Zarządzanie miastem (pod patronatem Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, edycja 2)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
4 500,00 zł
Kontakt
Agnieszka Łazikowska
tel. 713680452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

"Zarządzanie Miastem" to interdyscyplinarne studia, których efektem jest wykształcenie miejskich innowatorów.

Program Studiów przygotowano w celu przekazania aktualnej wiedzy w zakresie funkcjonowania sfery publicznej, administracji miejskiej, budżetu miasta, tworzenia strategii rozwoju i foresightu strategicznego oraz kreatywnych rozwiązań na wielu płaszczyznach miasta, m. in. smart city. Uwzględnia on także niezmiernie aktualne dzisiaj zagadnienia partycypacji społecznej oraz e-administracji.

Istotnym elementem kształcenia studentów jest uruchamianie i rozwój ich potencjału twórczego oraz praktycznej kreatywności, jak również kształtowania umiejętności liderskich i podejmowania decyzji.

Studenci nabywają zdolność do nieszablonowego rozwiązywania miejskich problemów, skutkujących podniesieniem osobistego poziomu Inteligencji Sukcesu oraz opracowaniem innowacji w zakresie działania systemu miejskiego.

Adresaci

Studia zostały specjalnie zaprojektowane i dostosowane do potrzeb osób planujących rozpocząć/kontynuować karierę zawodową zarówno jako przyszły menadżer w administracji miejskiej, innowator, społecznik, polityk czy przedsiębiorca.

Absolwent uzyskuje wielostronne kwalifikacje, umożliwiające mu sprawne poruszanie się w strukturach miejskich.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 144 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
MODUŁ I: PODSTAWY WIEDZY
1. Wprowadzenie do współczesnych koncepcji rozwoju miast 4
2. Inteligentne miasta – smart cities 4
3. Procesy demograficzne w miastach 4
4. Logistyka miejska 8
5. Logistyka imprez masowych 4
6. Prawne aspekty funkcjonowania administracji miejskiej 8
7. Marketing miejski 4
8. Modele partycypacji społecznej 8
9. Miejski system e-administracji 8
10. Wyzwania procesów rewitalizacji i gentryfikacji 8
MODUŁ II: UMIEJĘTNOŚCI
11. Inżynieria Innowacyjności 8
12. Podejmowanie decyzji 8
13. Foresight społeczny 8
14. Foresight strategiczny 8
15. Zarządzanie finansami miasta 8
16. Kreowanie marki miasta 4
17. Zarządzanie kapitałem ludzkim 12
18. Budowa strategii rozwoju miasta 12
19. Kreowanie polityki miejskiej 8
20. Egzamin końcowy 8
RAZEM 144

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • aktywność/obecność na zajęciach (wymagane 80% obecności)
 • egzamin końcowy (forma, zakres materiału – ustalony odpowiednio do każdego Modułu z możliwością projektów indywidualnych i grupowych)

Organizacja studiów

 • zajęcia odbywają się przy Wydziale Nauk Ekonomicznych
 • zjazdy tylko SOBOTA (!!!) - 8:15-15:00
 • materiały do zajęć w formie elektronicznej.

Kadra dydaktyczna

Spotkania (w formie wykładów, zajęć, warsztatów) prowadzone są przez naukowców, dziennikarzy, przedsiębiorców oraz psychologa - trenera biznesu.

Wszystkich Wykładowców łączy pasja tworzenia kreatywnego, innowacyjnego oraz wysokiej jakości środowiska miejskiego, w którym się dobrze żyje i pracuje.

GOŚĆ SPECJALNY PROGRAMU ZARZĄDZANIE MIASTEM Tomasz Arciszewski, Ph.D. Professor George Mason University USA Twórca nowego modelu kształcenia, nawiązującego m.in. do tradycji renesansu i Teorii Inteligencji Sukcesu. Autorytet w dziedzinie Inżynierii Wynalazczości, lider w projektach naukowo-badawczych finansowanych m.in. przez National Science Fundation i National Aeronautic Science Agency w USA. Autor i współautor niemal 180 publikacji. Jego książka “Successful Education. How to Educate Creative Engineers” opublikowana w USA w 2009 roku, została również wydana w Chinach i w Polsce. Najnowsza książka T. Arciszewskiego, “Inventive Engineering, Knowledge and Skills for Creative Engineers” (Taylor and Francis, 2016), stanowi podstawy wiedzy niezbędnej do przekształcenia studentów z analityków w ludzi również zdolnych rozwiązywać problemy wymagające myślenia twórczego. Odwiedził z wykładami 25 krajów w Afryce, Ameryce, Azji i Europie.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Małgorzata Pięta-Kanurska, prof. UE
Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych
e-mail: malgorzata.pieta-kanurska@ue.wroc.pl

Cena

4500 PLN

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Na wniosek słuchacza możliwość płatności w większej liczbie rat.

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem informacji o uruchomieniu kierunku.

Kontakt i zapisy

mgr Agnieszka Łazikowska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane:
 • oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA
 • tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • apostille
 • tłumaczenie apostille

Dodatkowe informacje

Studia pod patronatem Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

arawZapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto