Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne (edycja 5)

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
27.10.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
3 600,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy pogłębionej teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zamówień publicznych i partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP) . Wiedza ta jest niezbędna do podejmowania decyzji dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, szacowania jego wartości, wyboru trybu zamówień publicznych: klasycznych oraz sektorowych i przeprowadzania procedury i realizacji zamówień publicznych Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) wymagają wyznaczania strategicznych celów i podejmowania decyzji zarówno bieżących jak i długookresowych w warunkach zmieniającego się otoczenia prawnego i gospodarczego. Zintegrowana wiedza ekonomiczna i prawna z obszaru zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego ma umożliwić sprawną i efektywna realizację zamówień publicznych i projektów PPP.

Adresaci

Studia są skierowane do przedstawicieli sektora publicznego ( administracji rządowej i samorządowej) czyli zamawiających, sektora prywatnego, a więc – wykonawców oraz wszystkich, którzy chcą zdobyć i/lub pogłębić wiedzę dotyczącą funkcjonowania systemu zamówień publicznych oraz współpracy podmiotów publicznych i prywatnych w formule PPP.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 168 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do ekonomii sektora publicznego 4
2. Regulacje prawne zamówień publicznych i PPP w Polsce i UE 8
3. Wybrane aspekty finansów publicznych (źródła i zasady finansowania zamówień publicznych i PPP, aspekty podatkowe, budżet zadaniowy, dług publiczny) 16
4. Zasady systemu zamówień publicznych 4
5. Klasyczne zamówienia publiczne na dostawy i usługi -1 16
6. Klasyczne zamówienia publiczne na dostawy i usługi -2 /Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ/ 16
7. Klasyczne zamówienia publiczne na roboty budowlane / tryby, procedury, SIWZ/ 24
8. Zamówienia sektorowe 4
9. Aukcje, licytacje elektroniczne w zamówieniach publicznych 4
10. Elektroniczne środki komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, /JEDZ/ Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 8
11. Wprowadzenie do Partnerstwa Publiczno-Prywatnego /PPP/ 4
12. Modele Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 8
13. Przygotowanie projektu PPP 16
14. Finansowanie projektów PPP. Analiza ekonomiczno-finansowa PPP 14
15. Realizacja projektów PPP 12
16. Aspekty społeczne i kryteria środowiskowe w zamówieniach publicznych i PPP 4
17. Etyczne aspekty zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego 4
18. Egzamin końcowy 2
RAZEM 168

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Obecność na zajęciach (wymagane 80 % obecności) Egzamin końcowy w formie testu pisemnego sprawdzający opanowanie wiedzę i umiejętności obejmujący materiał.

Organizacja studiów

  • studia trwają 2 semestry,
  • zjazdy są z reguły co 2 tygodnie w soboty i w niedziele;
  • przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 r.

Kadra dydaktyczna

Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; praktycy - specjaliści w zakresie zamówień publicznych.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska
e-mail: grazyna.wrzeszcz-kaminska@ue.wroc.pl

Cena

3600 PLN

Płatność w całości lub w 2 ratach.
Istnieje możliwość dokonywania wpłat w większej liczbie rat - na wniosek słuchacza.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

mgr Agnieszka Łazikowska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-10-20

Termin uruchomienia studiów: 2018-10-27

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych + kserokopia
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane:
  • oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA, tłumaczenie przysięgłe dyplomu.

Dodatkowe informacje


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny kontaktu:

poniedziałek - piątek 
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto