Organizacja i zarządzanie uczelnią (studia zamknięte dla pracowników UEW, edycja 1)

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
17.11.2018 r.
Studia uruchomione
Kontakt
Magdalena Idzikowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Studia podyplomowe realizowane w ramach projektu PORTAL - Zintegrowany Program rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu organizacji i zarządzania w uczelni wyższej z uwzględnieniem wieloaspektowych uwarunkowań szkolnictwa wyższego, przy wykorzystaniu praktycznych przykładów i studiów przypadku. Studia są adresowane dla kadry kierowniczej i pracowników administracji. W toku studiów słuchacze zdobywają kwalifikacje dotyczące zastosowania różnorodnych instrumentów do rozbudowy i doskonalenia efektywnego systemu zarządzania w strukturach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Studia uwzględniają uwarunkowania prawne, organizacyjne, finansowe, projektowe oraz odnoszące się do kompetencji miękkich.

Adresaci

W studiach będą uczestniczyć pracownicy różnych komórek organizacyjnych uczelni. Dzięki temu będzie można uzyskać synergiczny efekt wymiany doświadczeń. Efekty tego rodzaju kształcenia zostaną wykorzystane na rzecz uczelni, ponieważ uczestnicy w ramach projektu końcowego wypracują rozwiązania dotyczące ich obszarów zawodowych i usprawniające funkcjonowanie UE jako całości. Studia dadzą możliwość wypracowania praktycznych możliwości wdrażania i rozwijania procedur doskonalenia organizacji i zarządzania UE w sposób ukierunkowany na realizację jej celów strategicznych.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu
1. Rola, cele i zadania uczelni w rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
2. Organizacja uczelni - od struktur funkcjonalnych do macierzowych
3. Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania uczelnią
4. System rachunkowości a potrzeby informacyjne kadry menedżerskiej
5. Architektura systemu sprawozdawczości i raportowania finansowego
6. Rachunek kosztów w procesie oceny i planowania działalności uczelni
7. Controllingowa koncepcja sterowania wynikami uczelni
8. Strukturyzacja budżetów przychodów i kosztów uczelni - ujęcie organizacyjne i projektowe
9. Ocena procesów inwestycyjnych w zarządzaniu uczelnią
10. Zarządzanie zespołem i pracą w zespołach na uczelni
11. Negocjacje wewnątrzorganizacyjne i międzyroganizacyjne jako stały element procesu zarządzania uczelnią
12. Efektywna komunikacja na uczelni - organizacja, metody, techniki
13. Otoczenie prawne uczelni
14. Wpływ Ustawy o szkolnictwie wyższym na funkcjonowanie uczelni
15. Wpływ prawa pracy na funkcjonowanie uczelni
16. Prawo zamówień publicznych a sprawność funkcjonowania uczelni
17. Metodyki zarządzania projektami
18. Zarządzanie projektami dydaktycznymi i naukowymi na uczelni
19. Przedsiębiorczość akademicka i start-upy
20. Egzamin końcowy

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecność na zajęciach (80%)
 • egzamin końcowy i prezentacja projektu

Organizacja studiów

 • studia są organizowane na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu co 2-3 tygodnie w godz. 9.00-16.00

Kadra dydaktyczna

 • doświadczeni najlepsi pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego
 • zaproszeni eksperci z zakresu zarządzania uczelnią

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Kontakt i zapisy

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

Zgłoszenia na studia należy dokonywać po zalogowaniu do systemu (na dole strony formularz zgłoszeniowy)

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-11-08

Termin uruchomienia studiów: 2018-11-17

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia / an application for studies
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) / an application form (attachment no 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3) / the declaration of coverage of costs (individual or from an employer - attachment no 2 or no 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia / an extract of a diploma + copy
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) / the copy of an identity card (two pages)

Dodatkowe informacje

logo_fe_wiedza_edukacja_rozwoj_rgb_1znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_rgbeu_efs_rgb_1


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto