IOD - Inspektor ochrony danych osobowych. Zarządzanie ochroną informacji w firmie (edycja 1)

online__24_


Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
27.10.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
4 450,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Studia składają się z zajęć praktycznych, warsztatów i wykładów, kształtujących i rozwijających umiejętności Słuchaczy w dziedzinie zastosowania zasad bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych i informacji. Podstawą ich realizacji jest ustawa o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do profesjonalnej działalności w obszarze ochrony danych osobowych bez względu na miejsce i rodzaj prowadzonej działalności zawodowej, poprzez unikatowe połączenie zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego. Słuchacze poznają dobre praktyki i rekomendowane metody ochrony danych osobowych, zdobędą wiedzę z zakresu nowych rozwiązań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, będą potrafil posługiwać się wybranymi narzędziami informatycznymi, metodami i wytycznymi wspierającymi bezpieczeństwo systemów informacyjnych w firmie i w życiu prywatnym, nauczą się wybierać, wdrażać i rekomendować klientom optymalne rozwiązania dla zapewnienia ochrony danych i bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwach i dla osób prywatnych

Adresaci

Studia adresowane są w szczególności do pracowników odpowiedzialnych w firmach za ochronę danych osobowych lub bezpieczeństwo teleinformatyczne, pracowników kadr, księgowości, marketingu, sprzedaży, działu prawnego czy biura bezpieczeństwa, a także do osób realizujących między departamentowe projekty IT lub wykorzystujących techniki informacyjne w różnych obszarach firmy. Słuchacze odbędą ćwiczenia praktyczne, podczas których nauczą się wykorzystywać pozyskaną wiedzę w praktyce, wybierać i rekomendować optymalne rozwiązania dla zapewnienia ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w swoich miejscach pracy i w życiu prywatnym. Po ukończeniu studiów Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Ochrona danych osobowych – zasady przetwarzania i podstawy prawne 24
2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO 20
3. Obowiązki ustawowe administratora danych osobowych 20
4. Internet jako źródło danych i ochrona danych osobowych w Internecie 8
5. Podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem informacji 8
6. Ochrona danych osobowych w stosunku pracy i innych formach zatrudnienia 16
7. Społeczne i psychologiczne aspekty bezpieczeństwa informacji oraz komunikacja ukierunkowana na ochronę danych osobowych 16
8. Rola i zadania IOD w ochronie danych osobowych 24
9. Ocena zagrożeń, proces decyzyjny i problemy ryzyka 16
10. Konsultacje menedżerskie i egzamin końcowy 8
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Uczestnicy Studium otrzymują na zakończenie świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z wykazem przedmiotów i oceną ogólną. Świadectwo jest wyrazem uaktualnienia i pogłębiania wiadomości, podniesienia kwalifikacji i przekwalifikowania. Warunkiem zaliczania Studiów jest: • obecności na zajęciach (wymagane jest 80% obecności), • egzamin końcowy w formie testu

Organizacja studiów

Studia zorganizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Zajęcia odbywać się będą w soboty i w niedziele (co 2 tygodnie), w godzinach 9.00-16.00. Słuchacze otrzymają szczegółowy harmonogram zajęć przed pierwszym zjazdem. W trakcie Studiów Uczestnikom przekazane zostaną materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej oraz część materiałów w wersji drukowanej.

Kadra dydaktyczna

Pracownicy UE we Wrocławiu Praktycy – aktywni zawodowo trenerzy biznesu,specjaliści i eksperci posiadający praktyczne doświadczenie w doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilno-prawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Aleksander Binsztok
tel. 71 36 80 511, 602 717 555
e-mail: aleksander.binsztok@ue.wroc.pl
pok. 603, bud. Z

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Kazimierz Perechuda
tel. 71 36 80 655
e-mail: kazimierz.perechuda@ue.wroc.pl
pok. 713, bud. Z

Cena

4450 PLN

Odpłatność może być rozłożona na dwie raty po 2 225,00 zł za semestr, płatne w określonych terminach. Pierwsza rata będzie płatna do 27 października 2018 r,druga rata do 28 lutego 2019r. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustalenia większej {niż przewidziana powyżej} ilości rat.
Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia). Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4 godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć, jak wyżej, najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-11-15

Termin uruchomienia studiów: 2018-10-27

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne i/lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich do wglądu + kserokopia tego dokumentu, do potwierdzenia za zgodność z oryginałem
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

Dodatkowe informacje

Terminy zjazdów -  II semestr 2018/2019

1. 02.03.2019

    03.03.2019

2. 09.03.2019

   10.03.2019

3. 23.03.2019

    24.03.2019

4. 06.04.2019

    07.04.2019

5. 27.04.2019

    28.04.2019

6. 11.05.2019

    12.05.2019

Terminy są planowane, ostateczny harmonogram zajęć zostanie podany w 3 tygodniu lutego.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto