Rachunkowość i podatki (edycja 45)

online__19_

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
29.09.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
3 950,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Możliwa dodatkowa rekrutacja po kontakcie z kierownikiem studiów.

Rozpoczęcie zajęć na studiach w dniach 29-30. września. Szczegółowe informacje słuchacze otrzymują e-mailem.

Szczegółowe informacje o studiach i rekrutacji u kierownika: tel. 501056723 e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl

Zapraszamy na najpopularniejsze studia podyplomowe (45.edycja!) z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Słuchaczom przekazywane są przede wszystkim umiejętności prowadzenia ewidencji na kontach, sporządzenia rozliczeń i sprawozdań. Są to umiejętności niezbędne do pracy w dziale księgowym i podstawa dla zajmowania stawiska księgowego, a w przyszłości samodzielnego księgowego. Naszym celem jest przygotowanie absolwentów do pracy w dziale księgowym oraz do współpracy z księgowymi. Podstawą dla nabycia tych umiejętności jest usystematyzowana wiedza dotycząca przepisów prawa oraz zasad organizacji rachunkowości. Umiejętności i wiedza przekazywane są przez doświadczonych pracowników - praktykujących księgowych, doradców podatkowych, pracowników administracji podtkowej oraz wykładowców akademickich.

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu organizacji i prowadzenia rachunkowości, prawa bilansowego i podatkowego. Posiadanie i wykorzystanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej, a także rozliczeń podatkowych i polityki podatkowej stanowi warunek legalnego i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej. Słuchacze nabędą przede wszystkim umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych i podatkowych, a także dokonywania analizy podatkowej. W programie studiów uwzględniono również podstawowe zagadnienia prawa spółek, zarządzania ryzykiem oraz wykorzystania informacji finansowych w zarządzaniu.

Adresaci

Studia podyplomowe RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI są kierowane do kandydatów na księgowych (w tym początkujących) oraz osób, które chcą zdobyć uprawnienia do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Adresatami studiów są także księgowi i pracownicy biur rachunkowych oraz inne osoby zainteresowane problematyką księgowości, sprawozdawczości finansowej, rozliczeń podatkowych i zarządzania podatkami.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 192 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu
1. Analiza finansowa
2. Controlling
3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
4. Postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych
6. Podatek od towarów i usług
7. Podatek dochodowy od osób prawnych
8. Podatki i opłaty lokalne
9. Podatek akcyzowy, cła i procedury celne
10. Rachunek kosztów
11. Rachunkowość zarządcza
12. Rachunkowość małych firm
13. Rachunkowość finansowa
14. Rewizja finansowa
15. Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy
16. Systemy podatkowe
17. Sprawozdawczość finansowa
18. Ubezpieczenia społeczne
19. Wprowadzenie do rachunkowości
20. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie
21. Egzamin końcowy
22. Odbiór książek

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności na zajęciach (ok. 80%) • egzamin

Organizacja studiów

• studia są organizowane na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów • program studiów jest zatwierdzany przez Radę Wydziału i może być korygowany • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie • słuchacze otrzymują zestaw książek związanych z tematyką studiów

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są zarówno od strony teoretycznej, jak i dzięki doświadczeniom z codziennej pracy zawodowej - od strony praktycznej przez grono znawców problematyki księgowej, podatkowej i finansowej. Są wśród nich pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, księgowi, specjaliści z Izby Skarbowej we Wrocławiu, doradcy podatkowi.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Michał Poszwa
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
tel. 501 056 723
e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl
pok. 513, bud. Z

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Edward Nowak
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
e-mail: edward.nowak@ue.wroc.pl

Cena

3950 PLN

istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty (max. 8 rat)

Kontakt i zapisy

Dokumenty należy składać osobiście w bud. CKU p. 4, godziny otwarcia: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

lub listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Kontakt w sprawie faktur: mgr Magdalena Barańska e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl tel. 71 36 80 422, pokój 514, bud. Z, Sekretariat Katedry Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Sekretariat czynny: pn-pt. 7.00-14.30

Kontakt do Kierownika studiów: 501056723

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-09-24

Termin uruchomienia studiów: 2018-09-29

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia (wg wzoru)
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich (i kserokopia)
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony).
  • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane:
  • -oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA
  • -tłumaczenie przysięgłe dyplomu
  • -apostille
  • -tłumaczenia apostille

Dodatkowe informacje

O przyjęciu na studia decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń.

Złożenie dokumentów oznacza przyjęcie na studia. Po złożeniu dokumentów słuchacze otrzymują listownie informację o dokładnym terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć.

Dodatkowe informacje na temat studiów można uzyskać u kierownika tel. 501 05 67 23.

Terminy zjazdów I semestr:

1. 29-30.09.2018

2. 20-21.10.2018

3. 03-04.11.2018

4. 24-25.11.2018 

5. 08-09.12.2018

6. 12-13.01.2019 

Terminy zjazdów II semestr:

1. 09-10.02

2. 02-03.03

3. 16-17.03.

4. 06-07.04.

5. 27-28.04.

6. 18-19.05. 


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto