Produkcja 4.0 (Industry 4.0) (edycja 1)

online__21_


Semestr letni 2018/2019, zimowy 2019/2020

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
4 450,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Studia składają się z zajęć praktycznych, warsztatów i wykładów, kształtujących i rozwijających umiejętności Słuchaczy w zakresie kształowania procesów produkcyjnych i liderowania we współczesnych uwarunkowaniach gospodarki europejskiej i światowej. Udział w zajęciach nie tylko rozwija kompetencje merytoryczne Słuchaczy, ale również silnie wpływa na osobisty Ich rozwój. Program został opracowany dla osób, które pragną poszerzać wiedzę praktyczną z zakresu Przemysłu 4.0 i chcą stosować innowacyjne rozwiązania w obszarze zarządzania produkcją, skutecznie porozumiewać się z innymi i efektywnie zorganizować pracę własną i całego zespołu opierając się na pracy projektowej. Niezbędna wiedza teoretyczna z zakresu negocjacji, komunikacji, ekonomii, HR, bezpieczeństwa, Agile Company, zarządzania talentami czy digitalizacji wzmocniona zostanie gruntownie przeprowadzonym treningiem praktycznym. Słuchacze odbędą ćwiczenia z zakresu analizy finansowej, metod skutecznej realizacji projektów czy budowania zespołów.

Adresaci

Studia adresowane są w szczególności do menedżerów, dyrektorów zarządzających, osób odpowiedzialnych za rozwój pracowników w firmie i mających kontakt z klientem.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 144 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Industry 4.0 - pojęcie, strategie i wpływ na zarządzanie 36
2. Analiza finansowa i realizacja budżetu firmy z perspektywy menedżerskiej 8
3. Praktyki mediacyjne i negocjacyjne 20
4. Agile Company – zwinne przedsiębiorstwa 16
5. Mapowanie i optymalizacja procesów na przykładzie Notacji BPMN 8
6. Cyberbezpieczeństwo i wywiad gospodarczy 10
7. Digitalizacja 16
8. Podstawy Six Sigma i Kaizen w nowej perspektywie 10
9. Kompetencje 4.0 12
10. Konsultacje menedżerskie i egzamin końcowy 8
RAZEM 144

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Uczestnicy Studium otrzymują na zakończenie świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z wykazem przedmiotów i oceną ogólną. Świadectwo jest wyrazem uaktualnienia i pogłębiania wiadomości, podniesienia kwalifikacji i przekwalifikowania. Warunkiem zaliczania Studiów jest: • obecności na zajęciach (wymagane jest 70% obecności), • egzamin końcowy w formie testu

Organizacja studiów

Studia zorganizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Zajęcia odbywać się będą w soboty i w niedziele (co 2 tygodnie). Słuchacze otrzymają szczegółowy harmonogram zajęć przed pierwszym zjazdem. W trakcie Studiów Uczestnikom przekazane zostaną materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej oraz część materiałów w wersji drukowanej.

Kadra dydaktyczna

Pracownicy UE we Wrocławiu Praktycy – aktywni zawodowo trenerzy biznesu, menedżerowie, osoby zajmujące się zarządzaniem produkcją w korporacjach, specjaliści i eksperci posiadający wiedzę techniczną jak realizować prace planistyczne skupiając się na dobrych praktykach ułatwiających zrozumienie wielu interakcji zachodzących na styku różnych działów, wskazując na konkretnych przykładach kierunki rozwoju.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Aleksander Binsztok
tel. 71 36 80 511, 602 717 555
e-mail: aleksander.binsztok@ue.wroc.pl
pok. 603, bud. Z

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Kazimierz Perechuda
tel. 71 36 80 655
e-mail: kazimierz.perechuda@ue.wroc.pl
pok. 713, bud. Z

Cena

4450 PLN

Odpłatność może być rozłożona na dwie raty po 2 225 zł za semestr, płatne w określonych terminach.W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustalenia większej {niż przewidziana powyżej} ilości rat.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia). Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Kierownik Studiów: dr Aleksander Binsztok tel. kom.: 602 717 555 tel. służb.: 71 36 80 511 e-mail: aleksander.binsztok@ue.wroc.pl

Koordynator Studiów: Agnieszka Ficnerska tel. kom.: 882 714 330 e-mail: biuro@binsztok.pl

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć, jak wyżej, najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2019-01-31

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne i/lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich do wglądu + kserokopia tego dokumentu, do potwierdzenia za zgodność z oryginałem
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • Obcokrajowcy z UE oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni, składają dodatkowo: http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html

Dodatkowe informacjeZapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto