Doradztwo podatkowe (edycja 7)

online__21_


Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
05.10.2018 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
06.10.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
4 900,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce, celem przygotowania do egzaminów zawodowego na doradcę podatkowego. Aktualizacja wiedzy o bieżących zmianach w obszarze tego systemu w Polsce oraz na świecie. Przekazanie umiejętności prawidłowego stosowania przepisów podatkowych.

RUSZAMY z zajęciami już 6 października br.!

Adresaci

Format studiów został opracowany na potrzeby osób zamierzających zdawać egzamin na doradcę podatkowego lub osób, które pragną usystematyzować lub poszerzyć swoją wiedzę o systemie podatkowym w Polsce.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 192 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Elementy prawa cywilnego i handlowego 6
2. Źródła i wykładnia prawa podatkowego 2
3. Struktura instytucjonalna systemu podatkowego i KAS 8
4. Zobowiązania podatkowe 8
5. Międzynarodowe prawo podatkowe 5
6. Przepisy podatkowe Unii Europejskiej 3
7. Krajowe i międzynarodowe rozliczenia dywidend 4
8. Prawo dewizowe 2
9. Czynności sprawdzające 2
10. Ceny transferowe i porozumienia w sprawie ustalania cen transakcyjnych 8
11. Prawo celne i akcyza 8
12. Podatek VAT i PCC 24
13. Podatek CIT 16
14. Podatek PIT 16
15. Analiza podatkowa 16
16. Podatki lokalne 4
17. Podatek od spadków i darowizn, opłata skarbowa, podatek tonażowy, podatek od gier 4
18. Postępowanie podatkowe 8
19. Kontrola podatkowa i skarbowa 8
20. Postępowanie sądowo - administracyjne 4
21. Odpowiedzialność publiczna i prywatna 4
22. Postępowanie egzekucyjne w administracji 4
23. Prawo karne skarbowe 4
24. Ewidencja podatkowa 4
25. Przygotowywanie pism procesowych 4
26. Rachunkowość 8
27. Wykonywanie zawodu doradcy i etyka zawodowa 6
28. Tajemnica skarbowa i wydawanie zaświadczeń 2
29. Egzamin 0
RAZEM 192

Warunki i sposób zaliczenia studiów

  • obecność na zajęciach (wymagane min. 80% obecności);
  • egzamin końcowy (forma pisemna, zakres przedmiotowy obejmuje zagadnienia poruszane na zajęciach).

Organizacja studiów

Studia organizowane są na Wydziale Nauk Ekonomicznych przez katedrę Finansów. Studia trwają dwa semestry i odbywają się w systemie zaocznym. Zjazdy odbywają się według określonego harmonogramu w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie w godzinach od 9.00 do 16.00. W trakcie studiów przewidujemy 12 zjazdów.

W ramach studiów uczestnicy otrzymają zestaw pytań na egzamin.

Kadra dydaktyczna

Pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, praktycy doradcy podatkowi zrzeszeni w Dolnośląskim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doświadczeni trenerzy i konsultanci, łączący pasje naukowe z praktyczną znajomością zagadnień.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Krzysztof Biernacki
e-mail: krzysztof.biernacki@ue.wroc.pl
pok. 103, bud. A

Opiekun naukowy

dr hab. Jacek Uchman, prof. UE
Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych
tel. 71 36 80 212
e-mail: jacek.uchman@ue.wroc.pl
bud. B

Cena

4900 PLN

Odpłatność może być rozłożona na dwie raty po 2450 zł za semestr, płatne w określonych terminach. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustalenia większej {niż przewidziana powyżej} ilości rat. Podanie takie należy wówczas złożyć przed rozpoczęciem studiów.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pokój 3 lub 4); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław.

Godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Łazikowska; tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl

Dodatkowych informacji w kwestiach merytorycznych udziela kierownik studiów: dr Krzysztof Biernacki, mail: krzysztof.biernacki@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-10-05

Termin uruchomienia studiów: 2018-10-06

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych + kserokopia
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane:
  • oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu.

Dodatkowe informacje

image001


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto