Management Accounting ([EN] in cooperation with CIMA, edycja 1)

online__21_


Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Cena
4 990,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Obecnie trwa rekrutacja do grupy, która zaczyna 2018 r. Rekrutacja trwa Wystarczy kliknąć w formularz zgłoszeniowy na dole strony

Management Accounting to studia podyplomowe realizowane w całości w języku angielskim, w trybie weekendowym we współpracy z Instytutem CIMA. Studia są dedykowane dla osób, które już mają Certificate of Business Accounting.

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości zarządczej i finansowej zgodnie ze standardami Instytutu Specjalistów Rachunkowości Zarządczej CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) na poziomie Diploma in Management Accounting. Słuchacze otrzymają nowoczesną wiedzę, która ułatwi rozumienie procesów finansowych zachodzących w globalnych organizacjach oraz umiejętności i kompetencje ukierunkowane na prowadzenie różnych analiz, interpretację danych finansowo-księgowych oraz podejmowanie decyzji. Słuchacze nabędą umiejętności z zakresu prowadzenia rachunkowości finansowej i podatków, rachunkowości zarządczej oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.

Program studiów jest zgodny ze standardami Instytutu CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) na poziomie CIMA Diploma in Management Accounting.

Kompletny sylabus programu CIMA Diploma in Management Accounting obejmuje trzy moduły:

 • E1 Organizational Management
 • P1 Management Accounting
 • F1 Financial Reporting and Taxation

Na mocy umowy między Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu i CIMA ukończenie programu studiów podyplomowych Business Accounting zwalnia z trzech egzaminów (E1, P1, F1), natomiast słuchacze muszą tylko zdać zewnętrzny egzamin Operational Case Study Exam

Absolwenci programu studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym uzyskują Diploma in Management Accounting wydawany przez CIMA po:

 • ukończeniu studiów, co następuje po uzyskaniu wewnętrznych zaliczeń w toku studiów z każdego z 3 modułów
 • zdaniu zewnętrznego egzaminu Operational Case Study Exam
 • wniesieniu odpowiednich opłat zgodnie z oficjalnym wykazem opłat CIMA i po spełnieniu wymagań określonych w odrębnym regulaminie studiów.

The Management Accounting is a part-time postgraduate programme conducted fully in English. The studies are dedicated to people who already have the Certificate of Business Accounting.

The aim of the post-graduate studies is to provide students with knowledge and skills in management accounting and financial accounting finance in the international business environment.

Students will receive modern expertise which will facilitate the understanding of the financial processes taking place in business as well as skills and competencies directed to conduct various analyses, interpretation of financial data and decision making.

The program of the postgraduate studies is consistent with the standards of The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) at the CIMA Operational Level (Diploma in Management Accounting)

The complete syllabus of the CIMA Certificate in Business Accounting comprises three modules:

 • E1 Organizational Management
 • P1 Management Accounting
 • F1 Financial Reporting and Taxation

The completion of the postgraduate Management Accounting exempt you from three exams (E1, P1, F1)

Graduates of the postgraduate program Management Accounting at the Wrocław University of Economics obtain the Diploma in Management Accounting issued by CIMA after:

 • graduation, which follows after obtaining internal credits in the course of study from each of the 3 modules
 • passing additionally one external exam (Operational Case Study exam)
 • the payment of appropriate fees in accordance with the official CIMA list of fees and fulfilling all the requirements set out in a separate study regulations.

Przedmioty wykładane w ramach programu studiów podyplomowych Business Accounting odpowiadają w następującym zakresie poszczególnym modułom CIMA. Subjects taught under Postgraduate Studies Business Accounting correspond to the following modules in the CIMA Certificate in Business Accounting.

 1. E1 Organizational Management
 • Organizations Environment and Operations Management
 • Technology in Accounting and Finance
 • Marketing
 • Human Resources Management
 1. P1 Management Accounting
 • Costing Systems
 • Budgeting
 • Short-Term Decision Making and Risk Analysis
 1. F1 Financial Reporting and Taxation
 • Financial Accounting and Reporting
 • Short-Term Working Capital Management
 • Fundamentals of Taxation

Adresaci

Studia Management Accounting są przeznaczone dla pracowników różnych przedsiębiorstw i instytucji działających w globalnym otoczeniu biznesowym, którzy w pracy posługują się językiem angielskim. W szczególności dla specjalistów rachunkowości zarządczej, analityków finansowych, pracowników pionów finansowo-księgowych, menedżerów finansowych, controllerów, osób zajmujących się należnościami i zobowiązaniami oraz wszystkich zainteresowanych rachunkowością i finansami. Warunkiem uczestnictwa w programie jest tytuł licencjata lub magistra oraz posiadanie Certificate of Business Accounting

The studies Business Accounting are designed for employees of companies and financial institutions operating in the global business environment who speak English in their work. In particular, the programme is designed to address the needs of financial analysts, employees involved in financial and accounting departments, financial managers, controllers, employees who deal with accounts receivable and accounts payable and for anyone interested in accounting and finance.

This postgraduate programme Business Accounting is addressed to alumni of master or bachelor degree studies as well as Certificate of Business Accouting

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 156 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu
1. Organizations Environment and Operations Management
2. Technology in Accounting and Finance
3. Marketing
4. Human Resources Management
5. Costing Systems
6. Budgeting
7. Short-Term Decision Making and Risk Analysis
8. Financial Accounting and Reporting
9. Short-Term Working Capital Management
10. Fundamentals of Taxation
11. Operational Case Study Simulation

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • Obecność na zajęciach (80%)
 • Zaliczenie trzech modułów w toku studiów
 • Zdanie zewnętrznego egzaminu Operational Case Study Exam

Students may complete the programme successfully only after:

 • attending lessons (80%)
 • Completion of three modules during the course of study
 • Passing the external Operational Case Study Exam

Organizacja studiów

Organizatorem Studiów jest Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i warsztatów. Zajęcia będą odbywać się w trybie sobotnio-niedzielnym (średnio co trzy tygodnie w godz. 9:00-16:00). Po rozpoczęciu studiów słuchacze otrzymają szczegółowy harmonogram zajęć.

The studies are organized by the Faculty of Management Studies, Information Technology and Finance. Classes will be conducted in the form of lectures and workshops. Classes will take place in the weekend mode (on average every three weeks, hours 9:00 am – 4 pm). After the start of study students will receive a detailed schedule.

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami na studiach Accounting and Financial Management są doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktycy, posiadający duże doświadczenie w działalności szkoleniowo-doradczej na rzecz praktyki gospodarczej.

The lecturers are experienced professors of the University of Economics in Wroclaw and practitioners who have extensive experience in training and consulting for business practice.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Cena

4990 PLN

Kontakt i zapisy

mgr Monika Stańczyk, tel. 71 36 80 980 pok. 5, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów:

Monika Stańczyk Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

Zgłoszenia na studia należy dokonywać po zalogowaniu do systemu (na dole strony formularz zgłoszeniowy)

Wszelkich informacji udziela Bartłomiej Nita, tel. 607 440 204 e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl

Applications to the programme should be made after logging into the system (there is the application form at the bottom of the page). The application documents (after printing and signing) should be submitted:

Monika Stańczyk Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

For any information, please contact Bartłomiej Nita, tel. 607 440 204 e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia / an application for studies
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) / an application form (attachment no 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3) / the declaration of coverage of costs (individual or from an employer - attachment no 2 or no 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia / an extract of a diploma + copy
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) / the copy of an identity card (two pages)

Dodatkowe informacje

For foreign candidates from UE and Polish candidates without a Polish diploma:
Additionally:
- original of a diploma (MA or BA)
- certified translation of a diploma
- apostille
- certified translation of an apostille

Studenci spoza Unii Europejskiej są również bardzo mile widziani (prosimy o bezpośredni kontakt). Students from outside the European Union are also very welcome (please contact directly with Bartlomiej Nita)

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację w mowie i piśmie. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim.

Szczegółowe zasady udziału w programie określa regulamin (proszę kliknąć poniżej)


REGULAMIN


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto