Specjalista do spraw kadr i płac (edycja 5)

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
20.10.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
3 950,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Rozpoczęcie zajęć na studiach w dniach 20-21.10. Szczegółowe informacje zostały przesłane słuchaczom e-mailem.

Dodatkowa rekrutacja - zapisy do momentu, gdy będą wolne miejsca.

Szczegółowe informacje o studiach i rekrutacji u kierownika: tel. 501056723 e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl

Zapraszamy na specjalistyczne studia z zakresu kadr i płac, na których podejmowane są konkretne tematy dotyczące problematyki kadrowej i płacowej. Wybierając kierunek studiów zachęcamy do porównania zakresu tematycznego poszczególnych propozycji i dokonanie wyboru według własnych potrzeb i preferencji.

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu kodeksowych i niekodeksowych form zatrudnienia, obowiązków i praw pracodawcy i pracownika, procedur związanych z zatrudnieniem, naliczaniem wynagrodzeń oraz obciążeń publicznoprawnych, a także wiedzy z zakresu zarządzania kosztami osobowymi. Słuchacze nabędą także umiejętności związane ze stosowaniem odpowiednich regulacji prawnych, zawieraniem i rozwiązywaniem umów, prowadzeniem dokumentacji kadrowej, a ponadto umiejętności naliczania i rozliczania wynagrodzeń, prowadzenia dokumentacji płacowej i sporządzania sprawozdań podatkowych i ubezpieczeniowych, w tym obsługi specjalistycznych programów kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, a także umiejętności interpersonalne.

Adresaci

• kandydaci na stanowiska specjalistów ds. kadr i płac • księgowi poszukujący wiedzy i umiejętności z zakresu kadr i płac • kierownicy i pracownicy działów personalnych • osoby odpowiedzialne za sprawy kadrowe i rozliczanie płac • pracownicy biur rachunkowych odpowiedzialni za sprawy kadrowe i płacowe • kierownicy jednostek i właściciele firm

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Analiza przypadków - naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń 12
2. BHP – regulacje prawne i ich realizacja 4
3. Controlling zasobów ludzkich 8
4. Czas pracy - regulacje kodeksowe i wewnętrzne pracodawcy 8
5. Delegacje krajowe i zagraniczne 4
6. Delegowanie pracowników 4
7. Dokumentacja kadrowa i sprawozdawczość zewnętrzna 4
8. Dokumentacja płacowa i sprawozdawczość do ZUS 8
9. Formy zatrudnienia - regulacje prawne i optymalizacja 4
10. Koszty pracownicze w rachunkowości 8
11. Naliczanie wynagrodzeń 4
12. Obsługa programu kadrowo-płacowego i programu PŁATNIK 16
13. Odpowiedzialność i kontrola instytucjonalna pracodawcy 4
14. Opodatkowanie dochodów osób zatrudnionych 8
15. Opodatkowanie świadczeń na rzecz pracowników 4
16. Przebieg zatrudnienia - obowiązki i prawa pracodawcy i pracownika 4
17. Regulacje wewnętrzne pracodawcy 4
18. Świadczenia socjalne 4
19. Umowy cywilnoprawne - rodzaje i zawieranie umów 8
20. Umowy o pracę - rodzaje, zawieranie i rozwiązywanie umów 12
21. Uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawcy związane z rodzicielstwem 4
22. Urlopy - nabywanie prawa, udzielanie i planowanie 8
23. Warsztaty umiejętności interpersonalnych 8
24. Wynagrodzenie i świadczenia w okresie choroby i macierzyństwa 8
25. Zasady ustalania składek ubezpieczeniowych 8
26. Zatrudnianie obcokrajowców 4
27. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych i PFRON 4
28. Egzamin końcowy 0
29. Odbiór książek 0
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności na zajęciach • egzamin końcowy w formie rozmowy na wybrany temat

Organizacja studiów

• studia są organizowane na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa-trzy tygodnie • słuchacze otrzymują zestaw książek związanych z tematyką studiów

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są przede wszystkim przez praktyków posiadających odpowiednie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne, w tym pracowników działów kadr i płac, pracowników ZUS, urzędów skarbowych we Wrocławiu, doradców podatkowych zatrudnionych w firmach doradczych oraz prowadzących własne kancelarie, a także przez uznanych wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Michał Poszwa
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
tel. 501 056 723
e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl
pok. 513, bud. Z

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Edward Nowak
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
e-mail: edward.nowak@ue.wroc.pl

Cena

3950 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na max 8 rat.
Wzór podania o rozłożenie płatności na raty znajduje się na stronie - dla osób zalogowanych (zapisanych na studia).

Kontakt i zapisy

Dokumenty należy składać osobiście w bud. CKU p. 4, godziny otwarcia: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

lub listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Kontakt w sprawie faktur: mgr Magdalena Barańska e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl tel. 71 36 80 422, pokój 514, bud. Z, Sekretariat Katedry Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Sekretariat czynny: pn-pt. 7.00-14.30

Kontakt do Kierownika studiów: 501056723

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-10-19

Termin uruchomienia studiów: 2018-10-20

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni:
 • Dodatkowo wymagane:
 • -oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA
 • -tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • -apostille
 • -tłumaczenia apostille

Dodatkowe informacje

Uwaga!
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje o studiach u kierownika studiów tel. 501056723.

Terminy zjazdów I semestr:

1. 20-21.10.2018

2. 03-04.11.2018

3. 24-25.11.2018

4. 08-09.12.2018 

5. 19-20.01.2019

6. 02-03.02.2019 

Terminy zjazdów w II semestrze:

1. 23-24.02.

2. 16-17.03.

3. 06-07.04.

4. 27-28.04. 

5. 11-12.05.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto