Zarządzanie Projektami (certyfikaty Microsoft® MS Project i Prince2® Foundation, edycja 17, rekrutacja zakończona)

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
13.10.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
4 100,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

alt text

ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ

START JUŻ W PAŹDZIERNIKU 2019 R.!

INFORMACJE O NAJNOWSZEJ EDYCJI ---> KLIKNIJ TUTAJ


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O STUDIACH I REKRUTACJI:

Krzysztof Ćwik

e-mail: krzysztof.cwik@ue.wroc.pl

tel. +48 602 29 08 24

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI to kolejna już edycja prowadzonych od 2010 roku studiów podyplomowych o tej tematyce na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności i kompetencji, niezbędnych w pracy związanej z zarządzaniem projektami. Są to zarówno elementy "twarde" (m.in. metodyki, narzędzia), jak i "miękkie" (m.in. przywództwo, motywowanie), co w sumie składa się na kluczowe kompetencje kierownika, lidera, koordynatora projektu. Właśnie takiego "połączenia" szukają u swoich potencjalnych pracowników przedsiębiorstwa i instytucje, dla których podejście projektowe staje się coraz powszechniejszą praktyką.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI to jedyne studia, których program zawiera dwa SZKOLENIA AKREDYTOWANE!

Podstawowe zalety ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI to:

POŁĄCZENIE "twardych" i "miękkich" elementów zarządzania projektami

• program jest wynikiem zarówno DOŚWIADCZEŃ zebranych przez wiele lat prowadzenia studiów i szkoleń związanych z zarządzaniem projektami, jak i SUGESTII PRACODAWCÓW I PRAKTYKÓW

• większość zajęć prowadzona jest w formie warsztatów (również komputerowych) z pokazaniem praktycznej strony prezentowanych treści (analiza CASE STUDIES)

• kurs INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI prowadzony jest przez trenera akredytowanego i po zakończeniu Studiów słuchacze otrzymują certyfikat, potwierdzający udział w szkoleniu z zakresu pakietu MS PROJECT akredytowanym przez firmę MICROSOFT®

• kurs ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WG PRINCE2® ma wymiar akredytowanego szkolenia i w pełni przygotowuje do egzaminu PRINCE2® FOUNDATION

• słuchacze Studiów otrzymują certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu akredytowanym z PRINCE2, a chętni będą mieli możliwość przystąpienia do organizowanego egzaminu PRINCE2® FOUNDATION w promocyjnej cenie (nie zawiera się w opłacie za Studia). DOTYCHCZASOWA ZDAWALNOŚĆ TEGO EGZAMINU PRZEZ SŁUCHACZY STUDIÓW TO 100%!

• zajęcia prowadzi SPRAWDZONA KADRA prowadzących z dużym doświadczeniem szkoleniowym i praktycznym

• zajęcia w MNIEJSZYCH GRUPACH - bez tłoku i chaosu, łatwiej o bezpośredni kontakt z prowadzącym szkolenie i innymi słuchaczami

• Studia kończą się egzaminem w formie testu - świadectwo ukończenia studiów potwierdza więc posiadanie kluczowej wiedzy związanej z zarządzaniem projektami

Dodatkowe korzyści z wyboru ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI:

• świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w kraju

• dostęp do zasobów bibliotecznych Uniwersytetu,

• dostęp do światowych baz naukowych, m.in. EBSCO oraz Web of Knowledge,

Adresaci

Studia kierowane są do osób, które pracują lub chciałyby w przyszłości pracować w charakterze realizatora, lidera, koordynatora lub kierownika projektu. Układ i treść programu zostały tak przygotowane, aby uczestnikami Studiów mogli być zarówno ci, którzy jeszcze nie zetknęli się z praktyką i teorią zarządzania projektami, jak i ci, którzy chcą poszerzyć, usystematyzować i formalnie potwierdzić już posiadaną wiedzę z tego zakresu.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 186 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Podstawy zarządzania projektami 8
2. Standardy PMI 16
3. Zarządzanie projektami wg PRINCE2® (szkolenie akredytowane) 18
4. Informatyczne wspomaganie zarządzania projektami (Microsoft® MS Project Certificate) 16
5. Zwinne metodyki zarządzania projektami (SCRUM, KANBAN, LEAN DEV.) 12
6. Standard IPMA 8
7. Aspekty finansowe zarządzania projektami 8
8. Ryzyka w projekcie - analiza i zarządzanie 8
9. Wirtualne zespoły projektowe 8
10. "Inter-tax" - warsztaty PMI 8
11. Strategiczne zarządzanie projektami 6
12. Motywowanie w zespole projektowym 8
13. Przywództwo i budowanie zespołu projektowego 8
14. Podstawy wiedzy menedżerskiej 8
15. Procesy komunikacji w projekcie 4
16. Socjotechnika i wywieranie wpływu 4
17. Zarządzanie konfliktem w zespole projektowym 8
18. Kultura organizacyjna 6
19. Skuteczne negocjacje 8
20. Gry decyzyjne 8
21. Struktury organizacyjne realizacji projektów 4
22. Egzamin końcowy 4
RAZEM 186

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecność na zajęciach (m.in. 70%)

• egzamin końcowy w formie testu

Organizacja studiów

• zajęcia odbywają się w SOBOTY i NIEDZIELE (od godziny 9.00 do 16.00)

• słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów

• materiały w formie cyfrowej lub drukowanej

• Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Zajęcia odbywają się w Uniwersytecie Ekonomicznym lub w innych salach szkoleniowych na terenie Wrocławia

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są zarówno przez osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie zarządzania projektami, które zdobywali jako project managerowie, konsultanci i certyfikowani trenerzy biznesowi wielu krajowych i międzynarodowych korporacji (m.in. Siemens Polska, SISMS, Atos, Grupa Allegro SA, IMG, Lodestone Management Consultants, B2B Consulting, ISiZ), jak i pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego z dużym doświadczeniem szkoleniowym. Zajęcia z zakresu narzędzi informatycznych prowadzą trenerzy certyfikowani przez firmę Microsoft® z Centrum Innowacji Prolearning (http://prolearning.pl). Certyfikowane szkolenie z zakresu PRINCE2® prowadzą trenerzy z firmy szkoleniowo-doradczej INPROGRESS®, która jako jedyna w Polsce jest akredytowana aż w trzech Instytutach Egzaminacyjnych (http://inprogress.pl).

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Krzysztof Ćwik
Katedra Teorii i Organizacji Zarządzania
tel. 602 290 824
e-mail: krzysztof.cwik@ue.wroc.pl
pok. 810, bud. Z

Cena

4100 PLN

Odpłatność może być rozłożona na dwie, trzy lub cztery raty, płatne w podanych przez kierownika Studiów terminach.

Płatność za studia następuje wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu (login i hasło, jak przy rejestracji na studia). Wpłat będzie można dokonywać po otrzymaniu informacji od kierownika studiów o uruchomieniu systemu obsługi indywidualnych kont. Prosimy o nie dokonywanie przelewów przed otrzymaniem tej informacji.

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego (pok. nr 4) Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław Tel. 713680949

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć, jak wyżej, najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. UWAGA: brak dokumentów złożonych w terminie będzie mógł skutkować skreśleniem z listy.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-08-15

Termin uruchomienia studiów: 2018-10-13

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne i/lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich do wglądu + kserokopia tego dokumentu, do potwierdzenia za zgodność z oryginałem
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • Obcokrajowcy z UE oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni, składają dodatkowo: http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html

Dodatkowe informacje

Z uwagi na wymogi instytucji akredytujących i certyfikujących liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają, że w przypadku wyczerpania limitu miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed wyznaczonym terminem.

O przyjęciu na Studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowane terminy zjazdów w 1. semestrze studiów (plan może ulec drobnym modyfikacjom):

1) 13-14 X

2) 27-28 X

3) 17-18 XI

4) 1-2 XII

5) 15-16 XII

6) 12-13 I


Nasi partnerzy i współpracownicy:

pobrany_plik

logo

logo_1

b2b_logo


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto