Business Accounting ([EN] in cooperation with CIMA, edycja 5)

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
13.10.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
4 990,00 zł
Kontakt
Monika Stańczyk
tel. 71 36 80 980 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

REKRUTACJA TRWA OSTATNIE WOLNE MIEJSCA. Decyduje kolejność zgłoszeń (Wystarczy kliknąć w formularz zgłoszeniowy na dole strony)

Business Accounting to studia podyplomowe realizowane w całości w języku angielskim, w trybie weekendowym we współpracy z Instytutem CIMA (proszę przeczytać regulamin na dole strony)

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej na potrzeby wspomagania zarządzania biznesem. Słuchacze otrzymają nowoczesną wiedzę, która ułatwi rozumienie procesów finansowych zachodzących w biznesie oraz umiejętności i kompetencje ukierunkowane na prowadzenie różnych analiz, interpretację danych finansowo-księgowych oraz podejmowanie decyzji zarządczych.

Program studiów jest zgodny ze standardami Instytutu CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) na poziomie CIMA Certificate in Business Accounting.

Kompletny sylabus programu CIMA Certificate in Business Accounting obejmuje cztery moduły:

 • BA1 - Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw (Fundamentals of Business Economics)
 • BA2 – Podstawy rachunkowości zarządczej (Fundamentals of Management Accounting)
 • BA3 – Podstawy rachunkowości finansowej (Fundamentals of Financial Accounting)
 • BA4 – Podstawy etyki, ładu korporacyjnego oraz etyki w biznesie (Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law)

Na mocy umowy między Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu i CIMA ukończenie programu studiów podyplomowych Business Accounting zwalnia z trzech egzaminów (BA1, BA2, BA3)

Absolwenci programu studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym uzyskują Certificate in Business Accounting wydawany przez CIMA po zdaniu tylko jednego egzaminu (BA4 – Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law) oraz wniesieniu odpowiednich opłat zgodnie z oficjalnym wykazem opłat CIMA i po spełnieniu wymagań określonych w odrębnym regulaminie studiów.

The Business Accounting is a part-time postgraduate programme conducted fully in English.

The aim of the post-graduate studies is to provide students with knowledge and skills in management accounting and financial accounting finance in the international business environment.

Students will receive modern expertise which will facilitate the understanding of the financial processes taking place in business as well as skills and competencies directed to conduct various analyses, interpretation of financial data and decision making.

The program of the postgraduate studies is consistent with the standards of The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) at the CIMA Certificate in Business Accounting level.

The complete syllabus of the CIMA Certificate in Business Accounting comprises four modules:

 • BA1 - Fundamentals of Business Economics
 • BA2 - Fundamentals of Management Accounting
 • BA3 - Fundamentals of Financial Accounting
 • BA4 - Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law

The completion of the postgraduate Business Accounting exempt you from three exams (BA1, BA2, BA3)

Graduates of the postgraduate program Business Accounting at the Wrocław University of Economics obtain the Certificate in Business Accounting issued by CIMA after passing additionally one exam (BA4 - Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law) and after the payment of appropriate fees in accordance with the official CIMA list of fees and fulfilling all the requirements set out in a separate study regulations.

Przedmioty wykładane w ramach programu studiów podyplomowych Business Accounting odpowiadają w następującym zakresie poszczególnym modułom CIMA. Subjects taught under Postgraduate Studies Business Accounting correspond to the following modules in the CIMA Certificate in Business Accounting.

 1. BA1 - Fundamentals of Business Economics
 • Microeconomics
 • Financial Market
 • Financial Institutions
 • Macroeconomics
 • Statistics and Data Processing
 1. BA2 - Fundamentals of Management Accounting
 • Cost Accounting
 • Managerial Accounting
 • Financial Planning
 • Accounting Control Systems
 • Basics of Corporate Finance
 1. BA3 - Fundamentals of Financial Accounting
 • Basics of Accounting
 • Financial Accounting
 • Financial Reporting Standards
 • Fundamentals of Auditing
 • Financial Mathematics

Adresaci

Studia Business Accounting są przeznaczone dla pracowników różnych przedsiębiorstw i instytucji finansowych działających w globalnym otoczeniu biznesowym, którzy w pracy posługują się językiem angielskim. W szczególności dla specjalistów rachunkowości zarządczej, analityków finansowych, pracowników pionów finansowo-księgowych, menedżerów finansowych, controllerów, osób zajmujących się należnościami i zobowiązaniami oraz wszystkich zainteresowanych rachunkowością i finansami. Warunkiem uczestnictwa w programie jest tytuł licencjata lub magistra.

The studies Business Accounting are designed for employees of companies and financial institutions operating in the global business environment who speak English in their work. In particular, the programme is designed to address the needs of financial analysts, employees involved in financial and accounting departments, financial managers, controllers, employees who deal with accounts receivable and accounts payable and for anyone interested in accounting and finance.

This postgraduate programme Business Accounting is addressed to alumni of master or bachelor degree studies.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 168 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu
1. Accounting Control Systems
2. Basics of Accounting
3. Basics of Corporate Finance
4. Cost Accounting
5. Ethics, Corporate Governance and Business Law
6. Financial Accounting
7. Financial Institutions
8. Financial Market
9. Financial Mathematics
10. Financial Planning
11. Financial Reporting Standards
12. Fundamentals of Auditing
13. Managerial Accounting
14. Macroeconomics
15. Microeconomics
16. Statistics and Data Processing
17. Final Exam

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • Obecność na zajęciach (80%)
 • Egzamin końcowy

Students are assessed on the basis of attendance and examination

Organizacja studiów

Organizatorem Studiów jest Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i warsztatów. Zajęcia będą odbywać się w trybie sobotnio-niedzielnym (średnio co trzy tygodnie w godz. 9:00-16:00). Po rozpoczęciu studiów słuchacze otrzymają szczegółowy harmonogram zajęć.

The studies are organized by the Faculty of Management Studies, Information Technology and Finance. Classes will be conducted in the form of lectures and workshops. Classes will take place in the weekend mode (on average every three weeks, hours 9:00 am – 4 pm). After the start of study students will receive a detailed schedule.

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami na studiach Accounting and Financial Management są doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktycy, posiadający duże doświadczenie w działalności szkoleniowo-doradczej na rzecz praktyki gospodarczej.

The lecturers are experienced professors of the University of Economics in Wroclaw and practitioners who have extensive experience in training and consulting for business practice.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
tel. 607440204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
tel. 607440204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
bud. Z

Cena

4990 PLN

Kontakt i zapisy

mgr Monika Stańczyk, tel. 71 36 80 980 pok. 5, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów:

Monika Stańczyk Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

Zgłoszenia na studia należy dokonywać po zalogowaniu do systemu (na dole strony formularz zgłoszeniowy)

Wszelkich informacji udziela Bartłomiej Nita, tel. 607 440 204 e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl

Applications to the programme should be made after logging into the system (there is the application form at the bottom of the page). The application documents (after printing and signing) should be submitted:

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

For any information, please contact Bartłomiej Nita, tel. 607 440 204 e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-10-12

Termin uruchomienia studiów: 2018-10-13

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia / an application for studies
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) / an application form (attachment no 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3) / the declaration of coverage of costs (individual or from an employer - attachment no 2 or no 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia / an extract of a diploma + copy
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) / the copy of an identity card (two pages)

Dodatkowe informacje

For foreign candidates from UE and Polish candidates without a Polish diploma:
Additionally:
- original of a diploma (MA or BA)
- certified translation of a diploma
- apostille
- certified translation of an apostille

Studenci spoza Unii Europejskiej są również bardzo mile widziani (prosimy o bezpośredni kontakt). Students from outside the European Union are also very welcome (please contact directly with Bartlomiej Nita)

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację w mowie i piśmie. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim.

Szczegółowe zasady udziału w programie określa regulamin (proszę kliknąć poniżej)


REGULAMIN
Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

sobota
8:30-14:30

niedziela
8:30-13:30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto