edycja 5 (edycja 5)

online__19_

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
13.10.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
6 900,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Studia organizowane są we współpracy z Capgemini Software Solutions Center we Wrocławiu. Celem studiów jest zapoznanie uczestników z możliwościami rozwoju systemu SAP ERP przy wykorzystaniu środowiska rozwojowego ABAP. Studia dedykowane są zarówno praktykom, konsultantom, którzy chcieliby poszerzyć swoje umiejętności o kompetencje programistyczne i rozwojowe, a także początkującym użytkownikom SAP ERP. Program studiów charakteryzuje się rosnącym poziomem zaawansowania przekazywanych treści i ukierunkowany jest na kompleksową prezentację wiedzy dotyczącej rozwoju systemu. Oprócz podstaw programowania w języku ABAP uczestnicy studiów będą także mieli możliwość poznania takich narzędzi jak: rozszerzenia User-Exit, BAPI, Badi, iDOC, Smartforms. W programie zajęć znajdują się również laboratoria związane z programowaniem dialogowym oraz podstawami rozwoju SAP S/4 HANA. Podsumowaniem kursu będą zajęcia opisujące wybrane problemy zarządzania projektami rozwojowymi SAP. Każdy uczestnik studiów, w czasie ich trwania, będzie miał nieograniczony zdalny dostęp do systemu SAP ERP.
Zajęcia będą prowadzone przede wszystkim przez praktyków, pracowników firm wdrożeniowych z wieloletnim doświadczeniem w obszarze rozwoju systemu SAP ERP. Po ukończeniu studiów oraz zaliczeniu egzaminu końcowego słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zakres merytoryczny zajęć związanych z programowaniem w języku ABAP został opracowany pod kątem wymagań egzaminu certyfikacyjnego SAP Certified Development Associate - ABAP with SAP NetWeaver 7.31.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 180 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. SAP ERP – podstawy funkcjonowania 4
2. Finanse w SAP ERP 8
3. Logistyka w SAP ERP 16
4. Kadry i płace w SAP ERP 8
5. Podstawy programowania w języku ABAP 24
6. Modyfikacje i rozszerzenia w SAP ERP 24
7. Wydruki w SAP ERP 8
8. Programowanie dialogowe w języku ABAP 16
9. Zaawansowane techniki programistyczne w języku ABAP 8
10. Programowanie obiektowe w języku ABAP 16
11. Zaawansowana sprawozdawczość w finansach i logistyce SAP ERP 24
12. Zarządzanie projektami informatycznymi SAP 8
13. Podstawy rozwoju SAP S/4 HANA 16
14. Egzamin końcowy 0
RAZEM 180

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Studia kończą się egzaminem spawdzającym wiedzę i umiejętności praktyczne związane z rozwojem systemu SAP ERP.

Organizacja studiów

Studia prowadzone są w języku polskim. Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (od godziny 9:00 do 16:00). Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów. Słuchacze otrzymują indeksy ze zdjęciem, w których prowadzący dokonują zaliczeń poszczególnych przedmiotów. Studia obsługiwane będą przez platformę internetową, na której zamieszczane będą materiały dydaktyczne i dodatkowe źródła informacji.

Kadra dydaktyczna

Studia organizowane są we współpracy z Capgemini Software Solutions Center we Wrocławiu. Zajęcia prowadzone będą wyłącznie przez praktyków, konsultantów i programistów ABAP z wieloletnim doświadczeniem projektowym. Aktywny udział w procesie dydaktycznym zapowiedziało także kilka innych firm specjalizujących się w rozwoju systemu SAP ERP.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Dariusz Wawrzyniak, prof. UEW
tel. 71 36 80 355
e-mail: dariusz.wawrzyniak@ue.wroc.pl
pok. 410, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Dariusz Wawrzyniak, prof. UEW
tel. 71 36 80 355
e-mail: dariusz.wawrzyniak@ue.wroc.pl
pok. 410, bud. Z

Cena

6900 PLN

Cena studiów to 6900 PLN.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu studiów, wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu się na własnym profilu (login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Proszę nie dokonywać wpłat przed otrzymaniem takiej informacji.

Kontakt i zapisy

Wszelkich informacji na temat studiów udziela dr hab. Dariusz Wawrzyniak, Prof. UE (dariusz.wawrzyniak@ue.wroc.pl)

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć, jak wyżej, najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-11-10

Termin uruchomienia studiów: 2018-10-13

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne i/lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich do wglądu + kserokopia tego dokumentu, do potwierdzenia za zgodność z oryginałem
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • Obcokrajowcy z UE oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni, składają dodatkowo: http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html

Dodatkowe informacjeZapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto