Zarządzanie i marketing (edycja 37)

online__24_


Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
13.10.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
3 700,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami zarządzania i marketingu w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm. Warsztatowy charakter zajęć, praktyczne ćwiczenia i symulacje decyzyjne wprowadzą słuchaczy w obszary rozwiązywania rzeczywistych problemów rynkowych wyzwalając kreatywność myślenia i działania

Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Adresaci

Studia adresowane są do osób, które pragną zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania marketingowego firmą i nabyć umiejętności praktycznego posługiwania się instrumentami marketingowymi w tworzeniu strategii firmy i w budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Zapraszamy menedżerów, marketingowców, właścicieli firm oraz osoby, które planują rozpocząć karierę w pionach marketingowych firm.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 190 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Marketing – aspekty międzynarodowe 10
2. Marketing (cases study) 10
3. Techniki kreatywne w marketingu 10
4. Zarządzanie firmą 10
5. Analiza danych marketingowych (wspomaganie komputerowe) 10
6. Finanse firmy – zarządzanie 10
7. Zarządzanie strategiczne 10
8. Controlling w zarządzaniu firmą 10
9. Podstawy rachunkowości 10
10. Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) 10
11. Negocjacje w praktyce 10
12. Projektowanie badań marketingowych 10
13. Wizerunek i promocja marki 10
14. Segmentacja rynku – kryteria behawioralne – projektowanie 10
15. Marketing w Internecie – projektowanie działań 10
16. Marketing społecznie odpowiedzialny (kampanie społeczne) 10
17. Marketing w usługach- jakość obsługi klienta 10
18. DESIGN THINKING – projektowanie innowacyjnych rozwiązań 10
19. Zajęcia fakultatywne - trening 6
20. Egzamin końcowy 4
RAZEM 190

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem pozytywnego ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów (zal) i pozytywny wynik egzaminu końcowego z zakresu wiedzy przekazanej podczas zajęć. Zakres problemów do egzaminu będzie udostępniony słuchaczom na początku II semestru

Organizacja studiów

  • organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych, Instytut Marketingu. Katedra Podstaw Marketingu
  • zajęcia roku akad. 2018/2019, rozpoczynają się na początku listopada w semestrze zimowym oraz na przełomie lutego/ marca w semestrze letnim
  • zajęcia są realizowane co 2 tygodnie w soboty i niedziele
  • Uczestnicy Studiów mogą korzystać z zasobów czytelni oraz biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, także przez Internet www.bg.ue.wroc.pl

Kadra dydaktyczna

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w tym: Katedry Podstaw Marketingu, Katedry Badań Marketingowych, Katedry Zarządzania Marketingowego, Katedry Rachunkowości i Controllingu, Katedry Finansów, Katedry Strategii i Metod Zarządzania.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak
tel. 7136 80 226
e-mail: barbara.iwankiewicz-rak@ue.wroc.pl
pok. 6A, bud. B

Cena

3700 PLN

Płatność w całości lub w 2 ratach.
Na wniosek słuchacza możliwość płatności w większej liczbie rat.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

mgr Agnieszka Łazikowska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-10-10

Termin uruchomienia studiów: 2018-10-13

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu.

Dodatkowe informacje


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto