Rachunkowość i podatki edycja 45

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
29.09.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
3 950,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Możliwa dodatkowa rekrutacja po kontakcie z kierownikiem studiów.

Rozpoczęcie zajęć na studiach w dniach 29-30. września. Szczegółowe informacje słuchacze otrzymują e-mailem.

Szczegółowe informacje o studiach i rekrutacji u kierownika: tel. 501056723 e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl

Zapraszamy na najpopularniejsze studia podyplomowe (45.edycja!) z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Słuchaczom przekazywane są przede wszystkim umiejętności prowadzenia ewidencji na kontach, sporządzenia rozliczeń i sprawozdań. Są to umiejętności niezbędne do pracy w dziale księgowym i podstawa dla zajmowania stawiska księgowego, a w przyszłości samodzielnego księgowego. Naszym celem jest przygotowanie absolwentów do pracy w dziale księgowym oraz do współpracy z księgowymi. Podstawą dla nabycia tych umiejętności jest usystematyzowana wiedza dotycząca przepisów prawa oraz zasad organizacji rachunkowości. Umiejętności i wiedza przekazywane są przez doświadczonych pracowników - praktykujących księgowych, doradców podatkowych, pracowników administracji podtkowej oraz wykładowców akademickich.

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu organizacji i prowadzenia rachunkowości, prawa bilansowego i podatkowego. Posiadanie i wykorzystanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej, a także rozliczeń podatkowych i polityki podatkowej stanowi warunek legalnego i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej. Słuchacze nabędą przede wszystkim umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych i podatkowych, a także dokonywania analizy podatkowej. W programie studiów uwzględniono również podstawowe zagadnienia prawa spółek, zarządzania ryzykiem oraz wykorzystania informacji finansowych w zarządzaniu.

Adresaci

Studia podyplomowe RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI są kierowane do kandydatów na księgowych (w tym początkujących) oraz osób, które chcą zdobyć uprawnienia do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Adresatami studiów są także księgowi i pracownicy biur rachunkowych oraz inne osoby zainteresowane problematyką księgowości, sprawozdawczości finansowej, rozliczeń podatkowych i zarządzania podatkami.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 192 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu
1. Analiza finansowa
2. Controlling
3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
4. Postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych
6. Podatek od towarów i usług
7. Podatek dochodowy od osób prawnych
8. Podatki i opłaty lokalne
9. Podatek akcyzowy, cła i procedury celne
10. Rachunek kosztów
11. Rachunkowość zarządcza
12. Rachunkowość małych firm
13. Rachunkowość finansowa
14. Rewizja finansowa
15. Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy
16. Systemy podatkowe
17. Sprawozdawczość finansowa
18. Podatki w sprawozdawczości finansowej
19. Ubezpieczenia społeczne
20. Wprowadzenie do rachunkowości
21. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie
22. Egzamin końcowy
23. Odbiór książek

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności na zajęciach (ok. 80%) • egzamin

Organizacja studiów

• studia są organizowane na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów • program studiów jest zatwierdzany przez Radę Wydziału i może być korygowany • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie • słuchacze otrzymują zestaw książek związanych z tematyką studiów

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są zarówno od strony teoretycznej, jak i dzięki doświadczeniom z codziennej pracy zawodowej - od strony praktycznej przez grono znawców problematyki księgowej, podatkowej i finansowej. Są wśród nich pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, księgowi, specjaliści z Izby Skarbowej we Wrocławiu, doradcy podatkowi.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Michał Poszwa
Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej
tel. 501 056 723
e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Edward Nowak
Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej
e-mail: edward.nowak@ue.wroc.pl

Cena

3950 PLN

istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty (max. 8 rat)

Kontakt i zapisy

Dokumenty należy składać osobiście w bud. CKU p. 4, godziny otwarcia: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

lub listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Kontakt w sprawie faktur: mgr Magdalena Barańska e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl tel. 71 36 80 422, pokój 514, bud. Z, Sekretariat Katedry Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Sekretariat czynny: pn-pt. 7.00-14.30

Kontakt do Kierownika studiów: 501056723

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-09-24

Termin uruchomienia studiów: 2018-09-29

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia (wg wzoru)
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich (i kserokopia)
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony).
  • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane:
  • -oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA
  • -tłumaczenie przysięgłe dyplomu
  • -apostille
  • -tłumaczenia apostille

Dodatkowe informacje

O przyjęciu na studia decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń.

Złożenie dokumentów oznacza przyjęcie na studia. Po złożeniu dokumentów słuchacze otrzymują listownie informację o dokładnym terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć.

Dodatkowe informacje na temat studiów można uzyskać u kierownika tel. 501 05 67 23.

Terminy zjazdów I semestr:

1. 29-30.09.2018

2. 20-21.10.2018

3. 03-04.11.2018

4. 24-25.11.2018 

5. 08-09.12.2018

6. 12-13.01.2019 

Terminy zjazdów II semestr:

1. 09-10.02

2. 02-03.03

3. 16-17.03.

4. 06-07.04.

5. 27-28.04.

6. 18-19.05. 


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00
sobota 8.30-14.30
niedziela 8.30-13.30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto