Rachunkowość - studia podyplomowe dla nieksięgowych (edycja 3)

online__19_

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
20.10.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
3 950,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Rozpoczęcie zajęć na studiach w dniach 20-21.10. Szczegółowe informacje zostały przesłane słuchaczom e-mailem.

Dodatkowy termin rekrutacji - zapisy do momentu, gdy będą wolne miejsca. Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.

Informacje o studiach i rekrutacji u kierownika: tel. 501056723 e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl

Zapraszamy na studia, które od podstaw przygotowują do pracy na stanowiskach księgowych. Podstawą pracy ze słuchaczami jest wyrobienie umiejętności niezbędnych w pracy księgowego, a więc księgowania na kontach, prowadzenia podstawowych rozliczeń i sporządzania sprawozdań. Słuchacze nabywają umiejętności prowadzenia ewidencji za pomocą programu komputerowego. Naszym celem jest przygotowanie absolwentów do pracy w działach księgowych i rozliczeniowych.

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu prowadzenia ewidencji księgowej, sprawozdawczości finansowej, regulacji i organizacji rachunkowości, a także podstawowej wiedzy z zakresu opodatkowania i norm prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Słuchacze nabędą umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdania finansowego oraz dokonywania podstawowych rozliczeń podatkowych. W programie studiów zastosowano warsztaty z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych za pomocą programu finansowo-księgowego, a także wykorzystania oprogramowania w rozliczeniach publicznoprawnych.

Adresaci

• osoby początkujące, które chcą uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, a w szczególności prowadzenia ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej • osoby, które ukończyły studia nieekomomiczne i poszukują systematycznej wiedzy i umiejętności z rachunkowości, prowadzenia ksiąg i podstawowych rozliczeń publicznoprawnych • osoby poszukujące wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości w celu przekwalifikowana oraz zmiany pracy, a także osoby powracające na rynek pracy • osoby, które pracuje na stanowiskach nieksięgowych, ale współpracujące z działami finansowymi oraz partnerami i instytucjami zewnętrznymi • osoby, które chcą uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach w działach księgowych i w biurach rachunkowych • właściciele i zarządzający przedsiębiorstwami poszukujący wiedzy z zakresu organizacji rachunkowości i wykorzystania informacji ksiegowych

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 192 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu
1. Controlling
2. Ewidencja aktywów trwałych
3. Ewidencja materiałów i towarów
4. Ewidencja kapitałów i rezerw
5. Ewidencja produktów gotowych
6. Ewidencja przychodów, kosztów i wyniku finansowego
7. Ewidencja rozrachunków
8. Ewidencja środków pieniężnych, kredytów i aktywów finansowych
9. Opodatkowanie działalności gospodarczej
10. Organizacja ksiąg rachunkowych
11. Podatek dochodowy
12. Podatek od towarów i usług
13. Podstawy ewidencji księgowej
14. Podstawy rachunkowości
15. Prowadzenie ksiąg rachunkowych za pomocą programu FK
16. Prawne regulacje rachunkowości
17. Prawo gospodarcze
18. Rachunek kosztów
19. Rachunkowość podatkowa
20. Rozliczanie składek ubezpieczeniowych
21. Rozliczanie składek ubezpieczeniowych w programie PŁATNIK
22. Sporządzanie sprawozdania finansowego
23. Zawieranie i realizacja umów z kontrahentami
24. Odbiór książek
25. Egzamin końcowy

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności na zajęciach (ok. 80%) • egzamin

Organizacja studiów

• studia są organizowane na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie • słuchacze otrzymują zestaw książek związanych z tematyką studiów

Kadra dydaktyczna

Wykłady i konwersatoria prowadzone są przez uznanych wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz doświadczonych pracowników organów podatkowych, księgowych i doradców podatkowych.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Michał Poszwa
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
tel. 501 056 723
e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl
pok. 513, bud. Z

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Edward Nowak
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
e-mail: edward.nowak@ue.wroc.pl

Cena

3950 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na max 8 rat.
Wzór podania o rozłożenie płatności na raty znajduje się na stronie - dla osób zalogowanych (zapisanych na studia).

Kontakt i zapisy

Dokumenty należy składać osobiście w bud. CKU p. 4, godziny otwarcia: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

lub listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Kontakt w sprawie faktur: mgr Magdalena Barańska e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl tel. 71 36 80 422, pokój 514, bud. Z, Sekretariat Katedry Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Sekretariat czynny: pn-pt. 7.00-14.30

Kontakt do Kierownika studiów: 501056723

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-10-19

Termin uruchomienia studiów: 2018-10-20

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia (wg wzoru)
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich (i kserokopia)
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane:
  • -oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA
  • -tłumaczenie przysięgłe dyplomu
  • -apostille
  • -tłumaczenia apostille

Dodatkowe informacje

O przyjęciu na studia decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń. Złożenie dokumentów oznacza przyjęcie na studia. Po złożeniu dokumentów słuchacze otrzymują listownie informację o dokładnym terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć.


Dodatkowe informacje na temat studiów można uzyskać u kierownika

tel. 501 05 67 23.


Terminy zjazdów I semestr:

1.  20-21.10.2018

2. 03-04.11.2018

3. 24-25.11.2018

4.  15-16.12.2018

5. 19-20.01.2019

6. 26-27.01.2019 

Terminy zjazdów w II sem:

1. 16-17.02 grupa A oraz 23-24.02. grupa B

2. 09-10.03

3. 23-24.03.  

4. 13-14.04. grupa A oraz 27-28.04. grupa B

5. 11-12.05.

6. 25-26.05. 


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto