Akademia Trenera - Uniwersytet Ekonomiczny (edycja 2)

online__19_

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
27.10.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
4 400,00 zł
Kontakt
Agnieszka Łazikowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

UWAGA: TA STRONA JEST ARCHIWALNA. TRWA REKRUTACJA NA KOLEJNĄ - AKTUALNĄ - EDYCJĘ STUDIÓW .

Szczegóły oraz link do systemu rejestracji w ramach kolejnej edycji studiów znajduje się na stronach:

https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/studia.html

oraz

www.trenerbiznesu.ue.wroc.pl

Rozwój pracowników? Trener biznesu? Szkoła trenerów? A może solidne studia podyplomowe?! Głównym celem studiów jest dostarczenie wiedzy, rozwój umiejętności oraz kompetencji osobistych i społecznych z zakresu planowania, realizacji i ewaluacji szkoleń. Dobór tematyki zajęć pozwoli słuchaczom rozpoznać teoretyczne i praktyczne aspekty procesu zarządzania szkoleniami. Studia w swoim zakresie merytorycznym bazują na unikalnym połączeniu społeczno-psychologicznych kompetencji trenera z wiedzą na temat zarządzania współczesną organizacją. Uczestnicy studiów podyplomowych mają możliwość udziału w sesjach z ekspertami-trenerami oraz praktykami z zakresu zarządzania, dzielenia się własnymi doświadczeniami, a także udziału w licznych ćwiczeniach praktycznych. Pod kierownictwem wykładowców (psychologów, pedagogów, aktorów, muzyków), trenerów i konsultantów, słuchacze rozwijają umiejętności profesjonalnego zarządzania szkoleniami. Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (z wykazem przedmiotów i oceną ogólną). Ma także możliwość zdobycia praktyki/referencji w dużej organizacji.

Strona dedykowana studiom: www.trenerbiznesu.ue.wroc.pl.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych zdobyciem lub doskonaleniem umiejętności profesjonalnego zarządzania szkoleniami, a w tym planowania, realizacji i ewaluacji szkoleń. Kompetencje rozwijane w trakcie studiów są niezbędne nie tylko osobom pragnącym profesjonalnie wykonywać zawód trenera, ale także np. specjalistom HR, specjalistom BHP, kierownikom instytucji publicznych oraz menedżerom firm prywatnych, których praca wymaga prowadzenia publicznych wystąpień, komunikowania i wdrażania zmian w organizacji oraz rozwoju podległych im pracowników. Umiejętności rozwijane podczas studiów są także niezbędne osobom wdrażającym w organizacjach standardy jakości, narzędzia lean manufacturing, zarządzającym projektami.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 162 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
MODUŁ I: ROZWÓJ W ORGANIZACJI – PERSPEKTYWA PRACODAWCY I PRACOWNIKA
1. Szkolenie pracowników jako składowa procesu ZZL 4
2. Rozwój personelu na tle współczesnych koncepcji zarządzania 4
3. Pozyskiwanie środków na szkolenia z funduszy europejskich 4
4. Uwarunkowania pracy trenera 4
MODUŁ II: SPECYFIKA NAUCZANIA LUDZI DOROSŁYCH
5. Psychologia uczenia się dorosłych - mgr Wojciech Gorczyński 8
6. Elementy andragogiki (pedagogiki ludzi dorosłych) - dr Martyna Pryszmont-Ciesielska 8
7. Trening komunikacji - mgr Andrzej Butra 16
8. Proces grupowy. Praca z różnymi typami uczestników szkolenia (w tym z tzw. trudnym uczestnikiem). - mgr inż. Katarzyna Sobolewska 16
MODUŁ III: KSZTAŁTOWANIE WARSZTATU TRENERA
9. Zasady organizacji, projektowania i ewaluacji szkoleń - mgr inż. Katarzyna Sobolewska 8
10. Praca nad emisją głosu - dr Iwona Polak 8
11. Sztuka autoprezentacji - trening aktorski - mgr Jolanta Solarz-Szwed 16
12. Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych i pracy z flipchartem - mgr inż. Katarzyna Sobolewska 2
13. Metody szkoleniowe (wykład, dyskusja, burza mózgów, case study, scenki, gry symulacyjne, coaching, mentoring) 36
14. Specyfika szkoleń outdoorowych - mgr Iwona Piga 8
15. „Czasoumilacze” – czyli ćwiczenia na rozgrzewkę i przerywniki - mgr inż. Katarzyna Sobolewska 4
16. Kreatywna adaptacja i wykorzystanie rekwizytów oraz gier szkoleniowych 8
17. Egzamin końcowy 8
RAZEM 162

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów plus zdanie egzaminu końcowego. Zaliczenie poszczególnych przedmiotów odbywa się zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez prowadzących. Natomiast egzamin końcowy obejmuje część teoretyczną i praktyczną.

Organizacja studiów

 • Studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym (sobota-niedziela, w godz. 9:00-16:00).
 • Zajęcia są prowadzone przy użyciu metod aktywizujących w kameralnej grupie (decyduje kolejność zgłoszeń).
 • Słuchacze otrzymują pomoce dydaktyczne (do pobrania ze strefy Słuchacza na stronie trenerbiznesu.ue.wroc.pl), materiały promocyjne oraz dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Miejsce odbywania się zajęć : campus Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Start studiów: 27-28.10.2018 (kolejne zjazdy w semestrze zimowym zaplanowane są w terminach: 17-18.11., 1-2.12., 15-16.12., 12-13.01.). Istnieje możliwość rozpoczęcia studiów w terminie 17-18.11. z uwagi na preferencje osób, które zgłosiły się na studia.
 • Po zakończeniu studiów możliwe jest odbycie praktyk/zdobycie referencji trenerskich w dużym wrocławskim przedsiębiorstwie o znanej marce.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią uznani praktycy zarządzania zasobami ludzkimi, trenerzy, konsultanci oraz posiadający duże doświadczenie szkoleniowe absolwenci i pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

prof. dr hab. Katarzyna Piwowar-Sulej
Katedra Pracy, Kapitału i Innowacji
tel. 503 129 991
e-mail: katarzyna.piwowar-sulej@ue.wroc.pl
pok. 123, bud. D

Cena

4400 PLN

Brak opłaty wpisowej.
Przy jednorazowej płatności (dokonanej przed pierwszym zjazdem) obowiązuje cena promocyjna: 4000 PLN.
Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach (pierwsza - przed pierwszym zjazdem, druga - do końca stycznia). Podanie w sprawie rat skierowane do kierownika studiów (złożone za pośrednictwem CKU) należy złożyć przed rozpoczęciem studiów.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu studiów, wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

PROSIMY O KORZYSTANIE Z FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA DOLE STRONY

Dokumenty po wcześniejszej rejestracji i wypełnieniu oraz wydrukowaniu formularza zgłoszeniowego, należy złożyć osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław

Punkt obsługi szkoleń i studiów podyplomowych czynny w godzinach przedstawionych na stronie: http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Informacje o studiach i kontakt we Wrocławiu:

 • Dr hab. Katarzyna Piwowar-Sulej, prof. UE, tel. 503-129-991, e-mail: katarzyna.piwowar-sulej@ue.wroc.pl
 • Mgr Agnieszka Łazikowska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 53-307 Wrocław

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-10-31

Termin uruchomienia studiów: 2018-10-27

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA, tłumaczenie przysięgłe dyplomu.

Dodatkowe informacje

W ramach studiów podyplomowych oferujemy:

1. Świadectwo ukończenia studiów na uczelni z bogatą tradycją.

2. Unikalną formułę studiów polegającą na połączeniu społeczno-psychologicznych kompetencji trenera z wiedzą na temat zarządzania współczesną organizacją.

3. Przyjazną atmosferę pracy i partnerskie relacje z ekspertami (konsultacje z ekspertami podczas całych studiów a także po ich zakończeniu).

4. Zajęcia z doświadczoną kadrą (wykładowcami akademickimi, pedagogami, psychologami, aktorami, muzykami, trenerami, konsultantami).

5. Nieograniczony dostęp do materiałów dedykowanych Słuchaczom (strona www.trenerbiznesu.ue.wroc.pl).

6. Po zakończeniu studiów możliwe jest odbycie praktyk/zdobycie referencji w dużym wrocławskim przedsiębiorstwie o znanej marce. 

Tak było podczas pierwszej edycji studiów:

na_strone_2018

Poniżej przedstawiamy sylwetki wybranych ekspertów:

trenerzy_2018Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto