM W POLSCE

Oferujemy Państwu unikatowy program studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami w Polsce, który powstał w oparciu o najnowsze wymagania stawiane Project Managerom, w ścisłej współpracy z PMI Polska. Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności w obszarze zarządzania projektami (Project Management) dla osób zarządzających przedsięwzięciami z doświadczeniem zawodowym. Program studiów ukierunkowany jest na najpopularniejsze metodyki i standardy zarządzania projektami takie jak: Standard PMI, Metodyka PRINCE2 oraz podejścia zwinne - Scrum, AgilePM.

Studia mają nachylenie praktyczne – większość zajęć odbywa się w formie warsztatów.

Studia oferują wiele korzyści dla słuchaczy:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, jednej z najlepszych uczelni ekonomicznych w kraju
 • certyfikat ukończenia studiów wydany przez PMI®
 • nowatorski program studiów ukierunkowany na wykształcenie umiejętności niezbędnych w pracy menedżera projektu przygotowany we współpracy z PMI Poland Chapter
 • wyselekcjonowaną grupę wykładowców, ekspertów w poszczególnych obszarach, z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami z wiodących firm projektowych (szczegółowe sylwetki poniżej)
 • licencje na dostęp akademicki do oprogramowania wspomagającego zarządzanie projektami: MS Project 2016, MS Project 2016 Server, MS Visio 2016 (wartość licencji to kilka tysięcy złotych)
 • możliwość nawiązania wielu cennych kontaktów oraz wymiany doświadczeń

SILNE STRONY STUDIÓW:

 • studia zorientowane są na PRAKTYCZNE wykorzystanie standardów i metodyk zarządzania projektami
 • wszystkie przedmioty oferowane w ramach studiów są UKIERUNKOWANE na zarządzanie projektami,
 • wszystkie przedmioty prowadzone są przez osoby mające WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE w projektach, wielu pracuje na wysokich stanowiskach w korporacjach (dyrektorzy biur zarządzania projektami, doradcy zarządów),
 • moduł Standard PMI - kurs przygotowujący do egzaminu PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMP)®
 • moduł Metodyka PRINCE2 w pełni przygotowuje do egzaminu PRINCE2 FOUNDATION lub PRINCE2 PRACTITIONER w zależności od wcześniej posiadanego certyfikatu z obszaru PRINCE2 będzie można przystąpić do organizowanego egzaminu z tej metodyki w konkurencyjnej cenie (nie zawiera się w opłacie za Studia).
 • Praktyczna forma zakończenia studiów - projekt dotyczący zastosowania w swojej praktyce zawodowej technik, narzędzi i metod poznanych w trakcie studiów.

Wybierając program studiów ADVANCED PROJECT MANAGEMENT wybierasz najwyższej jakości program studiów prowadzony przez topowych wykładowców.

WYBIERZ UZNANY PROGRAM STUDIÓW, ZA KTÓRYM STOI DOŚWIADCZENIE I PRAKTYCY

Adresaci

Studia adresowane są do kierowników projektów i członków zespołów projektowych. Kandydat musi wykazać się co najmniej 2-3 letnim doświadczeniem w projektach oraz przynajmniej 5 letnim stażem pracy. Nie wymagana jest od uczestników zaawansowana wiedza z zakresu zarządzania projektami, program obejmuje także wiadomości podstawowe z zakresu stosowania metodyk.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Standard PMI - kurs przygotowujący do Project Management Professional Certification 32
2. Metodyka PRINCE2® - kurs przygotowujący do PRINCE2® Foundation lub PRINCE2® Practitioner 16
3. Zwinne metodyki i frameworki 8
4. Symulacja Scrum 8
5. Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa dla kierowników projektów 8
6. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne 8
7. Design Thinking jako metoda tworzenia nowych produktów i usług 8
8. Visual Thinking 8
9. Informatyczne wspomaganie Portfolio Management 8
10. Organizational Project Management - Budowanie środowiska dla zarządzania portfelami, programami i projektami na poziomie organizacji 8
11. Zarządzanie programami 8
12. Portfolio Management Game 4
13. Koordynacja zasobów w ramach portfela projektów 8
14. Zarządzanie finansami 8
15. Przedmiot do wyboru 1 - Zarządzanie projektami produkcji oprogramowania - specyfika automotive, Lean Procurement, Sztuka facylitacji - narzędzia i techniki 8
16. Przedmiot do wyboru 2 - Zarządzanie projektami produkcji oprogramowania - specyfika automotive, Lean Procurement, Sztuka facylitacji - narzędzia i techniki 8
17. Egzamin końcowy 4
PRZEDMIOTY DO WYBORU
18. Zarządzanie projektami produkcji oprogramowania - specyfika automotive 0
19. Lean Procurement 0
20. Sztuka facylitacji - narzędzia i techniki 0
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności zajęciach (min. 80% obecności), • egzamin końcowy

Organizacja studiów

 • studia prowadzone są w języku polskim,
 • studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów,
 • studia odbywają się w układzie sobotnio-niedzielnym (średnio 2 zjazdy w miesiącu), w godzinach 9.00-16.00, wyjątkowo mogą odbyć się w innych godzinach,
 • uczestnicy otrzymają podstawowe materiały promocyjno-informacyjne,
 • studia obsługiwane są przez platformę internetową, na której zamieszczane są materiały dydaktyczne i dodatkowe źródła.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią praktycy prowadzący różnego typu projekty w firmach o światowym zasięgu. Są to ludzie z biznesu pracujący w przedsiębiorstwach lub/i na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wszyscy zaangażowani w studia wykładowcy i trenerzy uzyskują najwyższe oceny w systematycznie przeprowadzanych ankietach ewaluacyjnych.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Marek Wąsowicz, prof. UEW
Katedra Transformacji i Doskonalenia Organizacji
e-mail: marek.wasowicz@ue.wroc.pl
pok. 807, bud. Z

Cena

5000 PLN

PROMOCJA dla osób, które zapiszą się i złożą dokumenty do 28 lutego 2019 roku.
Cena obniżona z 6 000 zł na 5 000 zł

Opłatę za studia należy wnieść:
do 7 marca 2019 - 5 000 zł

Istnieje możliwość zapłaty w czterech ratach. Nie wymaga to osobnego podania

 • 1 500 zł płatne do 7 marca 2019
 • 1 000 zł płatne do 15 maja 2019
 • 1 500 zł płatne do 15 października 2019
 • 1 000 zł płatne do 15 grudnia 2019

W opłatę wliczone jest:

 • udział we wszystkich zajęciach na studiach
 • licencje akademickie na dostęp do oprogramowania

Kontakt i zapisy

mgr Anna Kozak, Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 949, e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl, pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2019-02-14

Termin uruchomienia studiów: 2019-03-23

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane:
 • -oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA
 • -tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • -apostille
 • -tłumaczenia apostille

Dodatkowe informacje

 Studia prowadzone wspólnie z PMI

pmi_logo

KADRA DYDAKTYCZNA

dabrowski_miroslaw szalajko_grzegorz sznajder_gabriel_1

Mirosław Dąbrowski
COO, Agile Coach, Trainer, Leader

założyciel oraz właściciel softwarehousu. Obecnie CEO z wieloletnim doświadczeniem w roli COO i CIO. Dyrektor ds. IT i oraz Członek Zarządu PMI Poland Chapter. Przewodził lub wspierał cyfrowe transformacje również na poziomie zarządów m. in, w BGZ BNP Paribas, BZWBK, Santander Consumer Bank, Asseco Poland, ABC Data. Doradca strategiczny dla szczebla C-level. Finalista nagrody Agile Awards. Wykładowca na uczelniach SGH, Koźmiński, WSB. Ambasador konsorcjum Agile Business oraz ASL BiSL Foundation. Trener, Coach ICF. Ekspert w rozwoju organizacji w kierunku nowoczesnego stylu zarządzania. Integruje obszary IT, PMO, biznesowe, HR, prawne w celu tworzenia cross-kompetencyjnych zespołów osiągających cele biznesowe organizacji. Jedyny w Polsce DSDM Agile Trainer-Coach oraz Certified Disciplined Agile Coach. Praktyk z metodycznym podejściem nastawiony na zespół skupiający się na produkcie. Promotor agile, lean, umiejętności miękkich oraz podejścia procesowego.

Grzegorz Szałajko
CISA, PMP, ICC

Doradca strategiczny w obszarze zarządzania projektami. Wspiera organizacje w budowaniu strategii, modeli biznesowych oraz skutecznych środowisk do realizacji przedsięwzięć i wprowadzania zmian. Jeden z pierwszych członków Project Management Institute Poland Chapter oraz współzałożyciel wrocławskiego oddziału. Członek zespołu tworzącego aktualnie nowy globalny standard PMI w obszarze zarządzania ryzykiem. Wiodący edytor i jeden z architektów międzynarodowego standardu oceny projektów IPMA Project Excellence Baseline. Od 2005 roku asesor w prestiżowym konkursie IPMA International Project Excellence Award. Wykładowca w programach MBA i Executive MBA. Ceniony speaker zapraszany do udziału w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach w dziedzinie zarządzania projektami.

Gabriel Sznajder
MBA, PMP

Ekspert w obszarze zarządzania inżynierią oprogramowania, z 15 letnim praktycznym doświadczeniem w dużych międzynarodowych firmach z branży elektronicznej i bankowej. Pełnił role zarządcze w wielomilionowych projektach i portfelach realizowanych przez rozproszone interdyscyplinarne zespoły liczące do 180 specjalistów. Uzupełnia doświadczenie ciągłą międzynarodową edukacją (MBA z Franklin University) oraz formalną certyfikacją (PMP, PRINCE2 Practitioner, certyfikaty Scrum). Szkoli i doradza w obszarze Zarządzania Projektami i Programami, Rozwoju Oprogramowania, Analizy Biznesowej, negocjacji i przywództwa. 6 lat pełnił rolę Dyrektora Zarządzającego Wrocławskiego Oddziału PMI, a od lipca objął funkcję Prezesa Zarządu PMI Poland Chapter na lata 2018-2020.

bodych_maciej serwa_ewa holub_przemyslaw

Maciej Bodych
MBA, PMP, PfMP, ACP
Project Manager, Consultant, Trainer

Prezes firmy WHITECOM Project Experience specjalizującej się w szkoleniach, ustawianiu PMO oraz w zarządzaniu projektami i portfelem projektów. Realizował audyty oraz projekty doradcze i wdrożeniowe w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Anglii oraz na Ukrainie. Certyfikowany praktyk biura projektów – PMO-CP®. Od roku 2010 wolontariusz PMI® Global, gdzie pełnił rolę mentora odpowiedzialnego za Europę Wschodnią oraz doradcy zarządu w zakresie rekrutacji. Autor wielu artykułów z dziedziny zarządzania projektami oraz współautor książki „PMO. Praktyka zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji”.

Ewa Serwa

Kreatywna głowa pełna pomysłów, dostrzega potencjał w ludziach i w sytuacjach. Inicjatorka projektów, aktywistka, liderka, mentor, wolontariusz. Z projektami związana od ponad 10 lat. Zawodowo Project Portfolio Manager. Członek Zarządu ds. Rozwoju Regionalnego w PMI PC. Doświadczona w projektach złożonych,  międzynarodowych oraz wielodziedzinowych. Z pasją i zaangażowaniem łączy swoje umiejętności  z celami biznesowymi. Redaktorka Strefy PMI, autorka tekstów. Twórczyni inicjatyw Women in Project Management oraz PMI Connect. Certyfikowana Project Manager, Executing UX.

Przemysław Hołub

Project Manager w Global Siemens Account firmy Atos. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu z zakresu zarządzania projektami i zarządzania wartością. Uczestnik programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda. Stypendysta Felix Porsch und Johannes Denk Stiftung w Monachium.  Współzałożyciel i współtwórca portalu designthinking.pl. Trener, wykładowca, praktyk i doradca z zakresu design thinking. Posiada certyfikaty: m.in. Lean Green Belt, Agile Project Management (AgilePM®) Foundation,  Agile Project Management (AgilePM®) Practitionerpmi_logo


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto