Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia (Białystok, edycja 11)

online__21_

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Cena
3 650,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem Studiów Podyplomowych jest profesjonalne przygotowanie kadry menedżerskiej do efektywnego działania, tak by w sposób nowoczesny, twórczy i samodzielny potrafiła w warunkach gospodarki rynkowej zarządzać jednostkami opieki zdrowotnej, zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Studia przekazują wiedzę i umiejętności do sprawnego i efektywnego zarządzania firmą w warunkach tworzenia się nowego rynku usług medycznych zarówno w prywatnym jak i publicznym obszarze zmieniającego się systemu ochrony zdrowia.

Adresaci

Uczestnikami studiów byli i mogą być osoby, które zarządzają jednostkami ochrony zdrowia lub są zatrudnione w sektorze ochrony zdrowia, a także w administracji samorządowej i rządowej, ubezpieczeniowej oraz wszyscy zainteresowani podniesieniem wiedzy i kwalifikacji w zakresie nowoczesnego zarządzania. Studia są też doskonałą ofertą dla tych, którzy pragną zdobyć nowy i atrakcyjny zawód. Oferowane studia podyplomowe jednocześnie spełniają wymogi kwalifikacyjne na stanowiska kierownicze w jednostkach opieki zdrowotnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17 maja 2000 r.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 192 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Podstawy organizacji i zarządzania. Narzędzia zarządzania i ich wykorzystanie 4
2. Planowanie strategiczne 4
3. Struktura systemu ochrony zdrowia w Polsce. Zadania. 8
4. Zagraniczne modele organizacji ochrony zdrowia 8
5. Samorządowa polityka zdrowotna 4
6. Lean management - warsztaty z udziałem liderów zmian 8
7. Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych. Analiza finansowa 16
8. Podstawy prawne w ochronie zdrowia 8
9. Prawo pracy 8
10. Budżetowanie i controlling w praktyce podmiotu leczniczego 8
11. Analiza ekonomiczna w podmiocie leczniczym. Strategiczna karta wyników. Benchmarking 8
12. Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej. Analiza procesu 8
13. Zarządzanie jakością w usługach zdrowotnych. Akredytacja 8
14. Rachunek kosztów. Wykorzystanie programu EXCEL 8
15. Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia 8
16. Unijne środki pomocowe. Zarządzanie projektami 8
17. Ubezpieczenia na rynku usług zdrowotnych 4
18. Zarządzanie dokumentacją w podmiocie leczniczym 4
19. Kontraktowanie świadczeń medycznych 4
20. Rynek usług bankowych 8
21. Systemy informatyczne w ochronie zdrowia 8
22. Gra decyzyjna. Zarządzanie operacyjne i strategiczne w podmiocie leczniczym 8
23. Zarządzanie personelem w podmiotach leczniczych. Elementy zmian. 8
24. Zarządzanie efektywnością w zespole. Komunikacja interpersonalna 8
25. Przeciwdziałanie korupcji. Możliwości i sposoby 8
26. Przygotowanie projektu końcowego - warsztaty 8
27. Test semestralny 8
28. Egzamin końcowy 0
RAZEM 200

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecności na zajęciach,
 • egzamin końcowy, prowadzony w formie testu na zakończenie każdego semestru,
 • przygotowanie i obrona projektu.

Organizacja studiów

Szczegóły dotyczące organizacji studiów:

 • Wydział Nauk Ekonomicznych
 • całość studiów obejmuje ok. 12 zjazdów odbywających się w soboty i niedziele
 • dodatkowe usługi: materiały promocyjne, książki, promocyjne oferty uczestnictwa w konferencjach naukowo- szkoleniowych organizowanych przez Katedrę Finansów z tego obszaru tematycznego,
 • organizacje współpracujące: NFZ Oddział Dolnośląski, STOMOZ, PCEiA ORDO sp. z o.o.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną studiów stanowią wieloletni pracownicy UE we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego w Białystoku, Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Szkoły Wyższej Handlowej w Warszawie, w tym doświadczeni profesorowie i adiunkci , ale także praktycy wykazujący się szczególnymi osiągnięciami z zakresu zarządzania i finansów w ochronie zdrowia. Dodatkowo na wykłady zapraszani są specjaliści z istotnych dla systemu instytucji, np. Narodowego Funduszu Zdrowia czy Państwowej Inspekcji Pracy.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Maria Węgrzyn, prof. UEW
Katedra Finansów
tel. 71 36 80 216
e-mail: maria.wegrzyn@ue.wroc.pl
pok. 7, bud. A

Cena

3650 PLN

Istnieje możliwość płatności w ratach (na wniosek słuchacza - max. do 8).

Kontakt i zapisy

mgr Agnieszka Łazikowska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-09-30

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA, tłumaczenie przysięgłe dyplomu, apostille, tłumaczenie apostille

Dodatkowe informacje

Uczelnia jako jedna z pierwszych w Polsce, a pierwsza na Dolnym Śląsku, rozpoczęła szkolenia podyplomowe dla tej grupy kadry zarządzającej. Pierwsza edycja studiów zrealizowana została we Wrocławiu w roku akademickim 1993/94. Ubiegłoroczna edycja była już 28.  Równocześnie mamy nadzieję uruchomić  kolejną - 11 już edycję w Białymstoku.

W studiach ZiFwOZ uczestniczyło już ponad 1500 osób.

Studia podyplomowe „ZARZĄDZANIE I FINANSE W OCHRONIE ZDROWIA” posiadają AKTUALNY CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY nadany przez STOWORZYSZENIE MENEDŻERÓW OCHRONY ZDROWIA (STOMOZ) świadczący o wysokiej jakości studiów.

W czasie trwania studiów organizowane są konferencje naukowo-szkoleniowe, w których mogą wziąć udział Słuchacze studiów podyplomowych (wobec nich stosowane są preferencyjne ceny) poprzez co mają zapewniony dostęp do najbardziej aktualnej problematyki związanej z ochroną zdrowia. W ramach konferencji uczestnicy mają możliwość wygłoszenia własnych referatów, które następnie są publikowane w recenzowanych książkach- Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto