MEDIATOR (Master of Business Mediation) (edycja 12)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
23.11.2018 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
24.11.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
4 490,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Studia podyplomowe "Mediator (Master of Business Mediation)" mają za zadanie przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu mediatora w sporach cywilnych i gospodarczych. Absolwenci posiądą praktyczną wiedzę związaną z wykonywaniem nowego zawodu w polskiej gospodarce. Niezbędna wiedza teoretyczna z zakresu psychologii, komunikacji, ekonomii i prawa, wzmocniona zostanie gruntownie przeprowadzonym treningiem praktycznym mediacji oraz przewodnikiem po zawodzie i postępowaniu mediatora.

Adresaci

Studia adresowane są przede wszystkim do osób, które chcą zająć się praktycznym rozwiązywaniem: • sporów gospodarczych (np. na niwie firma – firma, zarząd organizacji – związki zawodowe, pracownik - pracownik, klient – firma itd.), • konfliktów szkolnych (mediacje rówieśnicze), • spraw na gruncie cywilnym (np. mediacje rodzinne i przedrozwodowe), • problemów w sprawach karnych (np. w obszarze strat moralnych u pokrzywdzonych).

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Psychologia w mediacjach 24
2. Komunikacja w mediacjach 16
3. Techniki perswazyjne i manipulacje a prowadzenie mediacji 8
4. Podstawowe zagadnienia prawne w mediacjach 8
5. Podstawy prawa cywilnego i materialnego w mediacjach 16
6. Mediacje w sprawach karnych i nieletnich 8
7. Mediacje w sprawach gospodarczych i z zakresu prawa pracy 20
8. Podstawy procedury cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem postępowania mediacyjnego 4
9. Mediacje w prawie rodzinnym 4
10. Teoria i praktyka mediacji 40
11. Konsultacje mediacyjne i egzamin końcowy 12
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Uczestnicy Studium otrzymują na zakończenie świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z wykazem przedmiotów i oceną ogólną. Świadectwo jest wyrazem uaktualnienia i pogłębiania wiadomości, podniesienia kwalifikacji i przekwalifikowania. Ponadto najlepsi słuchacze będą wpisani na stałą listę mediatorów oraz zaproszeni do współpracy w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym i Polubownym. Warunkiem zaliczania Studiów jest: • obecności na zajęciach (wymagane jest 70% obecności) • .egzamin końcowy w formie testu

Organizacja studiów

Studia zorganizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Zajęcia odbywać się będą w soboty i w niedziele (co 2 tygodnie). Słuchacze otrzymają szczegółowy harmonogram zajęć przed pierwszym zjazdem. W trakcie Studiów Uczestnikom przekazane zostaną materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej oraz część materiałów w wersji drukowanej.

Kadra dydaktyczna

Z uwagi na praktyczny charakter zajęć grono wykładowców-teoretyków ograniczone zostało do absolutnego minimum. W związku z czym wśród Prowadzących zajęcia znaleźli się wybitni mediatorzy (gł. gospodarczy i rodzinni) piastujące wysokie stanowiska w ogólnopolskich stowarzyszeniach mediatorów, sędziowie dolnośląskich sądów okręgowych i rejonowych, biegli psychologowie sądowi, czynni zawodowo negocjatorzy oraz trenerzy biznesu.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Aleksander Binsztok
tel. 71 36 80 511, 602 717 555
e-mail: aleksander.binsztok@ue.wroc.pl
pok. 603, bud. Z

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Kazimierz Perechuda
tel. 71 36 80 655
e-mail: kazimierz.perechuda@ue.wroc.pl
pok. 713, bud. Z

Cena

4490 PLN

Odpłatność może być rozłożona na dwie raty po 2 245,00 zł za semestr, płatne w określonych terminach. Pierwsza rata będzie płatna do 27 października 2018 r druga rata do 28 lutego 2019r. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustalenia większej {niż przewidziana powyżej} ilości rat.
Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia). Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć, jak wyżej, najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Kierownik Studiów: dr Aleksander Binsztok tel. kom.: 602 717 555 tel. służb.: 71 36 80 511 e-mail: aleksander.binsztok@ue.wroc.pl

Koordynator Studiów: Agnieszka Ficnerska tel. 882 714 330 e-mail: biuro@binsztok.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-11-23

Termin uruchomienia studiów: 2018-11-24

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne i/lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich do wglądu + kserokopia tego dokumentu, do potwierdzenia za zgodność z oryginałem
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Obcokrajowcy z UE oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni, składają dodatkowo: http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html

Dodatkowe informacje

  Terminy zjazdów -  II semestr 2018/2019

  1. 02.03.2019

      03.03.2019

  2. 09.03.2019

     10.03.2019

  3. 23.03.2019

      24.03.2019

  4. 06.04.2019

      07.04.2019

  5. 27.04.2019

      28.04.2019

  6. 11.05.2019

      12.05.2019

  Terminy są planowane, ostateczny harmonogram zajęć zostanie podany w 3 tygodniu lutego.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto