Ochrona danych osobowych w biznesie i administracji (edycja 1)

online__21_

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
3 950,00 zł
Kontakt
Anna Kozak
tel. 713680949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zajmowania w firmach oraz urzędach stanowisk związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Studia podzielone są na 4 główne bloki tematyczne:

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych
 2. Podmioty przetwarzające dane
 3. Zastosowanie nowych technologii w przetwarzaniu danych
 4. Kontrola przetwarzania danych osobowych.

Uwzględnione zostaną zarówno regulacje krajowe, jak i prawa Unii Europejskiej, a także dobre praktyki biznesowe. Nacisk położony jest na wiedzę praktyczną, dlatego poza wykładowcami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zajęcia poprowadzą doświadczeni praktycy na co dzień odpowiadający za przetwarzanie danych osobowych w biznesie i administracji.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla:

 • osób pełniących funkcje inspektorów ochrony danych osobowych lub zamierzających pełnić tę funkcję (ang. data protection officer),
 • osób zajmujących się dokonywaniem oceny skutków dla ochrony danych lub zamierzających się tym zajmować (ang. data protection impact assessment),
 • osób projektujących i wdrażających systemy teleinformatyczne, w których przetwarzane są lub będą dane osobowe,
 • urzędników przetwarzających dane osobowe,
 • członków zarządów spółek oraz menedżerów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych,
 • wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 144 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych 4
2. Zasady przetwarzania danych osobowych i rejestr czynności przetwarzania, wyjątki od zasad 8
3. Przetwarzanie danych wrażliwych 4
4. Prawa osób których dane dotyczą 8
5. Dokonywanie oceny skutków dla ochrony danych (ang. Data Protection Impact Assessment, DPIA) 10
6. Ochrona danych osobowych w prawie pracy 4
7. Sytuacja prawna administratora danych 4
8. Powierzenie i przekazywanie danych osobowych innym podmiotom 4
9. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy 4
10. Procedury w przypadku złamania przepisów lub wycieku danych 4
11. Kodeksy postępowania i certyfikacja 4
12. Rola inspektora ochrony danych (Data protection officer) 6
13. Przetwarzanie danych osobowych w jednostkach sektora publicznego 6
14. Prawne i praktyczne aspekty przygotowywania dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych 10
15. RODO w podmiotach korporacyjnych - praktyczne aspekty wdrażania 4
16. Bezpieczeństwo danych osobowych 10
17. Bezpieczeństwo danych w systemach teleinformatycznych 12
18. Nowe technologie w biznesie a bezpieczeństwo informacyjne (privacy by design, privacy by default) 8
19. Nowe kierunki zagrożeń i dostępne zabezpieczenia 4
20. Systemy zarządzania jakością w ochronie informacji i danych (ISO) 6
21. Profilowanie danych oraz decyzje wydawane wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie 4
22. Rola i zadania UODO 4
23. Audyt wdrożonych procedur ochrony danych osobowych 4
24. Kontrola z zakresu ochrony danych osobowych 4
25. Sankcje za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych 4
RAZEM 144

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Obecność na 80% zajęć. Egzamin końcowy (test i część ustna). Zagadnienia na egzamin zostaną przekazane słuchaczom co najmniej miesiąc przed terminem egzaminu.

Organizacja studiów

Dwa semestry, 144 godziny. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele w godzinach między 9 a 16.

Kadra dydaktyczna

 • wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
 • doświadczeni praktycy na co dzień odpowiadający za przetwarzanie danych osobowych w biznesie i administracji.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Bartosz Ziemblicki
Katedra Prawa Gospodarczego
e-mail: bartosz.ziemblicki@ue.wroc.pl
bud. D

Opiekun naukowy

dr hab. Tadeusz Kocowski, prof. UE
Katedra Prawa Gospodarczego
tel. 71 36-80-233
e-mail: tadeusz.kocowski@ue.wroc.pl
pok. 21, bud. D

Cena

3950 PLN

Opłata za studia wynosi 3950 zł.
Opłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza wygenerowane przy zalogowaniu się na studia do dnia 30 września 2018 r. Możliwa jest płatność w dwóch ratach: 2000 zł przed rozpoczęciem pierwszego semestru i 1950 zł przed rozpoczęciem drugiego semestru.
Warunkiem uruchomienia studiów jest zapisanie się dostatecznej liczby słuchaczy.

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w:

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pokój 3 lub 4); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław.

Godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Osoba do kontaktu: mgr Anna kozak; tel. 71 36 80 494, e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl

Dodatkowych informacji w kwestiach merytorycznych udziela kierownik studiów: dr Bartosz Ziemblicki, radca prawny, doradca podatkowy, e-mail: bartosz.ziemblicki@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-09-15

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich (do wglądu) + kserokopia tego dyplomu
 • kserokopia dokumentu tożsamości (obydwie strony)

Dodatkowe informacje

Uczestnicy Studiów mają prawo do:

• korzystania z biblioteki UE,

• korzystania z konsultacji indywidualnych z prowadzącymi zajęcia.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto