Rachunkowość budżetowa (Jelenia Góra, edycja 4)

online__21_


Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
15.02.2019 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
16.02.2019 r.
Studia uruchomione
Cena
4 000,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest:

 • poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości finansowej i budżetowej, a także finansów publicznych niezbędnej do pracy w działach finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych,
 • wykształcenie umiejętności stosowania odpowiednich narzędzi rachunkowości budżetowej oraz umiejętności oceny wiarygodności informacji pochodzącej z systemu rachunkowości budżetowej,
 • zdobycie kwalifikacji niezbędnych do pracy w działach finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

Adresaci

Studia przeznaczone są do absolwentów szkół wyższych (licencjackich, magisterskich, doktoranckich), zamierzających uzupełnić swoją wiedzę zawodową oraz zwiększyć posiadane umiejętności i kompetencje z zakresu rachunkowości, w szczególności rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych. Są one przeznaczone zarówno dla osób pracujących w sektorze finansów publicznych, jak i dla wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 208 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Usługi publiczne i organizacja ich świadczenia 8
2. Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych 8
3. Podatki i opłaty lokalne 8
4. Procedura budżetowa 8
5. Sprawozdawczość budżetowa 8
6. Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych 8
7. Udzielanie dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego 8
8. Podstawy rachunkowości 12
9. Zatrudnianie w samorządzie oraz naliczanie wynagrodzeń dla pracowników samorządowych 8
10. Podstawy finansów 8
11. Rachunkowość budżetu 12
12. Dyscyplina finansów publicznych 8
13. Zamówienia publiczne 8
14. Rachunkowość jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 48
15. Sprawozdawczość finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych 16
16. Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego 16
17. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych 16
RAZEM 208

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecności na zajęciach (wymagane 80% obecności)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (z zakresu zajęć)

Organizacja studiów

 • Studia prowadzone są w języku polskim.
 • Studia organizowane przez Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki.
 • Miejsce prowadzenia zajęć Jelenia Góra.
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (zwykle w godz. 9.00 - 15.45),
 • Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą doświadczeni pracownicy naukowi z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Katedra Finansów i Rachunkowości, Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej) oraz wybitni praktycy z zakresu rachunkowości i finansów w jednostkach sektora finansów publicznych m.in.: członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, członek Głownej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych (dr A. Babczuk); dyrektor komórki organizacyjnej w JST ds. kontroli zarządczej, przewodniczący Rady Nadzorczej spółki komunalnej, wykładowca SKwP (mgr D. Kubiak); specjalista w dziedzinie kadr i płac – wykładowca SKwP (mgr M. Lipowska).

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Wojciech Krawiec
tel. 75 75 38 241; 600 91 92 69
e-mail: wojciech.krawiec@ue.wroc.pl
pok. 99, bud. A

Opiekun naukowy

dr hab. Teresa Orzeszko, prof. UE
bud. A

Cena

4000 PLN

Opłaty za studia podyplomowe prosimy wnosić na Indywidualne Konta Słuchaczy widoczne w panelu użytkownika z dopiskiem "EZIT Rachunkowość budżetowa Jelenia Góra"

Przy grupie powyżej 20 osób - cena 3400,00 zł. Płatne w dwóch ratach semestralnych. Istnieje możliwość rozłożenia na 4 raty po złożeniu pisemnego wniosku do kierownika studiów.

Kontakt i zapisy

Osoba do kontaktu oraz obsługa administracyjna studiów:

mgr Anna Zienkiewicz-Woźniak tel. 75 75 383 95

dr Wojciech Krawiec Katedra Finansów i Rachunkowości tel. 600 919 269

Wymagane dokumenty po wcześniejszej rejestracji i wypełnieniu oraz wydrukowaniu formularza zgłoszeniowego, należy złożyć osobiście w Dziekanacie Wydziału, bud. A, pok. 55A, I piętro (dziekanat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00) lub wysłać drogą pocztową na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Dziekanat Wydziału ul. Nowowiejska 3, bud. A, pok. 55A, 58-500 Jelenia Góra

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2019-02-15

Termin uruchomienia studiów: 2019-02-16

Wymagane dokumenty

 • proszę najpierw wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy
 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

Dodatkowe informacjePowrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto