Rachunkowość dla samodzielnych księgowych i menedżerów finansowych (we współpracy z PwC) (edycja 6)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
29.10.2018 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
4 450,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Szczegółowe informacje o studiach i rekrutacji u kierownika: tel. 501056723 e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl

Partnerem studiów jest renomowana firma PwC (PricewaterhouseCoopers), która świadczy na całym świecie usługi audytorskie oraz doradcze z zakresu rachunkowości, finansów i podatków.

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zaawansowanych problemów dotyczących organizacji i prowadzenia rachunkowości, prawa bilansowego i podatkowego. Słuchacze zdobędą kompetencje odnoszące się do obszarów problemowych w rachunkowości współczesnych przedsiębiorstw dotyczące m.in. konsolidacji sprawozdań finansowych, odroczonego podatku, przekształceń spółek, strategii podatkowych i rachunkowości w sytuacjach szczególnych. W programie studiów uwzględniono również podstawowe zagadnienia prawa spółek i wykorzystania informacji finansowych w zarządzaniu.

Słuchacze studiów "Rachunkowość dla samodzielnych księgowych i menedżerów finansowych" uzyskają wiele korzyści:

• dyplom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który jest jedną z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce, • bardzo starannie opracowany program studiów, który obejmuje zakres wiedzy niezbędny dla księgowych i menedżerów finansowych • podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ponieważ wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie studiów zwiększą możliwości awansu • zespół wykładowców, którymi są doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz wybitni praktycy z firmy PricewaterhouseCoopers, posiadający odpowiednie certyfikaty (w tym biegli rewidenci) i międzynarodowe kwalifikacje, a także doświadczeni prawnicy, • możliwości nawiązania wielu kontaktów, w szczególności cennych z punktu widzenia rozwoju kariery.

Adresaci

Studia są przeznaczone dla osób, które chcą ugruntować i pogłębić swoją wiedzę z zakresu rachunkowości. W szczególności są przeznaczone dla:

• kandydatów na głównych księgowych • dyrektorów finansowych i kandydatów na menedżerów i dyrektorów finansowych • samodzielnych księgowych w spółkach prawa handlowego • księgowych aspirujących do roli głównych księgowych • analityków finansowych • specjalistów ds. finansów w przedsiębiorstwach • członków zarządów i rad nadzorczych spółek • członków komitetów audytu

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 192 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu
1. Analiza finansowa
2. Bilans
3. Badanie sprawozdań finansowych
4. Ceny transferowe - dokumentacja i uprzednie porozumienia cenowe
5. Konsolidacja sprawozdań finansowych
6. Kontrakty długoterminowe
7. Leasing w rachunkowości
8. Organizacja rachunkowości (aspekty zarządcze i podatkowe)
9. Odroczony podatek dochodowy
10. Opodatkowanie wyniku finansowego
11. Prawo bilansowe i międzynarodowe standardy rachunkowości
12. Prawo gospodarcze (KSH)
13. Postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa
14. Planowanie finansowe (biznes plan)
15. Rachunek kosztów
16. Rachunek zysków i strat
17. Rachunek przepływów pieniężnych
18. Rachunkowość przekształceń spółek (fuzje, przejęcia i aspekty podatkowe)
19. Rachunkowość instrumentów finansowych i rachunkowość zabezpieczeń
20. Rezerwy w rachunkowości
21. Rachunkowość podmiotów w upadłości i likwidacji
22. Rozliczanie podatku od towarów i usług
23. Sprawozdawczość finansowa i polityka rachunkowości
24. Strategie podatkowe
25. Wycena spółek
26. Zestawienie zmian w kapitale własnym
27. Egzamin końcowy

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecność na zajęciach • egzamin

Organizacja studiów

• studia są organizowane na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów we współpracy PricewaterhouseCoopers • program studiów jest zatwierdzany przez Radę Wydziału i może podlegać ciągłemu doskonaleniu • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie • słuchacze otrzymują zestaw książek związanych z tematyką studiów

Kadra dydaktyczna

• pracownicy i współpracownicy firmy PricewaterhouseCoopers, posiadający odpowiednie certyfikaty (w tym biegli rewidenci) i międzynarodowe kwalifikacje • w większości wybitni praktycy współpracujący z Uniwersytetem Ekonomicznym - czynni biegli rewidenci, doradcy podatkowi, pracownicy urzędów skarbowych i Izby Skarbowej we Wrocławiu, eksperci prawa podatkowego
• doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Michał Poszwa
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
tel. 501 056 723
e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl
pok. 513, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Cena

4450 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na max 8 rat.
Wzór podania o rozłożenie płatności na raty znajduje się na stronie - dla osób zalogowanych (zapisanych na studia).

Kontakt i zapisy

Dokumenty należy składać osobiście w bud. CKU p. 4, godziny otwarcia: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

lub listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Kontakt w sprawie faktur: mgr Magdalena Barańska e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl tel. 71 36 80 422, pokój 514, bud. Z, Sekretariat Katedry Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Sekretariat czynny: pn-pt. 7.00-14.30

Kontakt do Kierownika studiów: 501056723

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-10-29

Termin uruchomienia studiów: 2018-11-17

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia (wg wzoru)
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich (i kserokopia)
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony).
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni:
 • Dodatkowo wymagane:
 • -oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA
 • -tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • -apostille
 • -tłumaczenia apostille

Dodatkowe informacje

O przyjęciu na studia decyduje kolejnośc zgłoszeń.

Złożenie dokumentów oznacza przyjęcie na studia. Po złożeniu dokumentów słuchcze otrzymuje pisemna informację o terminie rozpoczęcia zajęc oraz o warunkach płatności za studia.

Informacje merytoryczne o studiach u opiekuna naukowego oraz u kierownika.Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto