Kadry i płace (edycja 20, rekrutacja zakończona)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
06.10.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
3 900,00 zł
Kontakt
Anna Kozak
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

ZAPISY ZAMKNIĘTE. ZAPRASZAMY DO EDYCJI KIP 22

Zalogowanie w systemie nie gwarantuje miejsca na studiach. ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW POTWIERDZA CHĘĆ UCZESTNICTWA W STUDIACH. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZŁOŻENIA.

Zajęcia w godz. 9.00-14.15 ( w większości zjazdów) niekiedy zajęcia do godz.17:00

Szczegółowa informacja o studiach u kierownika studiów pod numerem tel. 600 421 451

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z polityką kadrową, prawem pracy, a także zapoznanie z wiedzą z zakresu przepisów kadrowo-płacowych, rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, zatrudnianiem cudzoziemców. Słuchacze będą mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności obsługi systemu informatycznego ukierunkowanego na ewidencję i rozliczanie czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń z tytułu różnych stosunków pracy, rozliczenia prowadzone na drodze firma-ZUS, obsługę programu finansowo-księgowego w aspekcie ewidencji wynagrodzeń, a także programu Płatnik.

Studia Podyplomowe "Kadry i Płace" są NAJCHĘTNIEJ WYBIERANYMI STUDIAMI z zakresu kadrowo-płacowego w okresie ostatnich 3 latach (16 edycji w ciągu 3 lat).

Adresaci

Adresatami studiów są osoby mające zamiar podjąć pracę w działach kadrowo-płacowych, a także pracownicy działów HR, Zarządzania personelem lub też Kadr, którzy chcieliby rozszerzyć i zaktualizować swoje umiejętności oraz wiedzę z dziedziny kadrowo-płacowej.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 193 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. MSR 19 Świadczenia pracownicze 3
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy 3
3. Czas pracy 6
4. Dokumentacja na potrzeby ZUS 6
5. Ewidencja księgowa wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych 12
6. Kodeks pracy (stosunek pracy) 6
7. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 6
8. Mobbing w środowisku pracy 3
9. Odpowiedzialność materialna, porządkowa i za powierzone mienie 3
10. Płatnik ZUS – zajęcia na komputerze 6
11. Podatek dochodowy od osób fizycznych 21
12. Podróże służbowe 3
13. Potrącenia komornicze 3
14. Pozamaterialne narzędzia motywowania 3
15. Program kadrowo-płacowy R2Płatnik/Symfonia Kadry i Place– zajęcia na komputerze 18
16. Programy finansowo-księgowe – zajęcia na komputerze 9
17. Psychologia w controllingu personalnym 6
18. Seminarium - konsultacje 1
19. System oceniania pracowników 6
20. Świadczenia pozapłacowe 3
21. Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 3
22. Umowy cywilno-prawne 12
23. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 3
24. Urlopy pracownicze 6
25. Wprowadzenie do prawa cywilnego 3
26. Wynagrodzenia chorobowe i zasiłki 6
27. Wynagrodzenie ze stosunku pracy i z tytułu umów cywilno- prawnych 15
28. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3
29. Zarządzanie kadrami w korporacjach międzynarodowych 3
30. Zatrudnianie cudzoziemców 6
31. Związki zawodowe 3
32. Zwolnienia grupowe 3
33. Egzamin końcowy 0
RAZEM 193

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • przygotowanie i obrona projektu - egzamin końcowy
 • udział w zajeciach

Organizacja studiów

 • studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym (sobota-niedziela)
 • zajęcia odbywają się z zachowaniem przerwy dwutygodniowej
 • program studiów jest zatwierdzany przez Radę Wydziału
 • słuchacze otrzymują zestaw książek i materiałów związanych z tematyką studiów
 • miejsce odbywania się zajęć : campus Uniwersytetu Ekonomicznego - nowy budynek CKU
 • jeden zjazd (12h) wyjazdowy
 • o inauguracji studiów słuchacze zostaną poinformowani drogą mailową

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach prowadzi zespół, składający się z najwyższej klasy wykładowców – specjalistów w danym zagadnieniu, zatrudnionych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz w szczególności doświadczonych praktyków z wieloletnim stażem w przedsiębiorstwach, jak również przedstawicieli ZUS, adwokatów, prawników, pracowników korporacji międzynarodowych, a także przedstawicieli organów związkowych oraz pracowników mających wieloletnie doświadczenie z problematyką cudzoziemców w Polsce

Zajęcia prowadzone są w połączeniu aspektów teoretycznych z problemami praktyki zawodowej.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. inż. Michał Biernacki, prof. UEW
Katedra Rachunkowości Finansowej, Podatków i Audytu
tel. 600 421 451
e-mail: michal.biernacki@ue.wroc.pl
pok. 523, bud. Z

Opiekun naukowy


Cena

3900 PLN

Możliwa płatność od 2 do 8 rat - po złożeniu podania na 1 zajęciach.

Kontakt i zapisy

Studia Podyplomowe "Kadry i Płace"

mgr Anna Kozak Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 949, e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

Wszelkie informacje uzyskać można również bezpośrednio u kierownika studiów: dr inż. Michał Biernacki, e-mail: michal.biernacki@ue.wroc.pl, telefon: 600 421 451

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-09-30

Termin uruchomienia studiów: 2018-10-06

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane:
 • -oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA
 • -tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • -apostille
 • -tłumaczenia apostille

Dodatkowe informacje

Łączymy praktykę z teorią !!

Studia prowadzone przy współpracy z dostawcą oprogramowania kadrowo-płacowego R2płatnik

logoreset


W ramach programu przewiduje się zajęcia wyjazdowe

(1 zjazd sob-niedz) w okolicach Wrocławia.

Złożenie dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto