Master of Lean Management (edycja 1)

online__24_


Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
15.09.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
6 900,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Strona WWW: www.msp.ue.wroc.pl

Cele i charakterystyka studiów

alt text

Informacje o studiach i bieżącej rekrutacji:
e-mail: marek.krasinski@ue.wroc.pl
tel. +48 601 750 799

Zapraszamy Państwa do najnowszego i najbardziej unikalnego projektu szkoleniowego w Polsce, którym są Studia Podyplomowe Master of Lean Management. Na podstawie naszych doświadczeń wiemy, że prawdziwy i dobry Lean Manager musi odznaczać się Mistrzostwem w pięciu głównych obszarach:

 1. Mistrzostwo w znajomości narzędzi lean
 2. Mistrzostwo w strategii lean
 3. Mistrzostwo w uczeniu się i uniwersalnym zarządzaniu
 4. Mistrzostwo w rozwoju kapitału ludzkiego
 5. Mistrzostwo w tworzeniu struktur lean.

Mistrzostwo w znajomości narzędzi lean można osiągnąć poprzez szkolenia (wewnętrzne w firmach lub otwarte prowadzone przez najlepsze firmy szkoleniowe), jak również poprzez studia Lean Management – Menedżerskie Studia Podyplomowe. Osoby odznaczające się Mistrzostwem w znajomości narzędzi lean z powodzeniem mogą realizować działania leanowe w organizacjach, jednak aby zostać prawdziwym Liderem, Menedżerem, Wizjonerem lean w organizacji, niezbędne jest rozwinięcie szeregu kompetencji miękkich związanych z prowadzeniem ludzi i projektów lean. Właśnie tę lukę wypełniają Studia Podyplomowe Master of Lean Management.

Program studiów składa się z kompleksowych modułów, które rozwijają i doskonalą umiejętności w różnych grupach kompetencji. Moduły prowadzone są przez jednego trenera, a ich układ pozwala na dostarczenie wiedzy, sprawdzenie jej w praktycznym działaniu oraz wyciągnięcie wniosków na podstawie własnych refleksji. W programie zawarte jest także akredytowane przez APMG szkolenie Change Management™ Foundation, a cały program studiów spełnia kryteria certyfikacji Lean Practitioner (jest akredytowany przez PDCA Group).

Poza zajęciami warsztatowymi prowadzonymi we Wrocławiu, program studiów zakłada także sesje wyjazdowe – Warsztaty Leantegration (II zjazd, Czarna Góra), Warsztaty Lean-In-Office na gemba (Lufthansa GBS w Krakowie), Warsztat Genchi Genbutsu (Borg Automotive Zduńska Wola). Podczas pierwszego dnia studiów odbędą się wykłady inspiracyjne Leanspiration prowadzone przez doświadczonych praktyków lean.

Dotychczas nasze studia Lean Management - Menedżerskie Studia Podyplomowe ukończyło ponad 450 osób i WSZYSCY POLECILIBY studia znajomym (dane na podstawie wyników ankiet). Przyjeżdżają do nas Słuchacze ze wszystkich szesnastu województw w Polsce, a także osoby, które mieszkają poza granicami. To świadczy o naszej jakości. Zapraszamy także do zapoznania się z wystawionymi nam przez Słuchaczy referencjami http://msp.ue.wroc.pl/index.php/lean-management/referencje/

Najważniejszymi referencjami dla nas jest jednak fakt, iż nasz zespół został zaproszony do organizacji dedykowanych Studiów Podyplomowych z zakresu Lean Management oraz Six Sigma dla KGHM Polska Miedź S.A. To dla nas wielkie wyróżnienie oraz dowód na najwyższą jakość naszych kierunków.

Studia zostały opracowane w taki sposób, aby zmaksymalizować korzyści dla Słuchaczy. Najważniejsze z nich to:

 • certyfikat Lean Practitioner wystawiany przez PDCA Group,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - jednej z najlepszych uczelni ekonomicznych w kraju,
 • certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia Change Management™ Foundation,
 • certyfikat Audytora 5S wystawiany przez Langas Group,
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez najlepszą kadrę dydaktyków i praktyków lean managementu z wieloletnim doświadczeniem,
 • uczestniczenie w Studiach, których program odpowiada aktualnym potrzebom przedsiębiorstw,
 • możliwość skorzystania z dodatkowej oferty szkoleń dedykowanych tylko Słuchaczom,
 • możliwość nawiązania wielu cennych kontaktów oraz wymiany doświadczeń.

Dodatkowo Słuchacze otrzymują w ramach studiów m.in.:

 • licencjonowane kopie specjalistycznego oprogramowania, m.in. Visio Pro, który jest pomocny m.in. przy tworzeniu map strumienia wartości,
 • dostęp do zasobów bibliotecznych Uniwersytetu,
 • dostęp do światowych baz naukowych, m.in. EBSCO oraz Web of Knowledge,
 • publikacje książkowe związane z zarządzaniem, lean managementem oraz kaizen.

Adresaci

Studia adresowane są do osób, które chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie lean management. Program studiów został ułożony w taki sposób, aby przede wszystkim rozwijać kompetencje przywódcze niezbędne do skutecznego budowania, rozwijania i zarządzania zespołami oraz działaniami lean w organizacjach produkcyjnych, usługowych, a także w jednostkach administracji publicznej.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 156 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Inauguracja studiów 2
MODUŁ: Mistrzostwo w strategii lean - jak zobaczyć niewidoczne?
2. Wykłady "Leanspiration" 6
3. Lean Advanced Problem Solving 8
4. Warsztat Genchi Genbutsu I - Hoshin Kanri i SPC 8
5. Warsztat Genchi Genbutsu II - jak skutecznie obserwować procesy i rozmawiać z ludźmi? 8
MODUŁ: Mistrzostwo w uczeniu się i uniwersalnym zarządzaniu
6. Warsztaty Leantegration 8
7. Warsztat Lean-In-Office na gemba 16
8. International Lean Case Studies 8
9. Konsultacje projektowe 8
MODUŁ: Mistrzostwo w rozwoju kapitału ludzkiego
10. Motywowanie do ciągłego doskonalenia 8
11. Lean z ludźmi i dla ludzi - skuteczne pokonywanie barier podczas implementacji lean 8
12. Train the Lean Trainer 16
13. Training Within Industry TWI 8
MODUŁ: Mistrzostwo w tworzeniu struktur lean
14. Tworzenie modelu wdrożenia lean w organizacji 8
15. Change Management™ Foundation (szkolenie akredytowane) 20
16. Tworzenie kompleksowego systemu komunikacji lean w organizacji 8
17. Organizacja i audyt pracy na gemba (certyfikat Audytora 5S) 8
18. Egzamin Lean Management Practitioner 8
RAZEM 164

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • Obecność na zajęciach (min. 80%)
 • Przygotowanie i prezentacja projektu o charakterze praktycznym.

Aby otrzymać międzynarodowy certyfikat Lean Practitioner konieczne jest zdanie egzaminu na koniec studiów. Aby otrzymać certyfikat "Audytora 5S" konieczne jest zdanie egzaminu na koniec modułu szkoleniowego. Szkolenie akredytowane Change Management™ Foundation przygotowuje do egzaminu Change Management™ Foundation, do którego można przystąpić za dodatkową opłatą (specjalna oferta dla słuchaczy studiów Master of Lean Management).

Organizacja studiów

 • Studia prowadzone są w języku polskim.
 • Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.
 • Zajęcia odbywają się w głównej mierze w salach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jednak część zajęć prowadzona będzie u partnerów studiów, tj. w fabrykach oraz w centrach usług znajdujących się na terenie Polski.
 • W związku z modelem prowadzenia studiów, zjazdy odbywać się będą w dniach sobota-niedziela (w UE Wrocław) lub piątek-sobota (dwie sesje wyjazdowe na gemba).
 • Warsztaty Leantegration odbędą się podczas II zjazdu studiów w okolicach Stronia Śląskiego.
 • Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów.
 • Studia obsługiwane są przez platformę internetową, na której zamieszczane są materiały dydaktyczne i dodatkowe źródła.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną studiów Master of Lean Management stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie lean managementu. Swoje doświadczenie zdobywali pracując w międzynarodowych środowiskach, niejednokrotnie w krajach oddalonych o setki i tysiące kilometrów od Polski. Są to praktycy, pasjonaci i wizjonerzy lean, którzy codziennie zachęcają do życia zgodnego z duchem ciągłego doskonalenia.

Prof. Grzegorz Krzos
Zajęcia na studiach Master of Lean Management: Inauguracja studiów, Egzamin

dr Marek Krasiński
Zajęcia na studiach Master of Lean Management: Inauguracja studiów, Warsztaty Leantegration, International Lean Case Studies, Egzamin

Marek Jagielski
Zajęcia na studiach Master of Lean Management: Lean Advanced Problem Solving, Warsztat Genchi Genbutsu I – Hoshin Kanri i SPC

Małgorzata Głębocka-Szurko
Zajęcia na studiach Master of Lean Management: Motywowanie do ciągłego doskonalenia, Tworzenie kompleksowego systemu komunikacji lean w organizacji

Michał Wolak
Zajęcia na studiach Master of Lean Management: Warsztat Lean-In-Office na gemba, Training Within Industry TWI

Andrzej Biesiada
Zajęcia na studiach Master of Lean Management: Lean z ludźmi i dla ludzi - skuteczne pokonywanie barier podczas implementacji lean

Jan M. Janiszewski
Zajęcia na studiach Master of Lean Management: Warsztaty Leantegration, International Lean Case Studies

Arleta Guzowska-Kusaj
Zajęcia na studiach Master of Lean Management: Train The Lean Trainer

Andrzej Kinastowski
Zajęcia na studiach Master of Lean Management: Warsztat Lean-In-Office na gemba, Tworzenie modelu wdrożenia lean w organizacji

Krzysztof Betker
Zajęcia na studiach Master of Lean Management: Organizacja i audyt pracy na gemba (certyfikat Audytora 5S)

Michał Owczarek
Zajęcia na studiach Master of Lean Management: Warsztat Genchi Genbutsu II - jak skutecznie obserwować procesy i rozmawiać z ludźmi?

Wykłady „Leanspiration” prowadzone są przez zaproszonych uznanych praktyków lean.
Change Management™ Foundation (szkolenie akredytowane) prowadzone jest przez akredytowanego trenera z Inprogress©
Konsultacje projektowe prowadzone są głównie przez dr. Marka Krasińskiego, jednak ze względu na ich charakter (online) mogą być także prowadzone z innymi Trenerami ze studiów.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Marek Krasiński
Katedra Teorii i Organizacji Zarządzania
tel. 601 750 799
e-mail: marek.krasinski@ue.wroc.pl
pok. 810, bud. Z

Cena

6900 PLN

Podstawowa cena studiów to 6 900,00 PLN płatne jednorazowo.

Istnieje także możliwość płatności ratalnej:
2 raty po 3 600,00 PLN
4 raty po 1 900,00 PLN
8 rat po 1 000,00 PLN

W cenie studiów zawarty jest udział we wszystkich zajęciach, także szkolenia akredytowane, egzamin Lean Practitioner oraz egzamin Audytora 5S. Cena studiów obejmuje także udział w wyjeździe "Leantegration" - pobyt, nocleg i wyżywienie.
W cenie studiów nie są zawarte dojazdy na warsztaty (lokalizacje: okolice Stronia Śląskiego, Kraków, Zduńska Wola).

Kontakt i zapisy

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Ze względu na warsztatowy charakter studiów grupa może liczyć około 20 osób.

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w:
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław,
tel. 71 36 80 949, pokój 4
godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html
mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji:
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć, jak wyżej, najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-09-01

Termin uruchomienia studiów: 2018-09-15

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

Dodatkowe informacje

Uwaga, Studia Master of Lean Management są studiami podyplomowymi, na koniec studiów wystawiane jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Studia te nie kończą się stopniem "magistra". 

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany odwiedzanych miejsc lub terminów wyjazdów na warsztaty na "gemba" ze względów na uwarunkowania biznesowe współpracujących z nami przedsiębiorstw. 

Wstępny harmonogram zjazdów zostanie udostępniony niebawem. 


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto