Komunikacja korporacyjna i public relations (edycja 6)

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
3 800,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

PLANOWANY TERMIN URUCHOMIENIA STUDIÓW: LUTY 2019 r.

Studia podyplomowe „Komunikacja korporacyjna i public relations” będą poszerzoną kontynuacją studiów podyplomowych „Public relations”.

Celem Studium jest przekazanie wiedzy z różnych obszarów komunikacji społecznej i public relations wraz z narzędziami do jej praktycznego stosowania. Znaczna część zajęć będzie prowadzona przy użyciu aktywnych form dydaktycznych, takich jak studia przypadków i ćwiczenia praktyczne, aby wykształcić umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą w praktyce. Podczas Studium Słuchacze uzyskają: •wiedzę na temat mechanizmów i modeli komunikacji korporacyjnej, modeli i instrumentów tej komunikacji z podkreśleniem specyfiki public relations, •wiedzę na temat wizerunku i tożsamości organizacji oraz ich wpływu na markę i pozycję przedsiębiorstwa na rynku, •wiedzę na temat metod i narzędzi komunikacji korporacyjnej i public relations dostosowanych do charakteru podmiotu rynku i sytuacji rynkowej, •umiejętność formułowania strategii wizerunkowej danej organizacji, •umiejętność sprawnego komunikowania się z różnymi podmiotami otoczenia organizacji.

Adresaci

Studia podyplomowe "Komunikacja korporacyjna i public relations" przeznaczone są dla osób zajmujących się komunikacją korporacyjną i działaniami w zakresie public relations, a także tych wszystkich, którzy dostrzegają potrzebę kreowania pozytywnego wizerunku swojej firmy, organizacji czy instytucji, a także dla chcących poszerzyć swoją wiedzę w tym obszarze.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 204 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Psychologia relacji społecznych 8
2. Wprowadzenie do public relations i komunikacji korporacyjnej 6
3. Corporate identity 8
4. Organizacja i zarządzanie sferą public relations w firmie 8
5. Media relations 8
6. Kreowanie wizerunku w mediach - warsztaty 10
7. Pisanie i redagowanie tekstów oficjalnych i medialnych - warsztaty 6
8. Manipulacje medialne i czarny PR 8
9. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi 12
10. Komunikacja wewnętrzna 12
11. Narzędzia komunikacji korporacyjnej w Internecie 8
12. Media społecznościowe 8
13. Relacje z inwestorami 8
14. Sponsoring i organizacja wydarzeń 12
15. Lobbing 6
16. Kreowanie wizerunku pracodawcy 6
17. Programy i kampanie społeczne - warsztaty 12
18. Prezentacje i wystąpienia publiczne - warsztaty 6
19. Emisja głosu - warsztaty 6
20. Trening kreatywności - warsztat 6
21. Badania i pomiar wizerunku 8
22. Public relations w instytucjach non profit i w polityce 10
23. Public relations w instytucjach finansowych 8
24. Zarządzanie komunikacją w przestrzeni międzykulturowej 8
25. Foundrising I wolontariat 6
RAZEM 204

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • warunkiem pozytywnego ukończenia studiów i uzyskania świadectwa jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminu końcowego.

Organizacja studiów

Studia trwają 2 semestry.

 • zjazdy są z reguły co 2 tygodnie w soboty i w niedziele.
 • zajęcia zazwyczaj trwają od 8.00 do około 16:00
 • Uczestnicy Studiów mogą korzystać z zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej oraz biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego.

Kadra dydaktyczna

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Prowadzącymi około połowę przedmiotów, w tym prawie wszystkie zajęcia warsztatowe, są również cenieni przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji, na co dzień odpowiadający za komunikację korporacyjną i public relations a także dziennikarze telewizyjni, radiowi i prasowi oraz pracownicy agencji PR

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Paweł Waniowski, prof. UE
tel. 602677330
e-mail: pawiwan1@wp.pl
pok. 12B, bud. B

Cena

3800 PLN

Odpłatność może być rozłożona na dwie raty po 1900 zł za semestr, płatne w określonych terminach. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustalenia większej {niż przewidziana powyżej} ilości rat. Podanie o rozłożenie płatności na raty należy wówczas złożyć przed rozpoczęciem studiów.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

mgr Agnieszka Łazikowska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-11-30

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane:
 • oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA
 • tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • apostille
 • tłumaczenie apostille

Dodatkowe informacje

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zapisów na platformie internetowej.

Dodatkowych informacji o studiach udziela Kierownik Studiów, dr hab. Paweł Waniowski, prof. UE:

mail: pawiwan1@wp.pl

telefon: +48 602 677 330


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto