Logistyka wspomagana komputerowo (SAP ERP, MS Excel, edycja 4)

dow_2_baner

Semestr letni 2018/2019, zimowy 2019/2020

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
4 850,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności stosowania metod i narzędzi logistyki w praktyce gospodarczej. Oprócz prezentacji zasad funkcjonowania profesjonalnego systemu SAP w obszarze logistyki uczestnicy studiów poznają możliwości jakie dają arkusze kalkulacyjne i aplikacje bazodanowe w realizacji zadań logistyki.

Program studiów i wykorzystywany do prezentacji rozwiązań praktycznych system informatyczny (SAP ERP) zostały dostosowane do wymagań rynkowych. Uczestnicy kurs będą mogli poznać kompletny cykl logistyczny począwszy od prognozowania popytu i planowania zaopatrzenia, poprzez gospodarkę magazynową i zarządzanie produkcją, aż po sprzedaż i dystrybucję. Prezentacja możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do tworzenia analiz i wyznaczania parametrów funkcjonowania systemu logistycznych będzie uzupełniona przez demonstrację funkcjonowania modułów logistycznych systemy SAP ERP i podstaw ich konfiguracji. W szczególności uczestnicy poznają funkcjonowanie modułów MM, WM, PP, SD, FI. Kadra trenerska dużym doświadczeniem projektowym gwarantuje najwyższą jakość prowadzonych zajęć.

95% zajęć realizowanych jest w formie warsztatów komputerowych, a uczestniczy dostają możliwość korzystania z systemu SAP ERP na cały okres studiów. Dodatkowo dzięki praktycznym przykładom i ich komputerowej formie słuchacze mogą łatwo adaptować poznawane rozwiązania w pracy zawodowej.

Adresaci

Studia są kierowane do logistyków, analityków, pracowników działów zarówno logistyki jak i produkcji, zaopatrzenia oraz dystrybucji, którzy chcą poznać możliwości wspomagania zadań logistyki za pomocą profesjonalnego oprogramowania SAP ERP, a także funkcji i narzędzi arkusza kalkulacyjnego oraz baz danych. Uczestnictwo w kursie pozwoli: • doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe, • zdobyć wiedzę i umiejętności stosowania metod logistyki w praktyce gospodarczej, • zdobyć umiejętności tworzenia i oceny rozwiązań informatycznych na potrzeby logistyki, w tym w szczególności w oparciu o system SAP, funkcje i narzędzia arkusza kalkulacyjnego, aplikacji bazodanowych.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do logistyki 4
2. Systemy informatyczne w logistyce 4
3. [MS EXCEL] Prognozowanie 16
4. [MS EXCEL] Sterowanie zapasami 16
5. [SAP] Gospodarka materiałowa i magazynowa 16
6. [MS EXCEL] Planowanie zagregowane 16
7. [SAP] Sprzedaż i dystrybucja 16
8. [MS EXCEL] Procedura MRP i MRPII 8
9. [SAP] Planowanie produkcji 16
10. [MS EXCEL] Statystyczna kontrola procesów 8
11. [MS EXCEL] Budowanie raportów w zastosowaniach logistycznych 8
12. [SAP] Sprawozdawczość logistyczna w SAP ERP 16
13. [SAP] Utrzymanie ruchu 8
14. [MS EXCEL] Zarządzanie magazynem 8
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Studia kończą się egzaminem spawdzającym wiedzę i umiejętności praktyczne związane z wykorzystanie narzędzi informatycznych we wspomaganiu funkcji logistycznych nowoczesnych przedsiębiorstw, w tym także ze znajomości pracy z modułami logistycznymi systemu SAP ERP.

Organizacja studiów

Studia prowadzone są w języku polskim. Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (od godziny 9:00 do 16:00). Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów.

Studia obsługiwane będą przez platformę internetową, na której zamieszczane będą materiały dydaktyczne i dodatkowe źródła informacji.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone będą przez osoby z dużym doświadczeniem w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych w obszarze logistyki przedsiębiorstwa.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Paweł Hanczar, prof. UE
Katedra Logistyki
e-mail: pawel.hanczar@ue.wroc.pl
pok. 618, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Paweł Hanczar, prof. UE
Katedra Logistyki
e-mail: pawel.hanczar@ue.wroc.pl
pok. 618, bud. Z

Cena

4850 PLN

Cena Studiów to 4 850,00 PLN brutto, płatna w dwóch ratach.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia). Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Wszelkich informacji na temat studiów udziela dr hab. Paweł Hanczar (pawel.hanczar@ue.wroc.pl)

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć, jak wyżej, najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2019-01-31

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne i/lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich do wglądu + kserokopia tego dokumentu, do potwierdzenia za zgodność z oryginałem
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • Obcokrajowcy z UE oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni, składają dodatkowo: http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html

Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto