Lider pozytywnych zmian (Leader of the positive changes, edycja 2)

online__21_


Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
4 950,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Studia przygotowują Absolwentów do zarządzania strategicznego. Absolwent zdobywa umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami, skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Jest przygotowany do wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej, przejmuje inicjatywę w podejmowanych działaniach i poszukiwaniu sposobów ich wykonywania, radzi sobie z trudnościami w podejmowaniu decyzji i jest zdolny do ponoszenia ryzyka i zarządzania nim w realizowanych projektach.

Adresaci

Program studiów pt.: „Llider Pozytywnych Zmian (Leader of the Positive Changes)” został opracowany dla grupy celowo dobranych osób, kadry zarządzającej dużych firm, na co dzień odpowiadających za realizowanie postawionych przed przedsiębiorstwem/firmą celów strategicznych a w szczególności: menedżerów, dyrektorów zarządzających, kierowników zespołów oraz osoby odpowiedzialne za rozwój pracowników w organizacji i mające kontakt z klientem.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 144 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Efektywne zarządzanie zespołem 12
2. Społeczne kompetencje menedżerskie 24
3. Rozwój osobisty przywódcy 12
4. Strategia firmy a działania menedżerskie 16
5. Zarządzanie zmianą w warunkach niepewności 20
6. Nowoczesne technologie a kreowanie wizerunku firmy i menedżera 8
7. Pozytywna perswazja i obrona przed manipulacjami w kierowaniu zespołem 12
8. Etyka i filozofia zarządzania odpowiedzialnego menedżera 24
9. Seminarium przygotowujące do egzaminu końcowego 12
10. Egzamin końcowy 4
RAZEM 144

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Uczestnicy Studium otrzymują na zakończenie świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z wykazem przedmiotów i oceną ogólną. Świadectwo jest wyrazem uaktualnienia i pogłębiania wiadomości, podniesienia kwalifikacji i przekwalifikowania. Warunkiem zaliczania Studiów jest: • obecności na zajęciach (wymagane jest 70% obecności), •egzamin końcowy.

Organizacja studiów

Studia zorganizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Zajęcia odbywać się będą w soboty i w niedziele (co 2 tygodnie). Słuchacze otrzymają szczegółowy harmonogram zajęć przed pierwszym zjazdem. W trakcie Studiów Uczestnikom przekazane zostaną materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej oraz część materiałów w wersji drukowanej.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone będą przez najlepszych wykładowców akademickich oraz trenerów biznesu – coachów, psychologów, mediatorów i ekspertów w dziedzinie zarządzania, marketingu, prawa i finansów

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Aleksander Binsztok
tel. 71 36 80 511, 602 717 555
e-mail: aleksander.binsztok@ue.wroc.pl
pok. 603, bud. Z

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Kazimierz Perechuda
tel. 71 36 80 655
e-mail: kazimierz.perechuda@ue.wroc.pl
pok. 713, bud. Z

Cena

4950 PLN

Odpłatność może być rozłożona na dwie raty po 2 475,00 zł za semestr, płatne w określonych terminach. Pierwsza rata będzie płatna do 27 października 2018 r,druga rata do 28 lutego 2019r. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustalenia większej {niż przewidziana powyżej} ilości rat.
Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia). Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć, jak wyżej, najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-10-20

Termin uruchomienia studiów: 2018-10-27

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne i/lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • 2 zdjęcia – mały format, jak do dowodu lub paszportu
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich do wglądu + kserokopia tego dokumentu, do potwierdzenia za zgodność z oryginałem
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • Obcokrajowcy z UE oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni, składają dodatkowo: http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html

Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto