Zarządzanie dla menedżerów IT i programistów (edycja 1)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr letni 2018/2019, zimowy 2019/2020

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
5 500,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Informacje o studiach i bieżącej rekrutacji:

e-mail: krystian.olek@ue.wroc.pl

tel. +48 509 116 549

Zapraszamy Państwa na UNIKALNE Studia Podyplomowe kierowane dla osób zarządzających jednostkami IT oraz programistów. Nasze studia charakteryzuje NAJWYŻSZA JAKOŚĆ oraz nastawienie na generowanie jak największej korzyści dla Słuchaczy.

Najważniejszymi referencjami dla nas jest jednak fakt, iż nasz zespół został zaproszony do organizacji dedykowanych Studiów Podyplomowych dla między innymi KGHM Polska Miedź S.A, Komendy Wojewódzkiej Policji, czy Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. To dla nas wielkie wyróżnienie oraz dowód na najwyższą jakość naszych kierunków.

Absolwent studiów podyplomowych "Zarządzanie dla menedżerów IT i programistów" zdobędzie kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania jednostką organizacyjną w branży IT oraz ICT, a także istotnych aspektów związanych z jej funkcjonowaniem w otoczeniu biznesowym.

Studia są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na pracowników znających specyfikę funkcjonowania organizacji w branży IT oraz IC, a jednocześnie umiejących nimi zarządzać. Zaobserwowana nisza edukacyjna w tym zakresie ma na celu wykształcenie menederów IT oraz zapełnienie luki podażowej na rynku pracy. Słuchacze poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach praktyczno-teoretycznych zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności kształtujących ich kompetencje zawodowe.

Dodatkowo Słuchacze otrzymują w ramach studiów m.in.:

licencjonowane kopie specjalistycznego oprogramowania, m.in. Visio Pro, który jest pomocny m.in. przy tworzeniu map strumienia wartości,

dostęp do zasobów bibliotecznych Uniwersytetu,

dostęp do światowych baz naukowych, m.in. EBSCO oraz Web of Knowledge, Science Direct

publikacje książkowe związane z zarządzaniem.

Po ukończeniu programu słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Adresaci

Studia podyplomowe dedykowane są dla menedżerów branży IT i programistów, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje zawodowe o wiedzę i umiejętności zarządcze. Program studiów dostosowany jest nie tylko do potrzeb osób dotychczas zarządzających jednostkami i organizacjami IT, lecz również osób przygotowujących się i aspirujących do tego miana.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 164 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Zarządzanie organizacją IT 8
2. Zarządzanie strategiczne i modele biznesu projektów IT 8
3. Zwinne techniki efektywnego zarządzania w IT 8
4. Psychologiczne aspekty zarządzania kadrą IT 8
5. Rachunek ekonomiczny projektów IT 8
6. Źródła finansowania projektów IT 8
7. Lean Management w IT 8
8. Project management w IT 8
9. Budowanie zespołów i komunikacja pracowników IT 8
10. Sprzedaż usług i programów IT 8
11. Motywowanie i wynagradzanie pracowników IT 6
12. Skuteczne negocjacje w IT 8
13. Prezentacje i wystąpienia publiczne 8
14. Wyjazdowy hackaton biznesowy 20
15. Cyberbezpieczeństwo 8
16. Ochrona danych osobowych oraz własności intelektualnych i prawnych 8
17. Start-upy i innowacje w biznesie z wykorzystaniem ICT 8
18. Organizacja i techniki studiowania 2
19. Egzamin końcowy 2
20. Design thinking w projektach IT 8
21. Obrona projektów zaliczeniowych 6
RAZEM 164

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Obecność na zajęciach (min. 70%) Przygotowanie i prezentacja projektu zaliczeniowego Egzamin wiedzy menedżerskiej

Organizacja studiów

Studia prowadzone są w języku polskim.

Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.

Zajęcia odbywają się w weekendy, soboty i niedziele, średnio 2 razy w miesiącu (od godziny 9.00 do 16.15) we Wrocławiu.

Jeden zjazd odbędzie się o okolicach Stronia Śląskiego i będzie miał charakter hackatonu biznesowego, na którym rozwiązywane będą problemy zarządcze występujące w branży IT.

Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów.

Studia obsługiwane są przez platformę internetową, na której zamieszczane są materiały dydaktyczne i dodatkowe źródła.

Kadra dydaktyczna

Kadrę szkoleniową tworzy doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy od lat z sukcesami szkolą kadrę menedżerską. Ponadto zajęcia prowadzone są przez praktyków biznesu w branży IT oraz najlepszych konsultantów zewnętrznych.

dr hab. Grzegorz Krzos, prof. UE - Kierownik Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Swoje zainteresowania naukowe z sukcesem łączy z działalnością biznesową poprzez rozwój młodych i innowacyjnych przedsiębiorstw typu Start-up. Właściciel grupy kapitałowej działającej w branży IT oraz energetyki.

dr Marek Krasiński W Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu prowadzi zajęcia z japońskich metod zarządzania na różnych studiach podyplomowych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dr Krasiński regularnie bierze udział w szkoleniach oraz sesjach treningowych na całym świecie. Jest uznanym przez przedsiębiorców z kraju ekspertem, pomagającym wdrożyć filozofię Lean Management do ich firm. Prywatnie miłośnik kuchni azjatyckiej i podróżowania.

dr Krzysztof Ćwik jest doświadczonym pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wykładowcą i trenerem. Jest autorem programów studiów podyplomowych i szkoleń z zakresu zarządzania projektami i doskonalenia kompetencji miękkich, a takze autorem i popularyzatorem aktywnych metod dydaktycznych: gier i ćwiczeń kierowniczych, symulacji biznesowych, studiów przypadku. Współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi organizując zajęcia dydaktyczne i prowadząc międzynarodowe badania naukowe.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Grzegorz Krzos, prof. UE
Katedra Zarządzania i Przedsiębiorczości
tel. 71 36 80 651
e-mail: grzegorz.krzos@ue.wroc.pl
pok. 808, bud. Z

Cena

5500 PLN

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów, wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia). Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji.

**Studia wpisane są do Bazy Usług Rozwojowych, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie dofinansowania.**
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=192492

Istnieje możliwość zapłaty za studia w dwóch ratach po 2750 zł.

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4 godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć, jak wyżej, najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji

Dodatkowych informacji na temat programu i organizacji studiów udziela koordynator Krystian Olek - Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania. Telefon: 509 116 549 lub mail: krystian.olek@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2019-02-09

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich (do wglądu) + kserokopia tego dyplomu
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto