Inżynieria procesów produkcyjnych (edycja 4)

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
27.10.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
4 790,00 zł
Kontakt
Agnieszka Łazikowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

UWAGA!! Rekrutacja zakończona. Uruchomiono zapisy na kolejną edycję w tym semestrze (edycja 5).

Celem studiów jest przygotowanie pracownika do pełnienia funkcji inżyniera procesu produkcyjnego, który potrafi kompleksowo planować i obsługiwać proces produkcyjny, posługując się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi oraz najnowszymi koncepcjami i metodami zarządzania procesem.

Absolwent studiów będzie:

 • posiadał wiedzę nt. nowoczesnych koncepcji zarządzania procesem,
 • potrafił posługiwać się narzędziami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie procesem produkcyjnym,
 • znał metody służące do projektowania i optymalizacji procesu produkcyjnego oraz potrafił je wykorzystywać w codziennej pracy,
 • potrafił usprawnić komunikację pomiędzy poszczególnymi działami obsługującymi proces produkcyjny, szczególnie pomiędzy pracownikami produkcyjnymi a kierownictwem.

Adresaci

Studia kierowane są do wszystkich osób, które pracują lub chcą pracować na stanowiskach: inżynier produkcji, inżynier procesu, kierownik produkcji, menadżer produkcji lub pokrewnych, oraz tych, którzy chcą doskonalić i rozwijać swoje umiejętności w zakresie kompleksowego planowania i obsługi procesu produkcyjnego.

Słuchacze muszą mieć ukończone studia I lub II stopnia na dowolnym kierunku, niekoniecznie posiadać tytuł inżyniera!

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 164 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Podejście procesowe w pracy inżyniera 4
2. Struktura procesu produkcyjnego 4
3. Projektowanie procesu produkcyjnego 24
4. Logistyka procesu produkcyjnego 8
5. Nowoczesne koncepcje zarządzania procesem produkcyjnym 8
6. Narzędzia stosowane w zarządzaniu jakością produktu 8
7. Systemy zapewnienia jakości produktu 8
8. Narzędzia informatyczne stosowane w zarządzaniu procesem produkcyjnym 8
9. Optymalizacja procesu produkcyjnego z wykorzystaniem metod informatycznych 24
10. Kontrola procesu produkcyjnego 12
11. Rachunek kosztów procesów produkcyjnych 8
12. Bezpieczeństwo informacji 4
13. Zarządzanie pracą w zakładzie produkcyjnym 16
14. Kształtowanie warunków pracy w zakładzie produkcyjnym 6
15. Proces produkcyjny a środowisko 6
16. Case study - projekty 12
17. Egzamin końcowy 4
RAZEM 164

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów (obecność, wykonanie zadań przewidzianych programem przedmiotu), wykonanie projektu oraz zdanie egzaminu końcowego.

Organizacja studiów

Studia są organizowane na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym, który od wielu lat kształci inżynierów z dobrym przygotowaniem ekonomicznym oraz ekonomistów z wiedzą inżynierską.

Studia rozpoczynają się w październiku 2018 r, a kończą w czerwcu 2019 r. Zajęcia będą się odbywać w systemie zaocznym – soboty i niedziele w godz. 9-16, średnio po pięć zjazdów w semestrze.

Zajęcia będą prowadzone zarówno w formie wykładów i ćwiczeń, ale także w systemie warsztatowym w pracowniach komputerowych.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także przez praktyków, zajmujących się zagadnieniami poruszanymi w ramach studiów.

Trenerami będą m.in.:

 • Paweł Nowakowski – firma AMC Advanced Manufacturing Consulting Sp. z o.o. http://amc.waw.pl/ – projektowanie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi do modelowania i symulacji procesów biznesowych;

 • Mariusz Marciniak – firma OpEx Group http://www.e-opex.pl/ – optymalizacja procesu produkcyjnego z wykorzystaniem narzędzi informatycznych;

 • mgr inż. Jarosław Maćków – inżynier projektu, zajęcia praktyczne Case study – projekty;

a także doświadczeni pracownicy UEW, współpracujący z praktyką przemysłową, m.in.:

 • dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych, prof. UE, Katedra Pracy i Kapitału, Kierownik studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – kształtowanie warunków pracy, BHP;

 • prof. dr hab. Stanisław Czaja, Katedra Ekonomii Ekologicznej – prawo środowiskowe, wpływ procesu produkcyjnego na środowisko;

 • dr hab. Piotr Szymański, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa – logistyka procesu produkcyjnego;

 • dr inż. Paweł Rumniak, Katedra Rachunkowości, Controllingu, Informatyki i Metod Ilościowych – rachunek kosztów procesów produkcyjnych,

 • dr Andrzej Bodak i dr inż. Magdalena Borowska, Katedra Pracy i Kapitału – zarządzanie pracą w zakładzie produkcyjnym;

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr inż. Ewa Walaszczyk
Katedra Zarządzania Procesami
tel. 602 497 782
e-mail: ewa.walaszczyk@ue.wroc.pl
pok. 412, bud. H

Opiekun naukowy

dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych, prof. UEW
Katedra Pracy, Kapitału i Innowacji
e-mail: anna.cierniak-emerych@ue.wroc.pl
pok. 209, bud. B

Cena

4790 PLN

Możliwość płatności w 4 ratach, nie wymaga to podania o rozłożenie na raty.
Terminy wpłat rat będą widoczne po zalogowaniu się.

Kontakt i zapisy

mgr Agnieszka Łazikowska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Kontakt do kierownika studiów (organizacja i program studiów):

e-mail: ewa.walaszczyk@ue.wroc.pl; tel. 71 36 80 270; 602 497 782

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-09-15

Termin uruchomienia studiów: 2018-10-27

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA, tłumaczenie przysięgłe dyplomu.)

Dodatkowe informacje

Zapraszamy na jedyne studia podyplomowe dotyczące inżynierii procesów produkcyjnych!!

Zajęcia komputerowe obejmujące praktyczne przykłady modelowania i optymalizacji procesów produkcyjnych

Komfortowe warunki warsztataty komuterowe przy jednoosobowych stanowiskach

Materiały dydaktyczne dostępne dla słuchaczy w formie elektronicznej

Doświadczona kadra dydaktyczna pracowników akademickich i praktyków

Świadectwo ukończeniu studiów podypolomowych prestiżowej Uczelni

Słuchacze studiów mają prawo do:

- korzystania z biblioteki UE (DCINiE)

- korzystania z konsultacji z prowadzącymi zajęcia

- konsulatcji projektów w ramach zajęć 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!! ILOŚĆ  MIEJSC OGRANICZONA!!Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto